Puşu, Kenarları saçaklı bir tür başörtüsü ...

Puşu,
Poşu,
Poçu,
Dolama,
Yemeni,
Başörtüsü. 
Kenarları saçaklı bir tür başörtüsü.
Başa sarılan, çevresi saçaklı, ipek örtü. 
Çarşaf giyen kadınların yüzlerine örttükleri peçe. 
Bele sarılan kuşak. 

Başa bağlanan büyük, ipek örtü. 
Başa sarılan yemeni. 
Erkeklerin başlarına bağladıkları büyük yazma ya da yemeni.

Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün gibi şeylerden yapılmış baş örtü. 

Vaktiyle omuzlara atılan, başa sarılan kenarları saçaklı ipek örtü.
Başa sarılan ipekten dokunmuş parlak kumaş. 
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb den yapılmış baş örtüsü.  
Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün ve benzerinden yapılmış bir tür baş örtüsü, dolama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ