Yayla ...

Plato,
Yayla,
Yüksek rakımlı meralar, yaz merası.
Otlak, 
Mera,
Yayla kelimesi, eski Türklerde yaz anlamına gelen yay kelimesinden türetilmiş. Eski Türklerde mevsimler yar, yay, güz, kış olarak adlandırılmış. 

Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, biçimi. Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. Yaz aylarında hayvan otlatmak veya tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla gidilen geçici yerleşimlerdir. Yaylalar dinlenmek amacıyla gidilen yazlık yerlerdir. İnsanların serinlemek ve hayvanlarını otlatmak için yaz aylarında gidip kaldıkları yer. Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçasıdır.

Koyak:
Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk demektir.

Ülkemizdeki yaylalardan bazıları;
Kahramanmaraş; Uludaz, Yavşan, Başkonuş, Engizek yaylaları,
Hatay-Dörtyol; Tekkoz, Kengerlidüz,
Antalya-Fethiye; Seki yaylası,
Çorum; Elmabeli, Beşoluk, Kızıloluk, Kargı, Bayat, Yalak, İskilip yaylaları
Adana; Tekir, Armutoğlu, Pozantı, Fındıklı, Bürücek, Konacık, Akçatekir, Belemedik, Asar Çatak, Tufanbeyli yaylaları
Manisa; Atalanı, Sultan yaylaları,
Trabzon; Ken, Karastel, Ayeser, Beypınarı, Çevlik, Düzköy, Erikbeli, Figanoy, Haros, Liser, Honefter, İlaksa, Kadıralak, Kuruçam, Karaçımah, Lapazan, Lişit, Lustra, Mavura, Mulfat,
Paparza, Şorahma, Şolma, Vartan, Omal, Coşk yaylaları.
Artvin; Lori yaylası,
Rize; Abu yaylası Ordu; Meydandüzü, Karagöl, Keyfalan, Turnalık, Abdili, Çambaşı, Cule, Hevrek, Yeşilce, Topçam, Çukuralan, Angın, Düzoba, Korgan yaylaları.
Kaz Dağları; Kartalçimeni, Tozlu, Türkmen, Kozak,

Toroslar; Gembos yaylası, Ali Efendi, Anamas, Bardat, Baran, Dirmil, Eynif, Feslekan, Oğuz, Girdev, Gömbe, Karaağaç, Kapaklı, Karıngöl, Kızılcadağ, Melik, Sanlı, Söbüçimen, Söbüce, Sülek, Sultandağı, Yeşilgöl, Yedikaza yaylaları.

Ülkemizdeki bazı platolar:
Obruk, Haymana, Bozok, Teke, Cihanbeyli, Uzunyayla, Taşeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Bayat(Yazılıkaya) platolarıdır.

Dünyanın en yüksek platosu Tibet Platosu (Çang-Tang) 4500 m. dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ