Yüksek bir makama sunulan mektup ya da dilekçe ...

Arzuhal.
Ariza,
Arapça: ariza.
Arapça sunmak, göstermek anlamındaki arz kelimesinden türetilmiştir.
Yüksek bir makama sunulan tezkire, dilekçe, yazı, arzuhal.
Büyük bir kimseye hürmetle yazılan veya verilen şey, İstida,
Mektup,
İstirham name.
Dilekçe,
İstida,

Arzuhal,
Arz-ı hal.
Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe.
Bir dileği bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu, pulsuz yazı, istida, arzuhal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ