Filistin'in güneybatısında, Akdeniz sahilinden 4 km. içeride bulunan en büyük şehri ...

Gazze,

Arapça,  غزة, Gazza,
İbranice,  עזה, Azza,
Kenan,
İbranice dilinde güçlü anlamına gelen Gazze'dir. Arapçaya, Fransızca güçlü yer, İngilizce güçlü kale anlamına gelen İbranice Gazza sözcüğüdür. 


Antik Mısırlılar bu şehre değerli şehir anlamına gelen Ghazzat demişler. 
Filistin'in güneybatısında bulunan, Gazze Şeridi'nin en büyük şehri. Akdeniz sahilinden 4 km içeride kurulmuştur. Dünya'nın en eski, 5000 yıllık tarihi şehir, Gazze'nin nüfusu 450.000 (2018).
Kuzey Afrika ve Levant arasındaki Via Maris denilen ticaret rotası üzerinde yer aldığı için tarihinin büyük bir bölümünde Güney Filistin'in değerli bir antreposu ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolu üzerinde önemli bir mola yeri olarak işlev gördü.

Eski Filistin halklarının inanışında sineklerin tanrısı ...

Baalzebub,
Eski Filistin halklarının inanışında sineklerin tanrısı.
1954 yılında yazdığı Sineklerin Tanrısı kitabında insanı, içindeki kötülüğü ve kötülüğün toplumda nasıl olup da bulaşıcılığı yüksek bir salgın etkisi yarattığını anlatıyor William Golding. Oysa sadece çocuklar var kitapta bir de domuzlar ve bir de Sineklerin Tanrısı. Çocuklar var çünkü sadece kendini değil insanı ve toplumu da anlamak isteyen okura insanın doğasını, en primitif hali ile nasıl yaşadığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davrandığını göstermeye çalışıyor.

2. Dünya Savaşı’nın, tam da kötülüğün korkunç boyutlarıyla dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemin hemen ertesinde ( 1954 ) yazılan bu çarpıcı kitap bakınca bugün de insana ve toplumlara ait benzer tutumları anlatıyor. İnsanı çocukluktan itibaren, içindeki iyiliğin de kötülüğün de farkında olarak kendisi için de toplum için de iyiliğe yönlendirmenin uygarlığa adım atmak olduğunu anlıyoruz ancak çok sayıda insanın uygar bir toplumda yaşamayı bir kabilede yaşamaya tercih etmesi gerekiyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olma, oğulları ile birlikte boğularak öldürülen, üçüncü oğlu ...

Bayezid,
Şehzade Bayezid,
Osmanlıca, شهزادة بايزيد;
D. 1525, İstanbul - 25 Eylül 1561, Kazvin.
Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman)'ın Hürrem Sultan'dan olma üçüncü oğludur.
Şahi, mahlasıyla şiirler yazmı.
Kütahya, Konya ve Karaman sancak beyliklerinde bulunmuştur.
Annesi Hürrem Sultan'ın koruması ile kendini tahtın varisi olarak görmeye başlamış ancak annesi öldükten sonra güçsüz kalmışken ablası Mihrimah Sultan Şehzade Bayezid'e sahip çıkmıştır. Fakat Babası, Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzade Selim'in tarafını tutmiş. Beyazid de kendisine taraftar toplamaya başlamıştır. Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde yenilmiş. İran Şahı’na sığınmış. İran Şahının sarayında babasının adamları tarafından oğulları ile birlikte boğularak öldürülmüştür. Normal olarak Beyazid ve oğullarının naaşı getirilerek Sivas'ta bulunan Meliki Acem türbesine defnedilmiştir. 

Deve pancarı ..

Kaldırayık,

Kaldirik, 
Kaydırık.
Kaydirik,
Zıbıdık, zıbıtık.
Hodan otu,
Ispıt, 
Sığırdili.
Deve mancarı,
Deve pancarı.
Latince adı Trachystemon orientalis.


Yapraklarının sert tüyleri nedeni ile sığırdili de denilmektedir.
Boyabat yöresinde deve pancarına, kaldırayak ya da deve mancarı derler. Yemeği yapılırken önce haşlanır ve süzülür. Sonra yağda kavrulur. Haşlanmış olan kaldırayık oldukça kaygandır. Kaydirik adı da bu kayganlıktan gelmektedir. Pazara önce genç sürgünleri gelir. Bunlarda dal ve yaprak yoktur, çiçeklerde açmamıştır. En lezzetli kısımlar bu kalın ve etli kısımlardır. Daha sonra yapraklı ve uzun sapları olanları gelir. Yaprakları sert tüylüdür. Ayıklandıktan sonra yaprakları, çiçekleri, dalları ve sap kısımları doğranıp hafifçe haşlanır, suyu süzülür. Daha sonra yağda yumurta ile kavrulur. Kaldırayık Boyabat yöresinde böyle pişirilir.

Bazı yörelerde sap ve gövdelerinin turşusu da yapılıyor.Devenin burnuna geçirilen file şeklindeki burunluk...

Mehar,
Arapça, mehar, مهار
Devenin burnuna geçirilen file şeklindeki burunluk.
Devenin burnuna geçirilen file burunluk.
Devenin burnuna takılan burunluk. 

Mehar kelimesinin diğer anlamları, 
Yular, dizgin. (Farsça)
Noksan, eksik.
Merci.

Makam, mansıp, mesnet, mevki. ..

Orun,
Urun,
Eski Türkçe.
Makam, mevki
Makam, mevki, menzil, yer.
Özel yer, 
Makam, mansıp, mesnet, mevki.
Yer, oturulacak yer,

Orun kelimesinin diğer anlamları;
İstanbul-Yalova yöresinde Orun kelimesi yatak anlamında kullanılıyor.
Yuvarlak, kalın kabuklu, suyu az bir üzüm çeşidine, Kayseri'nin Develi ilçesinde orun denir.
Gizli, Gizlice (Adana, Osmaniye ve Yozgat yöesinde kullanılıyor)


Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme,bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarma ...

Tembih,
Tenbih,
Arapça tenbih, (ﺗﻨﺒﻴﻪ)
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, 
Uyarı, uyarma.
Uyarım,
Uyarma, uyarı, aklını başına getirme.
Arapça, Tenbіh. dikkat etmek anlamına gelen nebh kelimesinden türetilmiş. 
Bir şeyin yapılıp yapılmamasını, şöyle veya böyle yapılmasını söyleme ve bunu üzerinde durarak hatırlatma
Sinir sistemine veya bir duyu organına dışarıdan gelen ve onu bir tepki vermeye yönelten tesir, uyarı.

Portekiz halk dansı ...

Fado,
Portekiz halk dansı,
Gitar eşliğinde seslendirilen Portekiz halk dansı,
Gitar eşliğinde seslendirilen halk şarkısı.
Fado, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanmış bir Portekiz halk müziği türüdür. Fado kader veya alın yazısıdır. Fado, balıkçı, kaşif ya da denizci olan sevgililerini, eşlerini denize uğurlayan ve onların geri dönmesini umutla bekleyen Portekiz kadınlarının yakınlarının geri gelmemesi üzerine denize karşı yaktıkları ağıtlardır. Bu nedenle Fado, derin acıların, hüzünlerin, özlemin, nostaljinin, mutluluğun ve aşkın ifade edildiği bir müzik türüdür.

Sarı humma virüsüne verilen ad ...

Amaril,
Amaril virüsü ve Sarı humma.
Karakusmuk,
Sarı humma, Sarı humma virüsü.
Sarı humma virüsüne amaril denir.Flaviviridae familyasının ve Flavivirus cinsinin bir virüsüdür.
Sarı humma virüsü küçük, yuvarlak, 50 nanometre çapında, viral parçacıkdır.
 

Viral parçacık, viral proteinlerin demirlendiği bir hücresel orijin membranı tarafından sarılır. Virüs, bir vektör, sivrisinek tarafından insanlara bulaşır. Virüs, besin alımının ortasında bulunan viral partikülleri enjekte eden böceklerin tükürük bezlerinde bulunur.

SARI HUMMA

Sarı humma virüsünü bulan ancak teorisi ancak 20 yıl sonra kabul edilen Kübalı bilim adamı ...

Carlos Juan Finlay,
(3 Aralık 1833 
Puerto Principe - 20 Ağustos 1915 Küba)
Kübalı büyük doktor.
Sarıhumma virüsünü testler sonucu bulan ancak teorisi ancak 20 yıl sonra kabul edilen Kübalı bilim adamı.
Jefferson Medical College'den 1855 yılında mezun oldu.

Carlos Juan Finlay sarı hummanın sivrisineklerden insanlara bulaştığını keşfeden kişidir. Sarıhumma hastalığı, grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır.

Sarıhumma, 
Karakusmuk.
Amaril virüsü,
Sarı humma virüsü
Amaril ya da Sarı humma virüsü, Flaviviridae familyasından Flavivirus cinsinin bir virüsüdür.

Hastalığın taşıyıcısının doğrudan insan teması değil de sivrisinekler olabileceğini 1870 yılında ilk ortaya atan, Kübalı doktor ve bilim adamı Carlos Juan Finlay oldu. Sivrisinekler aracılığıyla taşındığı ispatlanan ilk virüs sarı humma oldu. İlerleyen yıllarda grip, sıtma, fil hastalığı, tifüs ve başka alerjik hastalıkların da sivrisineklerle taşındığı kanıtlandı.

Ünlü bilim adamı, Sivrisineklerin hastalığı bulaştırdığı ve Sarı humma virüsunu kanıtlayan Metaxenica teorisi ile tanınmıştır. Bu virüsü buluşuna dair deneylerin sonuçlarını 1886 yılında yayınlamış. Ancak bulguları 20 yıl boyunca dikkate alınmamış. Sonradan kabul görmüştür.

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü...

Brent,
Brent Petrol,
Londra Brent,
Brent Blend,
Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü.
Brent petrol, Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Bu  petrolun içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve Shell şirketi tarafından Brent Goose ismi adıyla çıkarılmaktadır. Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan tatlı petrol sınıfındadır. 

Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir. 

Asurlular, Sami halklardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu ...

Asurlular,

Asur İmparatorluğu,
(MÖ 2025 - 612)
Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu olup 
Sami halklardan oluşmuştur. Devlet ilk başta Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (Assur) şehrinden oluşmuş. Mezopotamya ve Doğu ile olan ticari ilişkiler gelişmesini sağlamış. Anadolu'daki en büyük ticaret kolonileri Kayseri Kültepe'dedir. Başkentleri Ninova'dır. Bugün Asur topraklarının Süryani, Keldani, Nasturi kiliselerinde Hristiyanlık'ın bu bölgede yayılması ile bağlantılıdır.


Süryaniler ayrıca eski Asurlular ile kökensel açıdan akraba olduklarını iddia ederler ve bazen kendilerini etnik olarak Arap yerine Arami olarak tanımlarlar.

Sağlık bilgisi, hijyen...

Hıfzıssıhha,
Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.
Arapça, (ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼّﺤّﻪ)
Arapça,  koruma anlamındaki ḥifẓ kelimesinden türetilmiştir.
Hifẓus-sihha.
İnsan sağlığını korumak için vücudun ve içinde yaşanan çevrenin sağlık şartlarını inceleyen, buna göre tedbirler alan ve bu çalışmalardan bahseden hekimlik kolu, sağlık koruma, sağlık bilgisi, hijyen. 

İzlanda'da halkın kilise vergisini protesto için seçtiği antik sümer tanrılarına inanan din ...

Zuizm,
İzlanda'da halkın kilise vergisini protesto için seçtiği antik sümer tanrılarına inanan din.
İzlanda'da hükumetin herhangi bir dine mensup vatandaşlarından kilise vergisi toplama kararını protesto amacıyla 2013 yılında 4 kişi tarafından Zuizm dini kurulmuş.  


Zuizm dinini 2015 yılında 3000 kişi resmi olarak seçmiştir.  İzlanda'da diğer dini gruplardan farklı olarak, mensupları tarafından ödenen tüm vergileri tekrar kendilerine dağıtmayı vaad etmiş. Zuizm dininin baş rahibi İsak Andri Olafsson'dur.


İzlanda hükümeti, vatandaşlarından ülkede faaliyet gösteren dini kurumlara aktarılmak üzere her yıl  53 sterlin vergi almaktadır.
Med İmparatorluğunun başkenti ..

Ekbatana,

Med İmparatorluğunun başkenti.
Medler;
Azerice: Midiya, 
Farsça: مادها - Mādhā
Günümüzdeki İran'ın Kuzeybatı ve Azerbaycan'ın Güney ve Güneydoğu kesimlerinde yaşamış halk.


Yunanlılar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya adını vermişler. Medler ilk kez Asur kralı III. Salmaneser döneminde (MÖ 858-824) Mada adı ile biliniyorlarmış. 
Babillilerle birleşerek Asur Krallığı'nı yıkan Medler, MÖ 6. yüzyılda Anadolu'dan Afganistan'a kadar büyük bir arazide imparatorluk kurmuşlardır.

Medler’in Asur kaynaklarında Zerdüştlük dinine olan inançlarından bahsedilmiş.

Mardin ilinde, Babil ve Pers döneminden kalma bir ören yeri ...

Dara,
Mardin ilinde, Babil ve Pers döneminden kalma bir ören yeri. Mardin’in 30 km. güneydoğusunda, Oğuz köyündedir. Dara, Eski Mezopotamya'nın en önemli kentlerinden birisidir. 
Büyük İskender ile Pers İmparatoru Darius’un savaşı burada olmuş. İran Hükümdarı ünlü Darayuvaşi tarafından kurulmuş. 


Kent, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasilerin, 15. yüzyılda da Türklerin hakimiyetine girmiştir.

Mezopotamya'da kurulmuş eski bir krallık ...

Akkad,
Akkadlar,
Akadlar,
Asurlular,
Sümerler,
Babiller,
Elamlılar,
Elam, Güneydoğu Mezopotamya'ya verilen addır. Başkentleri Sus'tur. Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.


Akadlar, (MÖ 2350-MÖ 2150)
Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Kurucuları Sargon, başkentleri Agade'dir. En önemli mimari eserleri Zafer Anıtı'dır. 
Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.Akkadlar, Sümerlerden farklı olarak kent krallıklarından ziyade Evren veya Dünya krallığı kavramını Mezopotamya’ya getirmiştir.

Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan en kalabalık şehri ...

Auckland,
Auckland, Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alır. Yaklaşık 1.3 milyon (2011) nüfusuyla Yeni Zelanda'nın nüfusu en fazla olan şehridir.
Auckland, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Waitemata Limanı ve Tasman Denizi'nde yer alan Manukau Limanları arasındadır.  Auckland, yelkenliler şehri olarak bilinir. 


Hauraki Körfezi 
Auckland sahillerindedir. 
Auckland, kozmopolit bir yerdir. Avrupa ve Polinezya kültürlerinin bir karışımı vardır.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında önde gelir. Ama acı bir anısı da unutulmaz. 28.11.1977 tarihinde, Auckland Uluslararası Havalimanı'nı ile Antarktika arasında gidiş-dönüş seferleri yapan McDonnell Douglas DC-10-30 uçağı Erebus Dağı, Ross Adası, Antarktika'da yere çakıldı. Bu kazada 257 kişi hayatını kaybetti.

Başkent ve önemli şehirleri; 
Wellington,(Başkent),
Auckland,
Christchurch,   
Dunedin,
Hamilton,
Invercargill,
Manukau,
Napier, Nelson, North Shore, North Porirua,
Palmerston,
Tauranga,
Waitakere,
 


Şanlıurfa yöresinde dostlar arasında düzenlenen eğlenceli toplantı ...

Sahaniye,
Şanlıurfa yöresinde dostlar arasında düzenlenen eğlenceli toplantı.
Şanlıurfa'ya özgü bir toplantı ve eğlence biçimidir. Genelde orta yaş arkadaşlar arasında yapılır. Toplantılar için sıklıkla Perşembe, Cuma veya Cumartesi günü seçilir.

Ülkemizde yapılan eğlenceli toplantılara verilen isimler;
Barana Sohbetleri (Balıkesir),
Cümbüş (Ankara),
Delikanlı Örgütü (Ankara),

Erfene/Arfane (Ardahan),
Erfane/Gezek (Bursa),
Gençler Heyeti (Niğde), Gezek (Kütahya, Bursa, Afyon),
Kef/ Keyif (Antalya, Isparta), Kürsübaşı Sohbeti (Elazığ),
Muhabbet (Ankara),
Oda Teşkilatı (Kırşehir, Yozgat, Karabük, Balıkesir, Manisa),
Oturmah (Van),
Sahaniye (Şanlıurfa), Sıra Yarenleri (Konya),
Sıra Gecesi, /Herfene (Şanlıurfa, Erzincan)
Velime Geceleri(Diyarbakır).
Yaran Sohbeti (Çankırı), Yaren Teşkilatı (Kütahya),

Arsız, edepsiz ...

Yırtlaz,
Arsız,
Edepsiz.
Utanmaz,
Yaramaz,
Azgın.
Küstah, pervasız.

Güney Amerika'da manyok adlı bitkinin zehrini almak için kullanılan, dallardan örülmüş silindir biçimle aygıt ...

Tipiti,
Güney Amerika'da manyok adlı bitkinin zehrini almak için kullanılan, dallardan örülmüş silindir biçiminde aygıt.
Manyok,
(Cassava).
Taro,
Manyok yaprakları yanda görülmektedir.
Manyok çeşitli yetiştirme koşullarına, toprak çeşidine ve gübre miktarına adapte olabilen çok dayanıklı bir ekindir

Polonya'da cücelerin şehri olarak bilinen kenti ...

Wroclaw,

Almanca, Breslau
Çekce, Vratislav
Latince, Vratislavia, Wratislavia
Yidiş, Brasloi,
Polonya'da bir kent.
Polonya'nın 4. büyük kenti olup 
Aşağı Silezya' nın başkentidir. Bronz cüce heykelleri ile ünlüdür. 


Bu heykellerin hikayesi siyasi ve sanatsal bir akıma dayanır. 1980 yıllarındaki duvar yazılarından doğmuştur. Muhalifler yazılarının yanına cüce resmi de çizerlermiş. Bu nedenle cüceler şehri olarak anılır. Wrocław, batı Polonya'daki Oder Nehri üzerindedir. Zarif şehir evleri ile kaplı ve modern bir çeşmeye sahip Pazar Meydanı ile bilinir. Ayrıca meydanda, büyük astronomik saati ile Gotik Eski Belediye Binası bulunmaktadır. Dev kubbesi ve uzun kulesi ile Centennial Hall oditoryumu nehrin karşısına uzanır. 

Polonya'nın diğer önemli şehirleri;
Varşova (Başkent)
Gdansk,
Sopot,
Wroclaw
Krakow,
Poznan.
Katoviçe,

İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan usta, mimar ...

Tiridat,

İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan usta, mimar.
Ayasofya, Büyük Katedral (Fethiye Cami).
Yazıtlara ve tarihçilere göre kilisenin temelleri Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından M.S. 990 yılında atılmış. Kral Sembat öldükten sonra kiliseyi eşi kraliçe Katranide tarafından 1001 yılında bitirilmiştir. 


Kilisenin mimarı aynı yüzyılda İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan Tiridat ustadır.
Kilisenin planı haç şeklinde olup ortadaki alan kemerleri taşıyan dayanıklı sütunlar ile sınırlıdır.
Bazilikal haç planlı binanın üç giriş kapısı vardır. Bu kapılardan batıdaki halkın giriş kapısıdır. Kuzeydeki patrik kapısı, güneydeki ise kral kapısıdır. Kilise kemerli dar ve yüksek pencereler ile aydınlatılmıştır. 
2020 yılında Cumhurbaşkanı, R.Tayyip Erdoğan tarafından  cami  olarak kullanıma açıldı.

Coğrafi konumu altıgeni andırdığı için Fransa’ya verilen bir ad...

Heksagon,
Heksagone,
Felemenk, 
Hollanda, Belçika ve Kuzeydoğu Fransa'ya eskiden verilen ad, Felemenk.
Felemenk, Altıgenin fransızcasıdır. 
Fransa anlamında da kullanılıyor.
Haritada, Fransa altıgene benzediginden dolayı heksagone deniyor.
Coğrafi konumu altıgeni andırdığı için Fransa’ya verilen bir ad.
Fransa,
Fransa Cumhuriyeti
Başkent, Paris


Yüzölçümü, 674.843 km²
Nüfusu,  63.587.700 (2006)
Resmi dili, Fransızca'dır. 
Dini, Roma Katolikleri
Para birimi, Euro, Franc

İdari bölümler (22 bölge);
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comte, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes

Limanları: 
Bordeaux, Boulogne, Cherbourg, Dijon, Dunkerque, La Pallice, Le Havre, Lyon, Marseille, Mullhouse, Nantes, Paris, Rouen, Saint Nazaire, Saint Malo, Strasbourg

Oğuz Kağan Destanına göre Moğolistan'da bulunan ve Türk egemenliğinin simgesi sayılan bölge ...

Ötüken,
Ötügen,
Ötüken bölgesi şuan Rusya ve Moğolistan arasında bir konum almaktadır. Oğuz Kağan Destanına göre Moğolistan'da bulunan ve Türk egemenliğinin simgesi sayılan bölge. Türk, Moğol, Altay ve Orta Asya tarihnde Türkler için kutsal başkenttir.  Ötüken, Göktürk devletinin de başkentliğini yapmıştır. 


Türklerin, Dünya’ya dağıldığı yerin adı olarak kabul ediliyor.  Ötüken dağının Nama (Namı ya da Namu) adında bir koruyucu ruhu olduğuna inanılıyor.
Hatay yöresine özgü, "müşebbek" de denen halka biçiminde bir tatlı ...

Züngül,
Halka Tatlısı,
Kerhane Tatlısı,
Müşebbek,
Hatay yöresine özgü, müşebbek de denen halka biçiminde bir tatlı. Hatay'da börülceye lübye, susama küncü, halka tatlısı'na müşebbek deniyor.


Malzemeler;
500gr un 
2 çay kaşığı 
kuru maya 
yarım litre mısırözü yağı 

Müşebbek şerbeti için: 
3 su bardağı şeker 
3 su bardağı su    

Yapılışı;
500 gr unu derin bir kaba alıp içine mayamızı da katıp bir miktar su ekleyip çırpılır.  
Hamurun boza kıvamında olmasına dikkat edin. Üzerine bir örtü kapatarak yaklaşık 30 dakika beklemeye alınır. Şerbet için  önce su ardından şekeri içine katıp şeker eriyinceye kadar kısık ateşte karıştırılır ardından bikaç damla limon suyunu kaynamaya başlayan şerbetimize ekliyoruz 30 dakika kısık ateşte kaynatıp özleşmesini bekliyoruz özleştikten sonra altını kapatıyoruz.   

Orta boy tavamıza yağımızı ekleyip kaynattıktan sonra krema pompasına koyduğumuz hamurumuzu (iki ucu birleşicek şekilde) daire şeklinde yağın içine bırakıyoruz ortalama 5-7 dakika kızarttıktan sonra müşebbeklerimizi yağdan çıkarıp şerbetimizin içine bırakıyoruz şerbetin içinde 5 dk kadar bırakmak yeterlidir. Müşebbek tatlımız hazırdır. Afiyet olsun.

Omfalofobi, Göbek deliği korkusu. ..

Omfalofobi, 
Omphalophobia,
Göbek deliği korkusu. 
Göbek deliği görmekten korkma rahatsızlığı olarak tanımlanmaktadır.

Van Gölünün kuzey batı kıyısında Urartular döneminden kalma bir kale ...

Kef,
Kef kalesi,
Adilcevaz'ın 6 km. kuzeyindeki volkanik bir tepe üzerindedir. Kef Kalesi, bölgedeki Urartu eserlerinden biridir. Etrafı sarp araziyle çevirili olan ve ilçeye hakim bir noktadadır. Kalenin Van Gölüne bakan kuzey tarafı tek çıkış yolu.
Eski Ermeni adı Ardzgue olan Adilcevaz kasabası, Van Gölü kıyısındadır. Adilcevaz'ın
Dağın tepesinde, Kef Kalesi olarak bininen eski Urartu şehri ve tapınağı vardır.

Adilcevaz ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Aygır Gölü, bölgenin doğa turizm merkezlerinden biridir. Göl kenarında bulunan alabalık tesisi, özellikle yaz döneminde yoğun ilgi görmektedir. Bununla beraber oldukça temiz olan göl suyu, yüzme amaçlı da kullanılabilmektedir ve plajı da bulunmaktadır.

Diğer kaleler;
Aynasis,
Ayanis kalesi,
Van kalesi,
Hoşap kalesi,
Çavuştepe Kalesi,
Toprakkale,

Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası...

Din,
Halk ağzında, din denir.
Din bir şeyin en yüksek ve sivri noktasıdır.

Halk dilinde din kelimesinin bilinen diğer anlamları;
İlmek. 
Uzun zaman kapalı kalmış susuz kuyu, mağara gibi yerlerdeki karbondioksitli pis hava.

Çanakkale Boğazı kıyısında antik bir kent ...

Parion,
(Kemer),
Assos 
(Behramkale),
İlios-İlion.
Çanakkale Boğazı kıyısında antik bir kent.
Parion, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündedir. 


Parion antik kenti hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanılmasa da bir liman kenti olduğu bilinmektedir.

Eski çağlarda, M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı olan Çanakkale, Hellespontos ve Dardanel olarak biliniyor. 

İlios-İlion antik kentin yeri ve kalıntıları Karamenderes (Skamandros) ve Dümrek (Simois) ırmaklarının vadileri arasındaki kalkerli bir platonun hisarlık tepesindedir. Ege Denizi kıyısından 6 km. ve Çanakkale Boğazı kıyısından 4.5 km uzaklıktadır.

Gözalıcı çiçekler açan bir süs bitkisi ..

Haseki küpesi,
Gözalıcı çiçekler açan bir süs bitkisi.
Katmerli Haseki Küpesi Çiçeği .
Haseki Küpesi Çiçeği
Bakımı, yetiştirilmesi çok kolaydır. Kökten çoğalır durur, uzun ömürlüdür. Zengin bahçelerinde sadece çiçek açacağı zaman ekildiği, sonra sökülüp atıldığı için mevsimlik olarak düşünülebilir. 


Kuzey Amerika’ya mahsus hasekiküpeleri kısa ömürlü olup tohumla yetiştirilmesi çok kolaydır. Pek toprak seçmez, fazla güneşten rahatsız olmaz. Eski saray çiçeklerimizdendir, uzun ömürlüdür.

Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan. ..

Latif,
Arapça Latif,  (ﻟﻄﻴﻒ) 
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.
Nazik, hoş.
Ruh okşayıcı.
Karşıtı, Kesif.
Arapça luṭf, letafet kelimesinden türetilmiştir.
Zevk ve ruh okşayıcı ince bir güzelliğe sahip olan, hoş, nazik, yumuşak
Maddeyle değil ruhla ilgili, gözle görülebilecek maddi bir varlığı olmayan. 

Amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana gibi adlarla bilinen hastalık ...

Kanser,
Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana.

Ayazata, Kazak ve Kırgızlarda Noel Baba ile özdeşleştirilen soğuk tanrısı ...

Ayazata,
Ayoz Bobo-Ayaz Ota (Özbekçe).
Soğuk Tanrısı.
Ayas Han,
Ak Ayas,
Ayaz Baba,
Noel Baba ile özdeşleşmiş. 
Kazak ve Kırgızlarda Noel Baba ile özdeşleştirilen soğuk tanrısı.


Türk, Altay ve Orta Asya mitolojisinde soğuk tanrısı diye de bilinir. Ay ışığından yaratıldığı için soğuk havaya neden olur. 
Kazaklarda ve Kırgızlarda Soğuk Tanrısı. 

19. yüzyılın ortalarında İran’da kurulan ve tüm dünyaya yayılan bir din...

Bahailik,
19. yüzyılın ortalarında İran’da kurulan ve tüm dünyaya yayılan bir din.
İran'ın ikinci en büyük gayrimüslim dini azınlığı Bahailik olup, resmen tanınmamış. İran anayasasına göre resmi din İslam’dır. Resmi mezhep ise Oniki İmam Şiiliğinin Caferi koludur. İran'ın %0,6 oranında Bahailik, Sabiilik, Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık dinindendir. Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık resmen tanınmış ve korunmuş olup İran parlamentosunda da temsil edilmektedir.

İran’da Sünniler ve Şiiler çoğunluktadırlar. Beluciler, Türkmenler, Larlar, Tacikler (Talışlar) ve Araplar ve Kürtler'in bir kısmı Sünni’dir.  

Ara açılmak uzaklaşmak ...

Iramak,
Eski Türkçe,
Yıramak,
Halk ağzı ile uzaklaşmak.
Uzaklaşmak, uzamak, ara açılmak.
Ara açılmak uzaklaşmak.
Aradan fazla zaman geçmek.
Iramak, (yıramak) 
Uzaklaşmak, ayrılmak, uzakta kalmak, uzamak.


Bataklıklarda ve nemli yerlerde yetişen bir tür yosun ...

Sfagnum,
Sphagnum,
Peat moss,
Turba yosunu.
Bataklıklarda ve nemli yerlerde yetişen bir tür yosun. Bataklıkların hakimi konumundaki Sphagnum yosunu, nemli yerlerde, özellikle bataklıklarda kümeler durumunda yetişen, küçük yapraklı bir yosundur. 


Turba yosunu, turbanın oluştuğu bataklık bitkisidir. Sphagnum yosunu çok yıllık ve tek dallıdır. Sphagnum yosunu, turbalıklarda yetişen, bir kara yosunu cinsidir. Havayı mükemmel şekilde geçirir, bakterilere direnç gösterir, dezenfekte edici ve antifungal etkisi vardır. 

Bitki suyu emer, fotosentez yapar, su ve oksijenden organik madde oluşturur. Gövde ve yapraklar koyu yeşil fotosentezleyici hücrelerle çevrili, su tasarrufu sağlayan hücrelerdir. Sphagnum yosunu çoğunlukla iğne yapraklı veya geniş yapraklı ormanlarda büyür. Büyüdüğü yerlerde nem artar. Sphagnum yosunu bahçecilik ve çiçekçilikte yaygın olarak kullanılmaktadır.
Turba yosunları kendi hücreleri içerisinde, bol miktarda su bulundururlar. Bundan dolayı, fundamsı türde çalılar, salepgiller ve etçil bitkilerin yetişmesi için uygun bir ortam sunar.

Pakistanlı kadınların geleneksel dansı ...

Mujra,

Pakistanlı kadınların geleneksel dansı.
Mujra, Hindistan'daki Babür yönetimi sırasında ortaya çıkan, Hindistan toplumunun elit sınıfının ve yerel yöneticilerin (genellikle Babür imparatorunun mahkemesine bağlı) gece eğlenceleri için sık sık fahişeler kullandığı bir dans gösterisidir. Babür imparatorluğu
nun çöküş veya gerileme yıllarında giderek daha belirgin hale geldi. Babür imparatorluğu döneminde, bu dans, mujra, Güney Asya’da ortaya çıkan bir formatta kadınlar tarafından yapılan bir dans performansıdır. 


Babür imparatorluğu döneminde Güney Asya'da ortaya çıkan bir formatta kadınlar tarafından yapılan bir dans performansıdır.
Bu arada Mujra danslarını izleyebileceğiniz birçok youtube kanalıda mevcut.

Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan ve onun özünde bulunmayan nitelik ...

İlinek,
Araz,
Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan ve onun özünde bulunmayan nitelik.
Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayanonun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz.

Antalya’nın Finike ilçesinde bir yayla..

Oluklu,

Oluklu yaylası,
Antalya’nın Finike ilçesindeki yaylalar;
Alacadağ yaylası, 
Belen Yayla, Beydağı yaylası, 
Çamkuyusu yaylası, 
Fesdikan yaylası, 
Güdüzen yaylası,
Hörübek yaylası,
Karagöl yaylası, Kırkmuğar yaylası, 
Ördübek Yaylası,

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ili'ne bağlı bir ilçe olan Finike'nin doğusunda Kumluca, batısında Kaş, kuzeyinde Elmalı ilçeleri, güneyinde de Akdeniz ile çevrilidir.
Hayvancılığı bırakıp yerleşik hayata geçmeden yörüklerin keçilerini otlatmak için çıktıkları yaylalardır. Bu yaylalar; Ördübek yaylası, Çamkuyusu yaylası, Oluklu Yaylası, Belen Yayla, Kırkmuğar yaylası, Güdüzen yaylası, Alacadağ yaylası, Beydağı yaylası, Fesdikan yaylası, Karagöl yaylasıdır.

Eskiden beri yaylacıların yaz aylarında konakladığı ve ulaşımın çok kolay olduğu Ördübek yaylası ve Avlan Gölü kıyısında bulunan Göltarla gibi yaylalarda inşa edilen yazlık amaçlı evlerin sayısı artmaktadır. Ulaşım konusunda sorunu olmayan diğer bir yayla olan Çamkuyusu yaylası da yaylacıların rağbet ettikleri yaylalardandır.

Eskiden aralık ayında en uzun geceli altı günlük süreye verilen ad ...

Yelda,
Uzun,
Farsça, (ﻳﻠﺪﺍ) 
Farsça,  Aralık ayında en uzun geceli altı günlük müddet.


Kayseri yöresine özgü, asma yaprağı, bulgur ve kıyma ile yapılan bir yemek ...

Pırtımpırt,
Kayseri yöresine özgü, asma yaprağı, bulgur ile yapılan bir yemek.
Malzemler;
200 gram dana kuşbaşı ya da 1/2 kg kemikli et
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
4 diş kıyılmış sarımsak
2 çorba kaşığı domates salçası
1 su bardağı geceden ıslatılmış nohut
1 su bardağı kaynatılıp buğday (Gendime)
1/2 çorba kaşığı kuru nane ve tuz
1/2 kg doğranmış salamura asma yaprağı


Et ve tereyağını tencereye alın ve suyunu çekene kadar kavurun. Soğan ve sarımsağı ilave edip solana kadar kavurun. Salçayı ilave edin ve kavurun. Kokusu çıkınca üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. 

Geceden ıslatılmış, nohutların suyunu süzdürüp ilave edin. Geceden bir taşım kaynatılıp suyuyla bekletilmiş buğdayları da suyu ile ekleyin. Salamura yaprağının da ilave edileceğini düşünerek ona göre tuz atın, kuru naneyi ekleyin. Bakliyatlar yumuşayana kadar, suyunu kontrol ederek pişirin. Asma yapraklarını ilave edip 5 dakika daha pişirin. 

Kayseri Geleneksel Yemekleri;
Alıç, 
Bamya Yemeği, Bazlama, Beli Bükme (Boş) Mantı, Boğa Dikeni, 
Bulamaç (Un) Çorbası, Bulgur Çorbası, Bulgur Pilavı, 

Ebegümeci, El Böreği, Engir, Erişte Pilavı,  Etli Mantı,
Fincan Tatlısı,

Cambaz, Cevizli Pide, Cığırtma, Cıvıklı pide,
Dabaka Böreği, Dolaz,

Gacer Pilavı, Gendime Çorbası, Göveç, Gus Gus Pilavı, 
Helise,

Karın - Mumbar Dolması, Kaysı Kavurması, Kete, Köfte Çorbası, Kursalık, Kuşburnu, Kuzukulağı,

Makarna Çorbası, Mercimenek (Madımak), Muska Böreği,
Oğlak Kulağı,

Pancar Çorbası, Pastırmalı Kuru Fasulye, Pastırmalı Pide, Patates Köftesi, 
Peynirli Pide, Pezik, Pırtımpırt, Pürük, Pıt Pıt Pilavı, Püroğlu Mantı, 

Sulu Köfte, Sütlü Çorba, Sucuklu Pide, Su Böreği, Su Teresi,
Şebit Mantı,

Tahinli Pide, Tava Katmeri, Tarhana Çorbası, Tepsi Mantısı,

Üzengi Mantı

Yağlı Ağaç, Yahni, Yarpuz, Yemlik, Yeşil Mercimek Çorbası, 
Yeşil Mercimek Yemeği, Yoğurtlu Aş.

Araba okunun ekseni ...

İk,
İğ,
İkiğ,
Arış,
Araba okunun ekseni.

Gönül ayartıcı, cilveli ...

Fettan,
Cilveli,
Cazibeli,
Gönül ayartıcı, cilveli.

Fitneci, karıştırıcı. 
Arapça fettan, (ﻓﺘ]ﺎﻥ)
Arapça, fitne kelimesinden türetilmiş, fettan.
Fitne ve fesada teşvik eden, karıştırıcı, çok bilmiş (kimse).
Entrikacı.
Gönlü kendine çeken, kendine hayran eden, cilveli (kimse), cazibeli.

Engelleyen, yasaklayan ...

Zacir,
Engelleyen, yasaklayan.
Arapça zacir, (ﺯﺍﺟﺮ) 
Arapça,  zecr kelimesinden türetilmiştir. Menetmek, yasaklamak anlamındaki zecr'den zacir. Meneden, yasaklayan.

Zeka ..

Anlak,
Dirayet,
Feraset, 
Zeyreklik,
Zeka,
Arapça zeka, .(ﺫﻛﺎﺀ)
İng. intelligence, 
Frn. intelligence.
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
Olayları bağımsız olarak düşünebilme, yeni durumlara başarıyla uyabilme, eylem ve tutumları belli bir düşünce ya da erek çevresinde toplayabilme yeteneği. 

Algılama, belleme, çağrışım yapma, imgeleme, yargıda bulunma, usavurma, soyutlama, genelleme gibi ruhsal işlevlerin tümüne verilen ad.
Karşılaşılan sorunlara uygun çözümler bulma, soyut kavramları yerinde kullanabilme becerisi.

Mısır unuyla yapılan bir tür ekmek ...

Külür,
Mısır unu geniş bir kap içine elenip, un ve bir çay kaşığı tuz katılıp ılık suyla yoğrularak hamur haline getirilir. Elle biraz açılarak üzerine yağ ile karıştırılmış ezilmiş haşhaş sürülür. Ekmek şekli verilerek iki sac arasına yerleştirilip, kül üzerinde pişirilir. Pişen ekmek sıcak olarak servis yapılır.

Mısır unuyla yapılan ekmek türleri;
Akıtma,
Bahaç, Bicirik,
Catti,
İsale,
Kirde, Külür,
Malay,

Kirde, 
Genellikle mısır unuyla yapılan bir tür pide.

Hamsikoli, 
Hamsi balığı ve mısır unuyla yapılan bir ekmek.

Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası ...

Eos,
Enyo,
Şafak Tanrıçası,
Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası.

Arnavut mutfağına özgü, sütlü ve yumurtalı bir tatlı ...

Kaymaçina,

Kajmacina,
Arnavut mutfağına özgü, sütlü ve yumurtalı bir tatlı.
Arnavut mutfağı, birçok Akdeniz ve Balkan milletinde olduğu gibi, tarih boyunca oldukça etkilenmiştir. Değişik dönemlerde, Arnavutluk toprakları Yunanistan, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş. 


Arnavutların temel öğünü kahvaltıdır. Genelde domates, salatalık, yeşil biber, zeytin, zeytin yağlı sirkeli tuzlu, sebze salatası yenir. Kahvaltıda sebze ve etli bir ana yemek vardır. Deniz mahsulleri Dıraç, Avlonya ve Ayasaranda'da aynıdır.

Elbasan tavaları çok leziz. Arnavut ciğerini Arnavutlar bilmiyorlar. Kaşgaval da harika bir başka lezzet. Her köşe başında börekçi ve köftecileri görebilisiniz. Özellikle Tiran, Rinas hava alanından Elbasan şehrine giderken yol boyu kor ateşte kuzu çevirmeleri de tatmak lazım. Balık için özellikle Dures (Dıraç)' a gitmelisiniz. Adriyatik kenarındaki restoranlar da en taze deniz ürünlerini üstelik çok ucuza iyebilirsiniz.
Koran gölünün aynı adı taşıyan balığı da harikadır. Arnavutların Zerzavat çorbası özellikle soğuk kış günlerinde ilaç gibi gelir. Arnavutluğun meşhur erik rakısını özellikle sabahları iki kadeh demlenip üzerinede cumiş (süt) ilaveli cafe expresi yudumlamalısınız. 
(Sevgili arkadaşım Yılmaz Düzenli'nin bu değerli katkılarını mutlaka deneyin.)

Kaymaçina Tatlısının yapılışı;
Malzemeler: 
1 litre ‏süt 
5 adet ‏yumurta 
1,5 su bardağı ‏şeker ve vanilya

Yumurta, vanilya ve şekeri çok iyi çırpalım. Sonra sütü ekleyelim. Açık süt yada günlük süt olur. Yuvarlak bir borcama dökelim. Fırın tepsisinin içine borcamı oturtalım. Fırın tepsisinin içine 3-4 su bardağı su dökelim.170 °C fırında 40-45 dakika sürede pişirelim. Pişince cam kapdaki tatlıyı ters çevirerek boşaltın. Göçmenlerin hafif ve lezzetli tatlısı. Dondurma ile servis ediniz. Afiyetler olsun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ