Gönül ayartıcı, cilveli ...

Fettan,
Cilveli,
Cazibeli,
Gönül ayartıcı, cilveli.

Fitneci, karıştırıcı. 
Arapça fettan, (ﻓﺘ]ﺎﻥ)
Arapça, fitne kelimesinden türetilmiş, fettan.
Fitne ve fesada teşvik eden, karıştırıcı, çok bilmiş (kimse).
Entrikacı.
Gönlü kendine çeken, kendine hayran eden, cilveli (kimse), cazibeli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ