Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kaplıca ...

Koruvenk,
Koruvenk Kaplıcası,
Öncül Köyü Kaplıcası,

Çıldır ve Göle ilçelerinde bir çok kaplıca ve içme vardır.
Çıldır ilçesinde Öncül Köyü Kaplıcası ve Deveboynu Kaplıcası vardır.

Göle ilçesinde şifalı su kaynakları, Koruvenk Kaplıcası, Göle Kaplıcası ve Göle Maden Suyudur.


Ardahan, Merkez ilçe sınırları içinde, Ur Köyü Maden Suyu yer alır.

Sugöze Çermiği,
Ardahan İl merkezine 2 km, Çıldır İlçesine 48 km, Göle İlçesine 43 km, Hanak İlçesine 37 km, Kars İline 95 km ve Ardahan-Göle karayoluna 100 m mesafededir.

Deveboynu Kaplıcaları,
Kura Vadisi içinde Kura Nehri’nin tam bitişiğindedir. Kaplıca sodalı ve içilebilen termal su kaynağıdır. Deveboynu Kaplıcaları yöre halkı arasında, çermik, çörmük isimleriyle bilinir. Adını Kayabeyi köyünün Deveboynu mevkisine izafeten almıştır. 

Kışın kar ve buz, ilkbaharda ise aşırı yağan yağmurlardan dolayı Kura nehrinin su seviyesi yükselir. Kaplıca su altında kalır. Bu nedenle kaplıca yaz ve sonbahar aylarında çalışır.
Yaz ve kış sıcaklığı değişmeyen (20-25 °C) sodalı suyun, cilt ve iç hastalığına iyi geldiği bilinir. 

Büyüme, çoğalma ...

Nema,
Arapça نَمَاء‏ 
Büyüme,
Çoğalma.
Gelişme, büyüme.
Serpilme,
Uzamak, artmak, çoğalmak, 
Üremek.


Faiz,
Ürem,

Peru'da etkin bir yanardağ ...

Misti,
El volcan Misti,
Putina,
Guagua Putina,
Deniz seviyesinden yüksekliği, 5.822 m. dir.

Chachani ve Pichu Pichu yanardağları arasında bulunur.
Güney Peru'da Arequipa kenti yakınlarında bulunan, simetrik konili, karlarla kaplı bir andezit, dasit ve riyolit stratovolkanı' dır. 

Son olarak 1985 yılında patlamıştır. 

Peru'daki diğer stratovolkanlar;
Coropuna,
Misti,
Ubinas.

Stratovolkan-Kompozit volkan, sertleşmiş lav, tüf ve kül tabakasından oluşan, konik biçimli bir volkandır. Bu volkanlar dik yamaçları ve aralıklı patlamalarıyla bilinirler. Fışkıran lavın akışkanlığı azdır.  Çok uzağa yayılmadan önce soğur ve sertleşir. Püsküren magma, asidik ya da silika (riyolit, dasit, andezit) içeriklidir. Bazik içerikli magmanın akışkanlığı yüksektir. Hawaii' deki kalkan biçimli Mauna Loa volkanı yayvandırlar. 

Türkiye'de Ağrı dağı ve Nemrut dağı da stratovolkan tipindedir. 

Puşu, Kenarları saçaklı bir tür başörtüsü ...

Puşu,
Poşu,
Poçu,
Dolama,
Yemeni,
Başörtüsü. 
Kenarları saçaklı bir tür başörtüsü.
Başa sarılan, çevresi saçaklı, ipek örtü. 
Çarşaf giyen kadınların yüzlerine örttükleri peçe. 
Bele sarılan kuşak. 

Başa bağlanan büyük, ipek örtü. 
Başa sarılan yemeni. 
Erkeklerin başlarına bağladıkları büyük yazma ya da yemeni.

Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün gibi şeylerden yapılmış baş örtü. 

Vaktiyle omuzlara atılan, başa sarılan kenarları saçaklı ipek örtü.
Başa sarılan ipekten dokunmuş parlak kumaş. 
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb den yapılmış baş örtüsü.  
Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün ve benzerinden yapılmış bir tür baş örtüsü, dolama.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir vadi ...


Kamilet,
Kamilet vadisi, 
Durguna,
Durguna Vadisi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir vadi. Kamilet ve Durguna Vadileri, birlikte Kamilet Havzasını oluştururlar. En düşük rakımlı noktası 300 m. ile Çifteköprü, en yüksek noktası ise Karçal Dağlarındaki 3290 metre rakımlı Güldağı Tepesidir. 

Kamilet Havzası Artvin ili, Arhavi ilçesi sınırları içerisinde kalmakta olup ilçe merkezine 15  km uzaklıktadır. Doğusunda, Fındıklı Abu-Çağlayan Havzası, batısını Murgul Havzası,  kuzeyini Arhavi Deresinin daha alçak bölgeleri, Arhavi İlçesi ve Karadeniz, güneyini Murgul Havzası ve Yusufeli Bıçakçılar Havzası bulunmaktadır.

Dünya Doğayı Koruma vakfı (wwf) tarafından Kamilet Vadisi, 1999 yılında Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 orman alanı arasındaki bölgelerden biri olarak ilan etmiştir. 
Kamilet Vadisi’nde Bir Doğa Harikası olan Mençuna şelalesi vardır.

Doğu Anadolu'da yetişen ve "Ters Lale", "Ağlayan Lale" gibi adlar da verilen yaban çiçeği ...

Galör,
Ters Lale,
Ağlayan Lale,
Kan Ağlayan Lale,
Ağlayan Gelin,
Arıcak Lalesi, 
Kerbela, 
Kral Lalesi, 
Yayla Çanı, 
Yere Bakan Lale,
Şemdinli Lalesi.
Kejan Lalesi.
Kürt Çiçeği.
Hakkari Lalesi.
Yayla Kızı.
Zağros’un Gelini.
Hüznün Çiçeği.
Prestika Karagöz Lalesi.

Anavatanı Hakkari'dir. Yüksek rakımda, Cilo Dağları'nda yetişir. Ters Lale renga renk karlı dağlarda çiçekler açar. Dünyanın en nadide çiçeklerinden birisidir. 


Elazığ, Van, Hakkari'nin Zap, Tiyar, Kaval vadilerinde ve Adıyaman bölgesinde 1000-1300 metre yükseklikte doğal olarak yetişmektedir. 

Ters lale, yılda sadece Mart ve Nisan ayları arasında bir kere çiçek açar. Ters lalenin çan şeklinde kırmızı, turuncu, mor ve nadiren de sarı renkli çiçekleri vardır. Eriyen karın altından çıkar ve çok kısa ömürlüdür. Bu lale 3-4 hafta canlı kalabiliyor. Bahar müjdecisi olarak da sembolik önem taşımaktadır. 

Ters lalenin boyu 60-100 cm. arasında olup, dallanmadan uzar. Yaprakları kiremit şeklinde, dairesel dizilişlidir. boynu bükük durur ve eğik olan başının içinden (bal özü)su damlacıkları oluşur. Bu gözyaşı damlacıkları olarak nitelenerek ağlama olarak betimlenir. 
Lale soğanları taze iken etrafa kuvvetli bir koku yayarlar, ancak bu koku zehirlidir. Bu nedenle oda içinde yetiştirilmesi uygun olmadığı gibi, aynı zamanda sağlık açısından da tehlikelidir. 

Galör kozmetik ve ilaç sanayinde, süs çiçeği olarak da parklarda ve bahçelerin dekorasyonlarında kullanılmaktadır. 

Bir kitabın kısaltılmış biçimi ve özellikle kısa tarih kitabı ...

Epitome,
Kısa tarih kitabı.
İdeal somut örnek.
Bir kitabın kısaltılmış biçimi ve özellikle kısa tarih kitabı.

Bir özet, bir özet veya minyatür formdur.
Daha büyük bir gerçekliği temsil eden bir örnek.
Epitomite, "derecesine" karşılık gelir.

Epitomist özet çıkaran veya hulasa eden kimse.

Yerküre'nin belli belli bir yerinde, düşey düzlemin ekvator düzlemiyle oluşturduğu açı ...

Enlem,
Latitude,
Dünyamızı enine kesen paralel hayali çizgilerdir.  Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığına denir.

Enlem çizgilerinin ilki, Yerküreyi enlemesine 2 eşit parçaya ayırdığı varsayılan Ekvator' dur. Yerküre'nin belli bir yerinde, düşey düzlemin ekvator düzlemiyle oluşturduğu açıdır. 

Enlemin etkileri, 
  • Güneş ışınlarını etkiler
  • İklim ve bitki örtüsü değişir. 
  • Tarımın yükselti sınırı değişir.
  • Yerleşme sınırı, kalıcı kar sınırı dünyanın dönüş hızı düşer.
  • Alçak enlemlerden yüksek enlemlere gidildikçe gün süresi uzar.
  • Tarım ürünü çeşitleri değişir.
  • Hayvan türleri değişir.
  • Giyim malzemeleri değişir.
  • Toprak çeşitleri değişir.
  • Yapı malzemeleri değişir.

Boylam,
Longitude,

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Greenwich ve eksene yapmış olduğu açısal değere denir. Boylamın tek etkisi vardır yerel saat farkıdır. Boylam Yerküreyi dilimlere ayıran hayali çizgilerdir. Boylam çizgileri yerküreyi 360 eşit parçaya böler. 


Belirli bir standart oluşturabilmek için tüm dünya ülkeleri tarafından bir başlangıç noktası tespit edilmiştir. Buna göre İngiltere Greenwich’ten geçtiği varsayılan boylam 0(sıfır) derece boylamı olarak kabul edilmiştir. Diğer boylam dereceleride Greenwich’e göre hesaplanmıştır. Sıfır (0) derece boylamının doğusunda kalanlanlar Doğu boylamı (E), batısında kalanlar ise Batı Boylamı (W) olarak adlandırılmıştır.

Ekvatoru dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir. 

Aynı enlem üzerindeki merkezlerde ortak özellikler;
·Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar. 
·Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. 
·Gece- gündüz süreleri birbirine eşittir. 
·Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır. 
·Aynı iklim kuşağındadırlar. 
·İki meridyen arasındaki mesafe aynıdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ