Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi ..

Akrostiş,
İlkleme,
Çıkarsama,

Dizelerinin ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğu zaman ortaya bir söz çıkacak biçimde yazılmış koşuk ya da koşuk bölümü.
Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi.
Eski Yunan ve Latin edebiyatında ise akrostiş “üç dize” anlamına gelir.
Eski Yunan ve Latin dillerinde akro ön, uç taraf veya sivri taraf anlamına gelir. Akrostiş ise uç taraftaki dize anlamındadır.
Divan edebiyatında Akrostiş’e muvaşşah ya da istihrac denir.
Süslenmiş, süslü.
Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir manayı istidlal etmek. 
Meydana ve harice çıkarmak. Bazı emareleri beliren şeylerden ileriye ait olacak şeyleri çıkarmak.
Süslenmiş, 
Süslü.
İstidlal etmek. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ