Akad İmparatorluğu'nun ilk kralı ...

Sargon,
Şarrukin
Akkad'ların ilk kralı,
Akkad Kralı,
Kish ve Sümer.
İ.Ö. 2371-2316 yılları arasında hüküm süren Akad kralı.

Sargon'u, annesi rahibe olup, evlenmesi yasak olduğundan, bir sepetle fırat nehri'ne bırakılmıştır. Azupiranu kentinde bir adam tarafından bulunup, bahçıvan olarak yetiştirilmiştir. Bir gün İshtar'ın onu görüp aşık olmasıyla hayatı değişmiştir. Kent yöneticisinin sakisi olmuş ve ona yürü ya kulum denmiştir.

Akadlar, Arap Yarımada'sından Mezopotamya'ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir kavimdir. Mezopotamya’da ilk imparatorluğunu kuran Sargon, Sümer kralının baş yardımcısı, yani başbakanı iken tahtı ele geçirmiş. Ülkenin kuzey batısında Akad şehrini kurdu. Burada gücünü artırarak öteki Sümer krallarını yendi. Akad‘ı imparatorluk haline getirdi. Sınırlarını İran'ın güneybatısından, Türkiye’nin doğusuna kadar genişletti.
Devletin başkenti Akad'dır. İlk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır.


Akad imparatorluğu İ.Ö. 2200 yılına kadar yaşadı. Akad, Dicle ve Fırat nehirlerinin birbirlerine yaklaştıkları yerde Mezopotamya' da,  bulunan tarihsel bölgede kurulmuştur. Akad ismi, zamanla Babil kelimesi olarak değişmiştir.

Akad ismi, Sami kökenli I. Sargon'nun (Akad dilinde Şarrukin) MÖ 2300'lerde kurduğu Agade şehrinin isminden gelmektedir. Bu dönemden itibaren tüm Güney Mezopotamya hükümdarları kendilerini Sümer ve Akad kralı diye isimlendirmişlerdir. Akad kralı Sargon, zalim ve güçlü bir yönetim anlayışı ile yaklaşık 55 yıl ülkeyi yönetmiştir. Sargon'un ölümünden sonra devlet zayıfladı ve Sümerliler tarafından ortadan kaldırıldı (MÖ 2100).

Akad Kralları;
Sargon (Şarrukin) 2334-2279
Rimush 2279-2270
Maniştusu 2270-2254
Naramsin 2254-2218 
Şarkali Şarri 2218-2193

Kral Sargon, kurduğu merkezi devletiyle asırlar boyu Mezopotamya'da süren teokrat tapınak şehir yönetimine son vermiş ve yerine güçlü bir memur mekanizmasıyla idare edilen bir devlet kurmuştur. Sargon, Mezopotamya'da iktidarı ele geçirmekle beraber sosyal, siyasal ve ekonominin yanında sanatta da değişiklikler yapmıştır.

Sargon, Bir çeşit kılıç balığına da denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ