Bir aygıtın ya da biçimin ana çizgilerini gösteren çizim ...

Şema,
Çizem,
Fransızca schéma,
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir aygıtın ya da biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Kroki, Fransızca croquis,
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Bir yazın yapıtının, bir tasarının planı.
Bilgileri sınıflandırmak ve aralarındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan bir araçtır. 
İlişkileri görmemizde kolaylık sağlar. 
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı.
Çizenek,
İng. diagram. 
Bir aygıtın ya da bir nesnenin yapısal ya da işlevsel niteliklerini ana çizgileriyle belirleyen çizim.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ