Uygur Türkçesinin ve Kırgız Türkçesinin özelliklerini taşıyan ağız...

Lop Nur,
Lob Nur,
Lop Nor,
Moğolca Lop Gölü,
Bugünkü Uygur ağızları; 
Lop Nur ağzı 
Hoten ağzı,
Merkezi ağız.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan bir eski bir tuz gölüdür.

Göl, bölgenin güneydoğu kesiminde Taklamakan ve Kumdağ çölleri arasında yer   almaktadır. Tarım Nehri ve Shule Nehri'nin boşaldığı göl, hidrolojik olarak endoriktir yani karaya açıktır ve çıkış yoktur. Kurumuş Lop Nur Havzası, 30-100 cm. arasında bir tuz tabakası ile kaplıdır.

Göl, 1928 yılında göl sistemine su beslemesini engelleyen barajların inşası nedeniyle kurumuş ve sadece küçük mevsimlik göller ve bataklıklar kalmıştır. 
Lop Nur, bir nükleer test sahası olarak kullanılmaktadır. 1990 yılında potasyum madeni işletmesi yapılmaktadır. Bu nedenle bölgede askeri yönetim ve kültürel kalıntılar koruma  altında, halka açık olmayan kısıtlı alanlar bulunmaktadır.

Lop Nur

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ