Kunduracıların delik açmakta kullandıkları çelik tığ ...

Biz,
Biz, tığ.

Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, 


Kunduracıların delik açmakta kullandıkları çelik tığ.
Kunduracı ve saraçların iğneyi geçirecekleri yeri delmeye mahsus, tahta saplı sivri demir alet, tığ, biz.

Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimselere saraç denir. Saraç ve kunduracı tarafından kullanılır.

Karton üzerine gerilmiş kumaşa sim, sırma gibi gereçler sarılarak yapılan bu nakışa Maraş (Dival) işi. 

Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız.Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kimseler için kullanılan bir sözcük ...

Meret,
Uğursuz,
Şom, 
Meret, 
Menhus,
Uğursuz.
Kötü. 
Meş'um.
Cenabet,

Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kimseler için kullanılan bir sözcük.
Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler veya kimseler için kullanılan sövgü sözü. 
Çok kocaman, iriyarı, azman (insan, hayvan ve eşya için).
İş bitirmeyen (kimse). 
Uğursuz, hayırsız.
Kötü, işe yaramaz.  
Bilgiçlik taslayan.  
Baş belası. 
İnatçı, ters.
Piç. 
Zayıf, hastalıklı.

1956 yılında doğmuş, grafik öğelerinin ağır bastığı yapıtlarıyla tanınmış ressamımız ...

Kezban Arca Batıbeki,
Grafik öğelerinin ağır bastığı yapıtlarıyla tanınmış ressam.
Yönetmen ve senaryo yazarı Atıf Yılmaz Batıbeki ve oyuncu Nurhan Nur’un kızıdır. 
Kezban Arca Batıbeki. 

Eserlerinden bazıları;
Atlı Karınca,
Figürlü Kompozisyon,
Köpek ve Kadın.

Kökeninde grafik ögelerin çağdaş resimsel elemanlara dönüştürülmüş görsel. 
1956 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi) Grafik Bölümünden mezun oldu.


Mezuniyetini takiben sinema ve tiyatro için afişler, televizyon için çocuk filmi, tiyatro sahne dekorları, uzun metrajlı sinema film jenerikleri, fotoğraf ve sanat yönetmenliği, dergilerde fotoğraf editörlüğü yapmış. 1983 yılında Oxford ve Londra’ya giderek resim üzerine çalışmalar yaptı. 1984 yılından itibaren Türk çağdaş sanatını temsilen 16 kişisel sergi açtı. Birçok yurt içi ve yurt dışı karma sergiye katıldı. Sanatçı çalışmalarına Amerika'da da devam etmiştir. Tuval üzerine akrilik tekniğinde oluşturduğu resimleri, insan, cinsellik, sansür, gizem, yansıma, aşk ve erotizm gibi evrensel temaları içerir. 

Halen sanat yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Hatırlatmak gerekirse Al Yazmalım Selvi Boylum film afişini de yapmıştır. Sanat hayatında genellikle kadın temasını işlemiştir. 

Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi ..

Akrostiş,
İlkleme,
Çıkarsama,

Dizelerinin ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğu zaman ortaya bir söz çıkacak biçimde yazılmış koşuk ya da koşuk bölümü.
Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi.
Eski Yunan ve Latin edebiyatında ise akrostiş “üç dize” anlamına gelir.
Eski Yunan ve Latin dillerinde akro ön, uç taraf veya sivri taraf anlamına gelir. Akrostiş ise uç taraftaki dize anlamındadır.
Divan edebiyatında Akrostiş’e muvaşşah ya da istihrac denir.
Süslenmiş, süslü.
Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir manayı istidlal etmek. 
Meydana ve harice çıkarmak. Bazı emareleri beliren şeylerden ileriye ait olacak şeyleri çıkarmak.
Süslenmiş, 
Süslü.
İstidlal etmek. 

Kilis ilinde bir höyük ...

Oylum,
Oylum höyük.
Olum höyük.
Kilis ilinde bir höyük ...

Oylum Höyük,
Anadolu, Suriye, Mezopotamya arasında yer alan oldukça büyük bir höyüktür. Stratejik bir konumda bulunan höyük her dönemde iskan görmüş bu nedenle arkeolojik açıdan son derece önem taşımaktadır. Bu bölgenin en önemli yerleşme yeridir.


Kilis İlindeki diğer Höyükler;
Çatal Höyük,
Kumsurun Höyük,
Leylit Höyük,
Yavuzlu Höyük,
Sinnap Höyük,
Belentepe Höyük,
Polatbey Höyük,
Karamelik Höyük,
Murat Höyük,
Taşlıbakır Höyük,
Kumludere Höyük.
Çörten Höyük.

Yüksek bir makama sunulan mektup ya da dilekçe ...

Arzuhal.
Ariza, (Arapça).
İstida,
Mektup, 
İstirham name.
Dilekçe,
İstida,
Hediye,
Büyük bir kimseye hürmetle yazılan veya verilen şey, 
Arzuhal, 
Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe. 
İstida-name.
Arz-ı hal.
Bir dileği bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu, pulsuz yazı, istida, arzuhal.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ