Alüvyon ...

Lığ,
Fr. alluvion,
İng. alluvion, alluvium 
Alüvyon,
Talus,
Dere malzemesi,
Tüvenan,


Su kaynaklarındaki balçık ve kil benzeri çok ince taneciklerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın. 
Alüvyon, Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ.


Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti, bataklık, çamur, akarsuların, getirdiği çamur tabakası.
Akarsuların taşıyıp yığdıkları mil, kil gibi çok ince taneli öğelerle, kum ve çakıl karışımıyla oluşan yığın. 

Akarsuların, yatağı boyunca taşkın zamanlarında kapladığı alanlarda, deltalarda, göllerde ve dağ eteklerindeki yığınlarda çökelttiği kil, kum, çakıl gibi tortul maddeler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ