Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kimseler için kullanılan bir sözcük ...

Meret,
Uğursuz,
Şom, 
Meret, 
Menhus,
Uğursuz.
Kötü. 
Meş'um.
Cenabet,

Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kimseler için kullanılan bir sözcük.
Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler veya kimseler için kullanılan sövgü sözü. 
Çok kocaman, iriyarı, azman (insan, hayvan ve eşya için).
İş bitirmeyen (kimse). 
Uğursuz, hayırsız.
Kötü, işe yaramaz.  
Bilgiçlik taslayan.  
Baş belası. 
İnatçı, ters.
Piç. 
Zayıf, hastalıklı.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ