Civalı Termometrenin mucidi, Alman fizikçi, mucit ...

Fahrenheit,
Daniel Gabriel Fahrenheit,
Gabriel Daniel Fahrenheit, 
D. 24 Mayıs 1686 Danzig Almanya - Ö. 16 Eylül 1736 Lahey, Hollanda.
Alman fizikçi, mucit ve bilimsel enstrüman yapımcısı.
İlk civalı termometreyi bulan kişi.
Maddenin kaynama noktasının hava basıncıyla değiştiğini gösterdi.

Civalı Termemetre buluşu ile İngiltere’de, Royal Society üyeliğine seçildi.

Daniel Gabriel Fahrenheit eskiden Almanya'nın şehri olan, bugün Polonya'nın şehri olan Danzig’de doğdu. 1686 ile 1736 yılları arasında yaşamış ve 50 yaşında vefat etmiş Alman fizikçidir.

Günümüzde F simgesiyle gösterilen ve Fahrenheit derecesi (ºF) olarak bilinen sıcaklık ölçü birimini bulan ve 32º ile 212º arasında olan bu sıcaklık derecesini bulan bilim adamıdır.

Fahrenheit derecesi günümüzde Amerika ve İngiltere’de kullanılmakta olan sıcaklık ölçü birimidir. Bir tür termometre olan Fahrenhayt donma sıcaklık derecesi olarak 32 ºC kaynama sıcaklığı olarak 212 ºC yi kabul etmektedir.

Hollanda ve İngiltere seyahatlerinde deneysel fizik ve meteoroloji alanlarında bilgisini artırdı. 
Cam üflemeyi de öğrenmişti. 1710 yılında yaptığı termometre başlangıç noktası olarak soğuk bir karışımın sıcaklığını bitiş noktası olarak da ağız boşluğunun sıcaklığını ilke saydı. Daha sonra bu termometreyle ölçtüğü suyun donma sıcaklığını 32, kaynama sıcaklığını da 212 derece olarak saptayarak kısaca °F simgesiyle gösterilen Fahrenheit derecesi ölçeğini ortaya koydu. 

1720 tarihinde termometresini daha da geliştirerek ispirto yerine ilk kez civayı kullandı. Bugün hala İngiltere ve ABD’de kullanılan en eski sıcaklık (Fahrenheit) ölçeğini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda ilk civalı termometreyi yapmıştır.

Maddenin kaynama sıcaklık ölçü birimi olarak kullanılmakta olan Fahrenheit derecesi ile Celcius derecesi arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir.

T Fahrenheit = 1,8 x T Celsius + 32

Yani Fahrenheit’i, santigrat’a çevirmek için Fahrenheit rakamından 32 çıkarılır kalan 5/9 ile çarpılır.

Asimetrik ...

Bakışımsız,
Asimetrik   
Fr. asymétrique,
Alm. asymmetrisch,
İng. asymmetrical 
Rusça, асимметричный
Çince, 非对称
Bakışımsız.
a'simetrik.

Aralarında simetri bulunmayan veya iki yanı arasında simetri olmayan.
Asimetri, simetrinin olmaması ya da bozulmasıdır. 
Simetri hem fiziksel hem de soyut sistemlerin önemli bir özelliğidir. Kesin terimlerle veya daha estetik terimlerle gösterilebilir. Simetrinin yokluğu veya bozulması, beklenen veya istenen bir sistem için önemli sonuçları vardır.

Asimetrik Savaş;
Asimetrik savaş, güçsüz olan askeri birliklerin daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir.
Aralarındaki menfaat çatışmasını kendi lehine çevirmek isteyen taraflardan birisinin savaşma gücünün, matematiksel olarak diğerine nazaran alt edilemez bir seviyede olduğu durumda uygulanır. Bu durumda, zayıf taraf olarak görülen taraf, kendi menfaatlerini korumak için bu dengesizliği kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. Dengesiz savaş gücü, kaçınılmaz olarak asimetrik savaşı da beraberinde getirir.

Aşağıdaki faktörler, taraflar arasında asimetrik etki yaratır.

 • Uygulanan savaş doktrini ve çatışma taktikleri,
 • Teknoloji seviyesi, silah ve teçhizat dengesi,
 • Tarafların kazanma azmi ve savaşanların morali,
 • Etik kurallara ve çatışma hukukuna bağlılık derecesi,
 • Savaşan tarafların örgütlenme şekli,
 • Kazanmak uğruna göze alınan kayıplar,
 • Savaşanların sabrı,
 • Halk desteği,
 • Medya desteği,

Haberci ...

Ulak,
Tatar,
Haberci,
Haber getiren kimse, ulak. 
Emir çavuşu.
Muhbir, ihbar eden kimse
Bir durumun, bir olayın belirtisi,
Bir haberi usulünce hazırlayan ve yayın organlarında yayımlayan kimse. Eski dilde haberci...
Ulak,
Sai,
Karakulak,
Tatar,

Rubaileri ile ünlü İranlı alim, şair ve filozof, matematikçi ve astronom ...

Ömer Hayyam,
Farsça, عمر الخيّام

Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim’el Hayyam,
D.18 Mayıs 1048 - Ö. 04 Aralık 1131 İran Nişabur.
İranlı alim, şair, filozof, matematikçi ve astronom.


18 Mayıs 1048 tarihinde İran'ın Nişabur kentinde doğdu. Semerkand, Buhara, İsfahan'a yolculuklar yapmıştır. 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da dünyaya veda eder. 

Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim, Eb'ul baba anlamında , Feth fetheden anlamında, Ömer hayat anlamına gelmektedir. İbni kimin oğlu olduğunu belirtir. İbrahim ise babasının adıdır. Hayyam, babasının zanaati olan çadır yapan anlamındadır. Gıyaseddin ismi ise inancın omzu anlamındadır.

İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede eğitim görmüş.

Ömer Hayyam, fizik, matematik, astronomi ve şiir alanlarında eserler yazdı. İbni Sina'nın Temcid (Yücelme) adlı eserinin yorum ve tercümesi, Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi adlı eserler vardır. En büyük eseri Cebir Risalesi. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yaptı. 

1079 yılında halk arasında Ömer Hayyam Takvimi denen bugün ise Celali Takvimi olarak bilinen takvimi hazırlamış. Güneş yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir gün hata vermektedir.  

Rubaileri Türk halkına sevdiren çeviri Sabahattin Eyüboğlu tarafından yapılmıştır.

Hayyam'ın günümüze ulaşan 18 eseri şunlardır.
 1. Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah'a ithaf edilmiştir)
 2. Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair)
 3. Eş'arı bil Arabiyye (Arabça rûbaileri)
 4. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair)
 5. Müşkilat'ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
 6. İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
 7. Nevruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair)
 8. Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
 9. Mizan'ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair)
 10. Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat(Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.)
 11. Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
 12. Fil Mutayat (İlim prensipleri)
 13. Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik İlmine dair)
 14. Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair)
 15. Levazim'ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair)
 16. Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair)
 17. Abdurrahman'el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ'nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair)
 18. Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi)

Nizamülmülk

Küçük bir portakalı andıran bir meyve...

Kumkuvat,
Kumkuat,
Kumquat.
Kamkat,
Altın portakal.
Küçük bir portakalı andıran bir meyve.
Asya’nın doğusunda yetişen ve portakala benzer meyvesi olan bir ağaç.
Sıcak bölgelerde yetişen ve portakala benzer meyveleri olan bir ağaç.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ