Kunduracıların delik açmakta kullandıkları çelik tığ ...

Biz,
Biz, tığ.

Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, 


Kunduracıların delik açmakta kullandıkları çelik tığ.
Kunduracı ve saraçların iğneyi geçirecekleri yeri delmeye mahsus, tahta saplı sivri demir alet, tığ, biz.

Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimselere saraç denir. Saraç ve kunduracı tarafından kullanılır.

Karton üzerine gerilmiş kumaşa sim, sırma gibi gereçler sarılarak yapılan bu nakışa Maraş (Dival) işi. 

Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ