Türkçenin bayraktarı, büyük mutasavvıf, 12 bin beyitlik Garipname eserinin ünlü şairi ...


Aşık Paşa,
D. 1272 - Ö. 1333
Asıl adı Ali,
Türkçenin bayraktarı.
Mutasavvıf.

Garipname, 
Garibname, ahlaki, felsefi, psikolojilik, tasavvufi mesnevisidir.
XIV.yüzyılda yazılmış, 12 bin beyitlik Garipname eserinin ünlü şairi. 


Asıl adı Ali olan Aşık Paşa, Türk şair ve mutasavvıfıdır. Kırşehir'de 1272 (h. 670) yılında doğdu. Dedesi Şeyh Baba İlyas, babası Muhlis Paşa olup eğitimini Kırşehir’de görmüştür. Ailesi Horasan'dan göç etmiştir. Eserlerinde öz Türkçe kullanmıştır. Bu nedenle Türkçenin bayraktarı olarak anılmaktdır. Kırşehir Beyi olarak görev yapan Aşık Paşa, Mısır’da da elçilik yapmıştır. Kırşehir’e geri dönen Aşık paşa 1333 (h.733) yılında hayata veda etmiştir. Mezarı Kırşehir'de bulunur ve Aşık Paşa anıtı vardır.

Arapça, Farsça, İbranice ve Ermenice dillerini çok iyi konuşan, Aşık Paşanın en önemli eseri on bölümden oluşan 12 bin beyitlik, 1329 yılında yazılmış Garibname’dir. Eserinde Kur'an-ı Kerim ve hadislerden yararlanılmıştır. Ana konusu tasavvuf ve dindir. Aşık Paşa, Mevlana’ nın etkisinde kalmıştır. Ayrıca çok sayıda aruz ve hece vezni ile yazılmış şiirleri mevcuttur. 

Osmanlılarda gece bekçisi ...

Ases,
Arapça,  عسس .
Gece bekçisi, Ases,
Osmanlılarda gece bekçisi .
Gece bekçilerine Ases denir. 
Bunların amirine de Asesbaşı denilmektedir.

Osmanlı Devletinde gizli sivil polis örgütünün amirine Böcekbaşı adı verilir. Osmanlılarca Zabıta Amiri veya gizli polis şefidir.

İkinci dereceden zabıta amiri olup, bu günkü manada polis müdürü konumundadır. 


Osmanlı döneminde askeri polis teşkilatına Zaptiye denilmektedir. Osmanlı devletinde kol gezen kolluk eri ' ne Salma denir. 

Bir bölgede bütün tımarlı sipahilerin en büyük amirine Alaybeyi denir. 

Ases, Gece bekçisi. 
Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi.

Eski Türklerde "Şaman, Baksı, Kam, Ozan" gibi adlar da verilen büyücü şairler için kullanılan bir başka sözcük ...

Oyun,
Şaman,
Baksı,
Kam,
Ozan.
Eski Türklerde "Şaman, Baksı, Kan, Ozan" gibi adlar da verilen büyücü şairler için kullanılan bir başka sözcük.

Kötümser, karamsar, ümitsiz ...

Bedbin,
Farsça,  بدبين 
Farsça bed-bīn,
Kötümser, karamsar. 
Kötümser, karamsar, ümitsiz.
Kötümser, Bedbîn / بدبين / بَدْبِينْ

Kötü görüşlü. 
Ümidsiz. 
Her şeyin fena cihetini görmek isteyen. 
Bed ve fena görüp, beğenmez, istihsan etmez olan. 
Kötümser, herşeyin kötü yönünü gören.

Filipinler'de etkin bir yanardağ ...

Pinatubo, 
Taal,
Mayon,

Pinatubo Yanaradağ, 
Filipinler'in Luzon Adası'nın merkezinde aktif bir yanardağdır. Dağ, Manila'nın 90 km kuzeyinde, Angeles'in 24 km batısında yer alır. 1991 yılına kadar sönmüş bir volkan olarak kabul edildi. 

Pinatubo'nun, 500-600 yıllık sessizliğinin ardından Haziran 1991 yılında son patlaması  gerçekleşti. Bu patlama, 20. yüzyılın en şiddetli patlamalarından biri olmuştur.

Taal yanardağ, 
Filipinler'de Luzon Adası'nda bulunur. 311 m yüksekliğinde bir yanardağdır. Filipinler'in en aktif 2. yanardağıdır. Başkent Manila'nın 50 km güneyinde yer almaktadır.

Şimdiye kadar 33 defa püskürmüştür. 1906-1911  yılında püskürmüş. 
1965 yılında püskürmesiyle birlikte oluşan gelgit dalgası yanardağ yakınlarındaki Taal gölünde birçok teknenin batmasına neden olmuştur.

Filipinler'in tüm yanardağları Pasifik Deprem Kuşağı içerisinde yer almaktadır.

Filipinler'deki Mayon Yanardağı

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ