Yüksek bir makama sunulan mektup ya da dilekçe ...

Arzuhal.
Ariza, (Arapça).
İstida,
Mektup, 
İstirham name.
Dilekçe,
İstida,
Hediye,
Büyük bir kimseye hürmetle yazılan veya verilen şey, 
Arzuhal, 
Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe. 
İstida-name.
Arz-ı hal.
Bir dileği bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu, pulsuz yazı, istida, arzuhal.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ