İçinde deniz kabuğu kırıntıları bulunan ve gübre olarak kullanılan deniz kumu...

Treaz,

İçinde deniz kabuğu kırıntıları bulunan ve gübre olarak kullanılan deniz kumu.
İçinde deniz kabuğu kalıntıları olan kum.
Gübrelik Deniz Kumu.
Eski dilde, içki içme ...

İşret,
Arapça, işret, (ﻋﺸﺮﺕ) 
İçki içme, içki,
İçki. 
Alkollü meşrubat. 
İçki içme. 
Alkollü içki kullanma.
Birlikte yiyip içme, ziyafet,


İçkili toplantı.  
Alkollü meşrubat.  
İçkili eğlence, sefahet.  
Arapça, İçki alemi.

Bu arada yukarıdaki reklamda adı geçen müskirat ne demek diye merak edenlere;
Müskirat, (Müskir) İçilmesi ve kullanılması Allah, tarafından men'edilmiş sarhoşluk veren şeyler demektir.

Yakışır, yerinde, uygun...

Reva,
Farsça, Reva, (ﺭﻭﺍ) 
Yakışır, 
Yerinde, 
Uygun.
Münâsip,
Lâyık,
Yakışır,

Osmanlıca, reva, روا  
Layık, uygun. 
Meydana gelmek. 

Farsça, Gidici. (Revan)
Lâyık.  
Layık uygun, caiz.  
Meydana gelmek,
Yakışır, yerinde, uygun 
Uyan, yakışan, uygun,

Yahudilerin ayırt edilmek için omuzlarına taktıkları sarı kumaş...

Aseli,
Yahudilerin ayırt edilmek için omuzlarına taktıkları sarı kumaş.
Yahudilerin ayırt edilmek için omuzlarına taktıkları sarı kumaş,
İbranilerin belli olmak için vücutlarının üst bölümüne koydukları sarı bez parçası,
Eskiden kullanılan bir kumaş çeşidi ,
Bal gibi sarı renkte olan,

Van Gölü yakınında, bitki çeşitliliğiyle tanınmış bir dağ...

Artos,
Çadır Dağı,
Van Gölü yakınında, bitki çeşitliliğiyle tanınmış bir dağdır. Doğu Anadolu Bölgesi’ nin Van yöresinde bir dağdır. Van ili Gevaş ilçesi sınırları içinde bulunan bu dağın yüksekliği 3550 m. dir. 
Diğer adı ise Çadır dağıdır. 
Doğal hayvan varlığı; ayı, tavşan, keklik ve kurt gibi hayvanlar halen yaşamaktadır. 


Van Gölünün güneydoğu köşesinde bulunan artos dağında kurşun cevheri bulunur.  Paleozoyik çağa ait kristal yapılı şistlerden oluşan bir temel üstünde yükselen dağın doruğu yılın büyük bölümünde karlarla kaplıdır.  Dağın yüksek bölümlerinde günlük sıcaklık farklarından ötürü kuvvetli rüzğarlar görülür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ