Gamalı haç ...

Svastika,
Gamalı haç.
Sanskritçe: स्वस्तिक 

Gamalı haç, tarih öncesi dönemlerden kalma semboldur. Kolları saat yönüne dönük olan svastika başarı, uğur ve aydınlığı, saat yönünün tersine olan svastika ise geceyi, karanlığı ve uğursuzluğu sembolize eder. 


Svastika (Gamalı Haç), dünya üzerinde belki de en çok nefret edilen sembollerden bir tanesidir.

Nazilerin başlıca sembollerinden ilki olup, üzerinde gamalı haç bulunan bayraktı. Gamalı haçın tarihi eskiye dayanır. Adolf Hitler’in Nazi bayrağını tasarladığı tarihten en az 5.000 yıl önce kullanılmaktaydı. Swastika (gamalı haç), Sanskritçe “iyi talih” ya da “iyilik” anlamına gelen svastika sözcüğünden türemiştir. İlk olarak Neolitik Avrasya’da görülen bu motifin (kancalı haç), güneşin gökyüzündeki hareketini temsil ettiği düşünülmektedir. 

Bugüne kadar Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Odinizm gibi inanç sistemlerinde kutsal bir simge olarak kullanılmıştır. Hindistan ya da Endonezya’daki tapınaklarda ya da evlerde çok görülür. Gamalı haçların Avrupa’da da Hıristiyanlık öncesi Avrupa kültürlerinde görüldüğü gibi, eski bir tarihi vardır. Hitler’in Kavgam’da belirttiği gibi bayrağın, seçim posterlerinin, pazubantların, madalyaların ve ordu ve diğer kurumlar için üretilen rozetleri üzerinde yer alan gamalı haç, Nazi propagandasının en çok tanınan simgesi olmuştur. Aryanlar arasında gurur kaynağı olan gamalı haç, Yahudiler ve Nazi Almayasının düşmanları için korku uyandıran güçlü bir simgeydi. 

Arapça eylem çatısını konu edinen bilim ve kitap ...

Bina,
(Arapça).
Yapı,
Çatı,
Arapça eylem çatısını konu edinen bilim ve kitap.

Bir aygıtın ya da biçimin ana çizgilerini gösteren çizim ...

Şema,
Çizem,
Fransızca schéma,
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir aygıtın ya da biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Kroki, Fransızca croquis,
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Bir yazın yapıtının, bir tasarının planı.
Bilgileri sınıflandırmak ve aralarındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan bir araçtır. 
İlişkileri görmemizde kolaylık sağlar. 
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı.
Çizenek,
İng. diagram. 
Bir aygıtın ya da bir nesnenin yapısal ya da işlevsel niteliklerini ana çizgileriyle belirleyen çizim.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir yayla. ..

Abu,
Çağlayan-Abu,
Abu deresi, 
Abu vadisi, 
Abu yaylası.

Abu deresi Kaçkar dağlarından ve akış istikametinde başka kaynaklardan da beslenerek yaklaşık 26-30 km. lik bir yolculuktan sonra Karadeniz’e dökülür. Aktığı yatakta da Çağlayan (Abu) vadisini oluşturur. 

Yayla hayatı Haziran ayının başından Eylül ayının ilk haftasına kadar sürüp gider. Yaylalar bağbozumu bayramı olan Vartavor şenlikleriyle ünlüdür. Horon ve sisli manzaralar, yayla yaşamının vazgeçilmezlerindendir.

Rize ilindeki yaylalar;
Anzer(Ballıköy), Çağrankaya, Ovit, Varda, Gölyayla, Cimil, Hazende, Ambarlı, Ayder, Pokut, Kavron, Elevit, Nafkar, Karunç, Garmik, Haçivanak, Hapivanak, Tirevit, Kale, Baş Yayla, Hacivarak, Palovit, Çaymakçur, Amlakit, Golezana, Abu, Komatti, Handüzü, Vaşa, Petran, Sal, Samistal, Demirkapı(Homeze), Sivrikaya, Hazindağ, Çat, Verçenik, Hacivanak, Trovit, Ambarlı, Siçoğ, Karap, Avusor, Başyayla, Gürcü Düzü, Kito, Mezovit

Verçenik
Mezovit,

Geleneksel Japon şarkılarına verilen ad ...

Uta,
Japon şarkıları,
Geleneksel Japon Şarkılarına verilen ad.
Zaten Japonca'da uta şarkı demektir.  
Uta-u, şarkı söylemek demek olup uta şarkı kelimesi üretilmiştir. 
Japon şiirinde tüm nazım türlerine de uta denir. 

Yayla ..

Plato,
Yayla,
Yüksek rakımlı meralar, yaz merası.
Otlak, 
Mera,
Yayla kelimesi, eski Türklerde yaz anlamına gelen yay kelimesinden türetilmiş. Eski Türklerde mevsimler yar, yay, güz, kış olarak adlandırılmış. 


Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, biçimi. 
Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. 
Yaz aylarında hayvan otlatmak veya tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla gidilen geçici yerleşimlerdir. Yaylalar dinlenmek amacıyla gidilen yazlık yerlerdir. İnsanların serinlemek ve hayvanlarını otlatmak için yaz aylarında gidip kaldıkları yer. Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçasıdır. 

Koyak, karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk demektir.
Dünyanın en yüksek platosu Tibet Platosu (Çang-Tang) 4500 m. dir.

Ülkemizdeki yaylalardan bazıları;
Kahramanmaraş; Uludaz, Yavşan, Başkonuş, Engizek yaylaları, 
Hatay-Dörtyol; Tekkoz, Kengerlidüz
Antalya-Fethiye; Seki yaylası,
Çorum; Elmabeli, Beşoluk, Kızıloluk, Kargı, Bayat, Yalak, İskilip yaylaları
Adana; Tekir, Armutoğlu, Pozantı, Fındıklı, Bürücek, Konacık, Akçatekir, Belemedik, Asar Çatak, Tufanbeyli yaylaları
Manisa; Atalanı, Sultan yaylaları,  
Trabzon; Ken, Karastel, AyeserBeypınarı, Çevlik, Düzköy, Erikbeli, Figanoy, Haros, Liser, Honefter, İlaksa, Kadıralak, Kuruçam, Karaçımah, Lapazan, Lişit, Lustra, Mavura, Mulfat, 
Paparza, Şorahma, Şolma, Vartan, Omal, Coşk yaylaları.
Artvin;Lori yaylası,
Rize; Abu yaylası
Ordu; Meydandüzü, Karagöl, Keyfalan, Turnalık, Abdili, Çambaşı, Cule, Hevrek, Yeşilce, Topçam, Çukuralan, Angın, Düzoba, Korgan yaylaları.
Kaz Dağları; Kartalçimeni, Tozlu, Türkmen, Kozak,
Toroslar; Gembos yaylası, Ali Efendi, Anamas, Bardat, Baran, Dirmil, Eynif, Feslekan, Oğuz, Girdev,  Gömbe, Karaağaç,  Kapaklı, Karıngöl, Kızılcadağ, Melik,  Sanlı, Söbüçimen, Söbüce, Sülek, Sultandağı, Yeşilgöl, Yedikaza yaylaları.

Ülkemizdeki bazı platolar: 
Obruk, Haymana, Bozok, Teke, Cihanbeyli, Uzunyayla, Taşeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Bayat(Yazılıkaya) platolarıdır.

Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan ve birlikte gömülen kil askerler ...

Terrakotta.
Terra Cotta,
Terra Kotta Ordusu.
Terrakotta ordusu.
Toprak Askerler.
Çin hükümdarının ölümsüz ordusu.
Taş askerler,
İlk Çin imparatoru Qin Shi Huang ile birlikte gömülen kil, toprak askerler. Bu heykeller,  M.Ö. 210 yılında yapılmış.


Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında Yang Zhifa adlı çiftçi ve kardeşleri tarafından 1974 yılında tesadüfen bulunmuş. XX. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden birisidir. 

Tarihte hep ölümsüzlük iksiri aranmıştır. İmparator Çin Şi Huang da eski kralların ve alimlerin sinabar (cıva sülfür) içerek 10 bin yıl yaşadığı inancıyla kendisi de içtiği şaraplara cıva katmış. İmparator, Qin Shi Huang Cıva zehirlenmesinden 39 yaşında ölmüş. 

Ölmeden önce terrakotta yeraltı ordusunu tamamlamış. Öldükten sonra da hükümdarlığının sonsuz olması için öteki dünyada bu işe devam etme inancıyla terrakotta ordusu da beraber gömülmüş. 
Çin imparatorunun mozolesi ve 100 metreyi bulan piramidi, antik şehri ve mezar çeşitli kaygılarla henüz açılmamış. 


Gömülü halde gerçek insan boyutunda ustaca yapılmış binlerce kilden asker heykeli bulunmuştur. Terrakotta ordusu olarak da bilinen bu heykeller 2300 yıl öncesine, Çin’i birleştiren ilk imparator Çin Şi Huang dönemine aittir. 2007 yılında bu askerler altı aylığına Londra’daki British Museum’da da sergilenmiş. 


Bu heykeller kırmızı, mavi, pembe ve sarı renklerde boyanmış, ama bugün renkleri solmuş halde. Ellerinde taşıdıkları gerçek silahlar da bugün yok artık. Çin Şi Huang M.Ö. 221 yılında Çin’i birleştiren imparator olarak biliniyor. Bütün topraklarda yazıyı, parayı, ağırlık ve ölçü birimlerini standart hale getirmiş, kanallar ve yollar yaptırmış. Kuzey sınırlarını akınlardan korumak için Çin Seddi’nin inşaatını da o başlatmış.

Kars mutfağına özgü bir yemek ...

Hörre,
Piti (Bozbaş),
Hangel,
Haşıl,
Nezik, 
Kete,
Erişte pilavı,
Umaç helvası,
Feselli,
Ayran aşı,
Kesme çorbası.
Şirince tatlısı.
Hasude tatlısı (Asuda, Aside).
Çaşurlu omlet,

Doğu Anadolu'nun soğuk bir iklime sahip şehirlerinden  birisidir. Kars yemekleri ve lezzetiyle ünlüdür. Özellikle kaz eti ve kaz eti ile yapılan yemekler oldukça meşhurdur.
Kaz ile ilgili yemekler, tandır, haşlama, kaz dolması, kaz ciğeri. 

Hörre çorbası, (Un çorbası).
Daha ziyade kış aylarında Kars mutfağında un ile yapılan hörre çorbası üzerine tereyağ dökülerek yenir.

Hangel
Kare şeklinde kesilmiş hamurların sıcak suda haşlanmasıyla yapılır. Hamurların üzerine soğan karışımlı sos ve yoğurt ilave edilir. Kars mantısı da denir.

Katmer,
İnce açılmış yufkalar, rulo haline getirilir. Tepsiye sarmal şekilde döşenerek pişirilir. Çay ile tüketilen bu işi ayrı bir lezzettir.

Nezik
Yörenin en sevilen hamur işlerinden birisidir. Nezik için hamur kaymakla birlikte açılarak pişiriliyor. Nezik çayla birlikte atıştırmalık olarak yenir. 

Feselli
Neziğin kardeşi olan feselli daha çok Ardahan yöresinde yapılır. Sacın üzerinde mayalı hamur pişirilirek yenir.

Piti kebabı (Bozbaş),
Kuzu etinin safran ve kuyruk yağı katılarak pişirilmesi ve nohutla harmanlanmasıyla hazırlanır. 
Piti, yağ ile tabağın altına döşenen lavaşla birlikte yeniyor. 

Erişte,
Erişteye mercimek ve patates katılmasıyla yapılan bir yemektir. Bu pilav özellikle et yemeklerinin yanında sıkça yenmektedir.


Haşıl
Kars'ın ayrı bir lezzetteki yemeklerinden birisi de haşıl'dır. Bulgur tereyağıyla pişirilir ve üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edilerek servis edilir. Hem doyurucu hem de çok lezzetli bir yemektir.

Umaç helvası,
En sevilen Kars tatlılarından birisidir. Umaç helvası, yoğurulan unun sıcak yağda pişirilerek şekerli su ile tatlandırılır.  

Kete
Anadolu’nun birçok yöresinde yapıldığı gibi Kars'tada yapılan bir hamur işidir. 

Kars yöresinde ayçiçeğine verilen ad, Semişke, Semişka, Semiçke (çekirdek Rus. semeçqo).  Şemşamer,

Açık havada ızgara ya da kızartma yapmaya yarayan ocak ...


Barbekü,
Fransızca barbecue,
Barbeque.
Seyyar ızgara.
Mangal,
Ocak.
Açık havada ızgara ya da kızartma yapmaya yarayan ocak.
Izgara et pişirmekte kullanılan, genellikle balkonlarda duvar içerisine gömülmüş ocak.
Genellikle açık havada ızgara yapmak için hazırlanmış ocak. 


Açık alanda mangal kullanılarak et ve deniz ürünlerini pişirme. 

Mangal veya barbekü, üzerinde açık ateşte et, balık ve sebze pişirmeye yarayan düzenek ve bu düzenekte yemek pişirme işlemi. 
Özellikle balkonlarda ızgara et pişirmekte kullanılan, duvar içerisine gömülmüş ocak.

Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir bölge, ada ...

Aynoroz,
Aynoroz adası.
Tapınmaya Adanmış Kutsal Dağ, Athos Dağı
Keşişler Diyarı.

Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi'ne doğru uzanan yarımadanın en doğusundadır. Aynoroz yarımadası jeolojik olarak kalkerli ve dağlık bir arazidir. En yüksek noktası Athos Dağı'dır. Özerk yapıdadır ve kadınların girmesi yasaktır.
Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu ve sadece manastır çalışanlarının yaşadığı bir yer. Aynoroz adasına, 1045 yılından beri tek bir kadın girmemiş. 


Aynoroz adası ve Athos dağı Selaniklilerin sayfiye yeri olarak kullandığı doğal güzellikleriyle ünlü Halkidiki yarımadasındadır.  Halkidiki, Kassandra ve Sithonia yarımadalarından oluşan yemyeşil bir doğa ve pırıl pırıl bir deniz ile turistik bir yer. Athos dağı Halkidiki yarımadasının en doğusundadır. Ege denizine doğru uzanan bu bölgede kadınların, hatta dişi hayvanların bile giremediği tek bir yer var ki kutsal Athos Dağı bölgesinin olduğu yerdeki Aynoroz adasıdır.

Ortodoksların en kutsal bölgesinde bulunan Athos Dağı, Aynoroz adası, politik açıdan Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı’na bağlıdır. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ne dini açıdan bağlı olup halen Fener Rum Patriği I.Bartholomeos ’dur. Bu bölgede 17 Yunan, 1 Rus, 1 Sırp ve 1 Bulgar olmak üzere 20 tane manastır mevcut. Rahipler, keşişler, papazlar bu manastırlarda yaklaşık olarak 2500 kişi komünal bir yaşam sürdürüyor. Kendilerini dine adayan keşişler, dönem dönem hem bedenlerini hem de zihinlerini temizlemek için oruç tutarlar. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ