Mezopotamya'da kurulmuş eski bir krallık ...

Akkad,
Akkadlar,
Akadlar,
Asurlular,
Sümerler,
Babiller,
Elamlılar,
Elam, Güneydoğu Mezopotamya'ya verilen addır. Başkentleri Sus'tur. Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.

Akadlar, (MÖ 2350-MÖ 2150)
Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Kurucuları Sargon, başkentleri Agade'dir. En önemli mimari eserleri Zafer Anıtı'dır. 
Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.Akkadlar, Sümerlerden farklı olarak kent krallıklarından ziyade Evren veya Dünya krallığı kavramını Mezopotamya’ya getirmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ