"Otomatik Portakal" adlı romanıyla tanınmış İngiliz yazar ...


Anthony Burgess, 
Otomatik Portakal, 

John Burgess Burgess,
John Anthony Burgess Wilson,
D. 25 Şubat 1917, Harpurhey, Manchester, UK.
Ö. 22 Kasım 1993, St John's Wood, Londra, İngiltere
İngiliz roman yazarı, şair, besteci, eleştirmen, dil bilimci ve çevirmen.

Anthony Burgess adı ile eserlerini yayınlanmıştır.


25 Şubat 1917 yılında Manchester’de doğdu. Asıl adı John Burgess Wilson’dur. Manchester Universitesi’nde İngiliz edebiyatı ve sesbilim eğitimi aldı. İngiliz ordusunda 1940-1946 yılları arasında görev yaptı. 1946-1950 yıllarında ise Birmingham Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 

1954-1959 yılları arasında Eğitim Bakanlığı görevlisi olarak Malaya ve Borneo’da bulundu. Burada görevli iken Malaya-Üçlemesi adıyla bilinen ilk üç romanını yazdı.

1960 yılında Anthony Burgess adıyla bir dizi roman yazdı. Bunlardan 1962 yılında yayımlanan A Clockıvork Orange (Otomatik Portakal) eseri ile üne kavuştu. Kurgu-bilim türündeki bu romanı, soygun, cinayet, ırza geçme gibi şiddet eylemlerine yönelen gençliğin yakın bir gelecekteki abartılı portresini çiziyor. Bu karşı yönetimin ise bu eğilimi engellemek amacıyla başvurduğu yöntemlerin şiddet eğiliminin yanı sıra insan kimliğini de yok etme sonucunu vermesini yergili bir üslupla eleştiriyordu.

A Clockıvork Orange 1971 yılında ünlü sinema yönetmeni Stanley Kubrick tarafından filme alındı. 

1977 tarihli TV dizisi Nasıralı İsa da dahil olmak üzere libretto ve senaryolar yazdı.

The Observer ve The Guardian gibi birçok yayın için edebiyat eleştirmeni olarak çalıştı ve klasik yazarların, özellikle James Joyce'un çalışmalarını yazdı.

Çok yönlü bir dilbilimci olan Burgess, fonetik üzerine ders verdi ve diğerleri arasında Cyrano de Bergerac, Oedipus Rex ve opera Carmen'i tercüme etti.

Burgess ayrıca 250'den fazla müzik eseri besteledi. Kendisini bir yazar kadar besteci olarak görse de, yazma konusunda çok daha başarılı oldu. 


1968 yılında Liana Burgess ile ilk evliliğini yaptı. 1993 yılında ikinci evliliğini Llewela Jones  ile 1968 tarihine kadar yürütmüş.

22 Kasım 1993 tarihinde St John's Wood, Londra’da vefat öldü.

Kitaplarından bazıları:
1956 – Time for a Tiger
1958 – The Enemy in the Blanket
1959 – Beds in the East
1959 – The Malayan Trilogy
1960 –
The Doctor Is Sick / Doktor Hastalandı
1960 - The Right to an Answer
1961 - The Worm and the Ring
1961 – One Hand Clapping / Bir Elin Sesi Var ,
1962 - A Clockwork Orange / Otomatik Portakal
1962 - The Wanting Seed / İstekli Tohum
1963 - Honey for the Bears /Ayılara Bal
1963 - Inside Mr. Enderby (Volume 1 of the Enderby quartet)
1964 - The Eve of St. Venus
1964 - Nothing Like the Sun: A Story of Shakespeare's Love Life
1965-A Vision of Battlements
1966 - Tremor of Intent: An Eschatological Spy Novel
1968 - Enderby outside (Volume 2 of the Enderby quartet)
1974 - Napoleon Symphony: A Novel in Four Movements,
1976 - Beard's Roman Women
1977 - Abba Abba,
1980 - Earthly Powers / Dünyevi Güçler
1983 - The End of the World News / Dünya Haberlerinin Sonu
1985 – The Kingdom of the Wicked / Kötülerin Krallığı
1986 – Little Wilson and Big God
1989 – Any Old Iron / Herhangi Bir Eski Demir
1989 - The Devil's Mode,
1991 – Mozart and the Wolf Gang / Mozart ve Deyyuslar
1995 –
Dead Man in Deptford / Deptforddaki Ölü Adam
1995 - Byrne, A Novel (in verse)

Para ve emek harcamadan kazanılan şey ...

Hampa,   
Akılsız, budala.
Para ve emek harcamadan kazanılan şey.

Hampa kelimesinin bşka bir anlamı,  Sırt, omuz.
Çayırın paylaşılan her bir parçasına da Hampa denir.
Hampa, Zengin
Bir şeyi almaya hazır olma anlamında da Hampa kelimesi kullanılır.

Hampa kelimesinin, diğer bir anlamı.
Hırsızlara yataklık eden (kimse). 
Aracı kadın.
Toptancı.
Bel denilen tarım aracının ayakla basılacak yeri.
Yarışmacı, yarışıcı.
Uygun zaman, elverişli durum.
Argoda Parasız anlamında kullanılmaktadır.

İstenç kaybı, irade kaybı...

Abuli,
İstenç kaybı,
Fr. aboulie  
İrade yitimi,
İrade kaybı,
Abuli teriminin, literatürde kullanımı da oldukça sınırlıdır. 
İradenin durgunlaşması ya da yetersizliğiyle belirir. 


Hastada yorgunluk duygusu uyandıran depresyondur. 
Eyleme geçme ve düşünme dürtüsünde azalma eylemin sonuçlarına karşı kayıtsızlık olup nörolojik kusurla ilişkilidir. Abuli kimse istençli çabalarını dağıtır. Sayısız eylemlere girişir, fakat hiç birini tamamlayamaz. Abuli durumu afif veya ağır olabilir. 

Hafif abuli durumunda irade güçlerini birçok yöne dağıtan hasta, başladığı tüm etkinlikleri yarıda bırakır. Kişi karar verme ya da kararlı davranma yeteneklerini yitirir. Daha ağır abuli durumunda ise kişi tüm toplumsal etkinliklerinden ayrılarak zamanını yatakta geçirmeye başlar. Bazen aylarca aşamadığı o güçsüzlüğe katlanarak eylemsizlik içinde kalır. 

Bazı ağır abuli durumları alkolizm nedeniyle ortaya çıkar. Kişiyi çaresizlik içine sokan korkular ve kaygılar,  irade yetersizliğinin bir belirtisidir. Abuli terimi henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

Kendiliğinden yapılan şeylerin azalması , hareketlerin yavaşlaması , donuklaşması ve duraksamalı olması, yanıtların ya hiç oluşturulmaması ya da gecikme ile oluşturulması , künt ya da yetersiz duygulanım tablonun genel görünümünü oluşturmaktadır.

Beyin sapından frontal loblara kadar olan bölgeler çoğunlukla yapısal bozukluğa uğramış olurlar.

Kaygusuz Abdal’ın bazı şiirlerinde kullandığı mahlası..

Sarayi,
Serayi,
Kaygusuz Abdal.
D. 1341 - Ö. 1444
Alevi-Bektaşi halk ozanı.
Kaygusuz Sultan,
Baba Kaygusuz, 
Kaygusuz Baba, 
Kaygusuz Sultan Abdal.
Kul ve miskin.
Kul Kaygusuz, 
Miskin Kaygusuz, 
Miskin Sarayi,

Kaygusuz Abdal’ın asıl adı, Alaaddin Gaybi . Kendisi şiirleri ve düz yazılarında en çok Kaygusuz ve Kaygusuz Abdal adını kullanmıştır.  Şiirlerinin bir çoğunda Kaygusuz takma adını kullanan ozan, bazı şiirlerinde Serayi adını da kullanır.

Hece ve aruzla şiirler söyleyen Kaygusuz, aruzla yazılmış şiirleri divanında toplanmıştır. Kaygusuz'un tasavvufla ilgili şiirleri yanında tekerlemeleri, şathiyeleri (alaylı, iğneli ve simgeli şiirler) de vardır.

Dedesinin Alaeddin bin Yusuf, babasının ise Alaiye Beyi Hüsameddin Mahmud olduğu rivayetten öteye geçmemektedir. 

Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Bektaşilik tarikatının başına geçen Abdal Musa’ya bağlanarak tasavvuf yoluna girdi. Bektaşilik Tarikatı’nın ilk tüzük yapıcısı, Kaygusuz Abdal olmuştur. 
Rivayet odur ki; Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği vurur. Yaralı geyik kaçar ve  Abdal Musa'nın tekkesine girer. Arkasından avcı Gaybi de tekkeye girer. Dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Abdal Musa ile tanışan ve ona bağlanan Gaybi tekkede kalır. Kırk yıl tekkede Abdal Musa'ya hizmet eder. Şeyhi tarafından Mısır'a gönderilir. Kaygusuz Abdal, Mısır'da bir tekke kurar. Bu tekke, İslam dünyasında büyük bir ün kazanır. Hastalıklarla başı dara düşenlerin sığınağı olur. 

Kaygusuz Mısır'da ölür. Türbesi, Kahire yakınlarında bulunan bir mağaradadır.

Kaygusuz Abdal'ın Eserleri:
 1. Divan,
 2. Gülistan,
 3. Mesnevi-i Baba Kaygusuz (I-II-III ),
 4. Gevhername,
 5. Minbername.
 6. Budalaname,
 7. Kitab-ı Miğlate,
 8. Vücudname,
 9. Risale-i Kaygusuz Abdal (Tercüme).
 10. Sarayname,
 11. Dil-güşa.
 12. Esrar-i Huruf,
 13. Muglataname 
Kasideleri, 
Dolapname ve Hünername. 

Tüm zamanların gerilim ve cinayet filmleri ustası Amerikalı yönetmen ...

Hitchcock,
Alfred Joseph Hitchcoc,
D.13 Ağustos 1899 - 29 Nisan 1980,
Amerikalı gerilim filmleri yönetmeni.
Gerilim ve cinayet filmleri ustası.

13 Ağustos 1899 tarihinde Leytonstone, Büyük Londra'da Birleşik Krallıkta doğmuş. 


1926 yılında Alma Reville ile evlenmiş ve 1980 yılına kadar beraber olmuştur. Mühendislik eğitimi gören Hitchcock, en iyi yönetmenlerden birisidir. 29 Nisan 1980 yılında, 80yaşında ABD' nin Bel Air, California'da ölmüştür.

Ölümünden sonra Hitchcock'un 1984 yılında kayıp beş filmi ortaya çıkar ve kızı Patricia Hitchcock, tarafından gösterime sunulmuştur. Bu filmler;

 1. Ölüm Kararı (Rope) (1948)
 2. Arka Pencere (Rear Window) (1954)
 3. The Trouble with Harry (1955)
 4. Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much) (1956)
 5. Ölüm Korkusu (Vertigo) (1958).

Yönetmenin 70'e yakın filmlerinden en ünlüleri şunlardır.
Psycho (1960), North by Northwest, Vertigo, Rear Window ve The Birds(1963) gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınmıştır.


İlk BAFTA Akademi Burs Ödülü ve 1979 yılında bir AFI Yaşam Başarı Ödülü de dahil olmak üzere iki Altın Küre, sekiz Laurel Ödülü ve beş ömür boyu başarı ödülü kazandı. 

En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'ne beş kez aday gösterildi. 
11 Oscar'a aday gösterilen Rebecca, 1940 yılında, En İyi Resmi Akademi Ödülünü kazandı.
Başka bir Hitchcock filmi, Yabancı Muhabir, o yıl da aday gösterildi. 

ABD Ulusal Film Kayıt Defterine göre korunmak üzere seçildi: 
Rebecca (1940), Şüphe Gölgesi (1943), Notorious (1946), Arka Pencere (1954), Vertigo (1958), Psycho (1960) ve Kuşlar (1963). 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ