Med İmparatorluğunun başkenti ..

Ekbatana,

Med İmparatorluğunun başkenti.
Medler;
Azerice: Midiya, 
Farsça: مادها - Mādhā
Günümüzdeki İran'ın Kuzeybatı ve Azerbaycan'ın Güney ve Güneydoğu kesimlerinde yaşamış halk.


Yunanlılar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya adını vermişler. Medler ilk kez Asur kralı III. Salmaneser döneminde (MÖ 858-824) Mada adı ile biliniyorlarmış. 
Babillilerle birleşerek Asur Krallığı'nı yıkan Medler, MÖ 6. yüzyılda Anadolu'dan Afganistan'a kadar büyük bir arazide imparatorluk kurmuşlardır.

Medler’in Asur kaynaklarında Zerdüştlük dinine olan inançlarından bahsedilmiş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ