Bir aygıtın ya da biçimin ana çizgilerini gösteren çizim ...

Şema,
Çizem,
Fransızca: schema,
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir aygıtın ya da biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Bilgileri sınıflandırmak ve aralarındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan bir araçtır. 
İlişkileri görmemizde kolaylık sağlar. 
Bir yazın yapıtının, bir tasarının planı.
Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı.

Çizenek:
İngilizce: diagram. 
Kroki:
Fransızca: croquis,
Bir aygıtın ya da bir nesnenin yapısal ya da işlevsel niteliklerini ana çizgileriyle belirleyen çizim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ