19. yüzyılın ortalarında İran’da kurulan ve tüm dünyaya yayılan bir din...

Bahailik,
19. yüzyılın ortalarında İran’da kurulan ve tüm dünyaya yayılan bir din.
İran'ın ikinci en büyük gayrimüslim dini azınlığı Bahailik olup, resmen tanınmamış. İran anayasasına göre resmi din İslam’dır. Resmi mezhep ise Oniki İmam Şiiliğinin Caferi koludur. İran'ın %0,6 oranında Bahailik, Sabiilik, Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık dinindendir. Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık resmen tanınmış ve korunmuş olup İran parlamentosunda da temsil edilmektedir.

İran’da Sünniler ve Şiiler çoğunluktadırlar. Beluciler, Türkmenler, Larlar, Tacikler (Talışlar) ve Araplar ve Kürtler'in bir kısmı Sünni’dir.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ