Engelleyen, yasaklayan ...

Zacir,
Engelleyen, yasaklayan.
Arapça zacir, (ﺯﺍﺟﺮ) 
Arapça,  zecr kelimesinden türetilmiştir. Menetmek, yasaklamak anlamındaki zecr'den zacir. Meneden, yasaklayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ