Yerküre'nin belli belli bir yerinde, düşey düzlemin ekvator düzlemiyle oluşturduğu açı ...

Enlem,
Latitude,
Dünyamızı enine kesen paralel hayali çizgilerdir.  Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığına denir.

Enlem çizgilerinin ilki, Yerküreyi enlemesine 2 eşit parçaya ayırdığı varsayılan Ekvator' dur. Yerküre'nin belli bir yerinde, düşey düzlemin ekvator düzlemiyle oluşturduğu açıdır. 

Enlemin etkileri, 
  • Güneş ışınlarını etkiler
  • İklim ve bitki örtüsü değişir. 
  • Tarımın yükselti sınırı değişir.
  • Yerleşme sınırı, kalıcı kar sınırı dünyanın dönüş hızı düşer.
  • Alçak enlemlerden yüksek enlemlere gidildikçe gün süresi uzar.
  • Tarım ürünü çeşitleri değişir.
  • Hayvan türleri değişir.
  • Giyim malzemeleri değişir.
  • Toprak çeşitleri değişir.
  • Yapı malzemeleri değişir.

Boylam,
Longitude,

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Greenwich ve eksene yapmış olduğu açısal değere denir. Boylamın tek etkisi vardır yerel saat farkıdır. Boylam Yerküreyi dilimlere ayıran hayali çizgilerdir. Boylam çizgileri yerküreyi 360 eşit parçaya böler. 


Belirli bir standart oluşturabilmek için tüm dünya ülkeleri tarafından bir başlangıç noktası tespit edilmiştir. Buna göre İngiltere Greenwich’ten geçtiği varsayılan boylam 0(sıfır) derece boylamı olarak kabul edilmiştir. Diğer boylam dereceleride Greenwich’e göre hesaplanmıştır. Sıfır (0) derece boylamının doğusunda kalanlanlar Doğu boylamı (E), batısında kalanlar ise Batı Boylamı (W) olarak adlandırılmıştır.

Ekvatoru dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir. 

Aynı enlem üzerindeki merkezlerde ortak özellikler;
·Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar. 
·Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. 
·Gece- gündüz süreleri birbirine eşittir. 
·Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır. 
·Aynı iklim kuşağındadırlar. 
·İki meridyen arasındaki mesafe aynıdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ