Hint müziğinde heyecan havasını yaratmaya elverişli makam...

Raga,
Ragini, Raga'nın dişi eşi için kullanılan eski bir terimdir. 
Klasik Hint müziği melodik yapılarına raga denir.
Sanskritçe’de Raga kelimesinin anlamı renk ya da ruh hali demektir. 
Raga, insanların kalplerine ve akıllarına iz bırakan yapıtlardır.
Makam Tavrı.
Hindistan’da müziğin 4000 yıllık bir geçmişi olup müzik bilgisini içeren kitaba, Samaveda denir. Samaveda şarkı bilgisi demektir. 


Eski Hint toplumunun temel bilgileri, veda adını taşıyan kutsal kitapta toplanmış. Veda, kültür ve bilgi demektir. Hindular için müzik ve din aynı değerdedir. 

Tüm müziksel olayın temeli Raga olup bir müzik tavrıdır. Raga, yedi müzik notasının estetik bir yorumu olup, her Raga’nın özel bir tadı ve ruh hali vardır. Tala ise müzik içinde bir bağdır. Her çalış için belirlenen bir süredir ve her süre tamamlandığında yeniden başlar. Bir raga, bir melodinin üstüne kurulu olduğu beş ya da daha fazla sayıda notaya dayanır. Ragalar belirli melodilere de işaret edebilirler. Popüler Hint film müzikleri gibi klasik olmayan müzik de bazen kompozisyonlarında ragalar kullanırlar. 


Ragalar, mevsim ya da günün saatlerine göre özenle icra edilmelir. İnsanların farklı ruh hallerini uyandıran gece, öğlen ve sabah ragaları gibi ayrımlar yapılır. Muson zamanında çalınan Ragalara Malhar ragaları denir.

Hint müziği ritimleri, yani tala ya da tal denilen belirli kalıplarla başlarsa da, daha ziyade doğaçlama üzerine dayanır. Bugün Hint müzik geleneğinde baskın iki tarz vardır: Kuzey Hindistan müziği ve Güney Hindistan müziği. Geçmişleri ve felsefeleri yakın olduğu için bu iki müzik bazı ortak özelliklere sahip olmakla beraber ragaları ve söylenişleri farklıdır. 

Hint müziğindeki çalgılar: 
Sitar, Bin, Surbahar, Vina, Bin, Tanpura-Tampura (4 telli), Sarangi, Keman, Santur, Bansuri, Şehnay (Anadoluda zurna),  Tabla, Kudüm, Nakkare, Dolak, Pakavaj, Rübab-Rebab(Iklığ), Nefir.

Aşağıda sitarla çalınan bir raga örneği sunulmuştur.
Ashtanga & Raga

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ