Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme,bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarma ...

Tembih,
Tenbih,
Arapça tenbih, (ﺗﻨﺒﻴﻪ)
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, 
Uyarı, uyarma.
Uyarım,
Uyarma, uyarı, aklını başına getirme.
Arapça, Tenbіh. dikkat etmek anlamına gelen nebh kelimesinden türetilmiş. 
Bir şeyin yapılıp yapılmamasını, şöyle veya böyle yapılmasını söyleme ve bunu üzerinde durarak hatırlatma
Sinir sistemine veya bir duyu organına dışarıdan gelen ve onu bir tepki vermeye yönelten tesir, uyarı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ