Ayazata, Kazak ve Kırgızlarda Noel Baba ile özdeşleştirilen soğuk tanrısı ...

Ayazata,
Ayoz Bobo-Ayaz Ota (Özbekçe).
Soğuk Tanrısı.
Ayas Han,
Ak Ayas,
Ayaz Baba,
Noel Baba ile özdeşleşmiş. 
Kazak ve Kırgızlarda Noel Baba ile özdeşleştirilen soğuk tanrısı.

Türk, Altay ve Orta Asya mitolojisinde soğuk tanrısı diye de bilinir. Ay ışığından yaratıldığı için soğuk havaya neden olur. 
Kazaklarda ve Kırgızlarda Soğuk Tanrısı. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ