Osmanlı imparatorluğunda çarşıya, pazara getirilen şeylerden alınan tartı vergisi...

Kantariye,
Kantar resmi, 
Kantar vergisi.
Arapça: kintariyye,
Eskiden, kantariyye,  
Çarşıya, pazara getirilen şeylerden alınan tartı vergisi.
Tartı yapılan yerlerde kantarla tartılan eşyadan alınan vergi, kantar resmi, kantar vergisi.

Argoda şık ve düzgün kıyafetli (kimse)...

Apiko,
Argo: 
Derli toplu, süslü, şık.
Şık ve düzgün kıyafetli (kimse).
Hazır durumda olan.
Hazır, tetik. 

Apiko:
İtalyanca: a picco
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması.
Geminin, demiri kaldırmağa hazır durması.

Optik aletlerinde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi...

Oküler,

Göz merceği,
Bir optik alette gözün önünde yer alan mercek dizgesi.
Optik aletlerinde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi.
İngilizce: ocular, eyepiece.
Fransızca: oculaire.
Almanca: okular,
Latince: oculus, oculaire.

Işık mikroskoplarında gözle bakılan mercek.
Mikroskop, teleskop vb. sistemlerde kullanılan gözün hemen önündeki genelde akromatik mercek grubudur. Asıl amacı önündeki mercek sisteminin renk ve şekil alanlarındaki kusurlarını asgariye indirerek kullanıcıya net bir görüntü sağlamak görüntü kalitesini arttırmadır.
Dürbünün göz merceği genellikle dürbün içine kalıcı olarak monte edilir. Ancak teleskoplar ve mikroskoplar ile göz mercekleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilir. 

Göze ait.
Gözle ilgili olan.
Işık mikroskobunda objektif merceklerden gelen görüntüyü büyüten ve gözle bakılan mercek.
Bir optik cihazda gözün baktığı mercek veya mercekler takımı
Mikroskobun gözle bakılan tarafındaki mercek.

Bir devletin ya da bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk...

Troyka,
Üçlü,
Bir devletin ya da bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk.

Ayrıca Troyka kelimesinin başka bir anlamı: 
Rusya'da, üç atla çekilen kızak veya araba.

Önü kapalı bir tür uzun ceket...

İstanbulin,
Önü kapalı bir tür uzun ceket.
Tanzimat' tan Meşrutiyet'e kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi, redingot.
Osmanlı İmparatorluğunda 1800’ lü yılların son yarısında Sultan Abdülaziz döneminde Yenilikçi kesimin kullandığı bir tür ceket olan istanbulin, o yıllarda üst tabaka diye hitap edilen memur.
sınıfındaki erkekler tarafından kullanılırdı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ