Asurlular, Sami halklardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu ...

Asurlular,

Asur İmparatorluğu,
(MÖ 2025 - 612)
Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu olup 
Sami halklardan oluşmuştur. Devlet ilk başta Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (Assur) şehrinden oluşmuş. Mezopotamya ve Doğu ile olan ticari ilişkiler gelişmesini sağlamış. Anadolu'daki en büyük ticaret kolonileri Kayseri Kültepe'dedir. Başkentleri Ninova'dır. Bugün Asur topraklarının Süryani, Keldani, Nasturi kiliselerinde Hristiyanlık'ın bu bölgede yayılması ile bağlantılıdır.

Süryaniler ayrıca eski Asurlular ile kökensel açıdan akraba olduklarını iddia ederler ve bazen kendilerini etnik olarak Arap yerine Arami olarak tanımlarlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ