Soğurulan iyonlaştırıcı ışınım dozu birimi ...

Rad,
Gray,
Soğurulan iyonlaştırıcı ışınım dozu birimi.

Soğurulma Doz Birimi
Özel Birim : Rad
SI Birimi : Gray ( Gy )

Rad: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 10-4 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır. Soğurulan enerji parçacık veya foton olabilir. 
Gray (Gy): Işınlanan maddenin 1 kg’ına 1joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır.

1 Rad = 10-4 Gy
1 Gy = 100 Rad

Radyasyon, yaşamımızın doğal bir parçası olan enerjidir. 

Radyasyon kaynaklarının özellikleri;
• ALFA : İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
• BETA : İnce bir metal tabakası tarafından soğurulur.
•GAMA : Giricilik özelliği daha fazla olup kurşun ve beton gibi yoğun malzemelerde soğurulur.
•NÖTRON :Parafin, beton, su gibi hidrojence zengin ortamlarda soğurulur.

Radyasyon Birimleri;
Aktivite Birimi
Özel Birim : Curie ( Ci )
SI Birimi : Becquerel ( Bq )

Curie: Saniyede 3.7x 1010 parçalanma veya bozunma gösteren maddenin aktivitesidir.
Bequerel: Saniyede 1 parçalanma n yapan çekirdeğin aktivitesidir.

1 Ci = 3.7x1010 Bq
1 Bq = 2.7x10-11 Ci
Örnek: 50 Ci - Ir-192 = 50x3.7x1010 Bq = 1.85 TBq

Işınlama Birimi 
Özel Birim : Röntgen ( R )
SI Birimi : Coulomb/kg ( C/kg )

Röntgen: Normal hava şartlarında havanın 1 kg’ında 2.58x10-4 C’ luk elektrik yükü değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan x ve gama ışını miktarıdır.

1 R = 2.58x10-4 C / kg
1 C/kg = 3.88x103 R

Doz Eşdeğer Birimi
Özel Birim : Rem
SI Birimi: Sievert ( Sv )

Farklı tip radyasyonlardan soğurulan enerjiler eşit olsa bile biyolojik etkileri farklı olabilir.

Rem = Soğurulan Doz x Faktörler
Sievert: 1 Gray’lik x ve g ışını ile aynı biyolojik etkiyi meydana getiren radyasyon miktarıdır.
1 Rem = 10-2 Sv n 1Sv = 100 Rem = 1 J/kg

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ