Asurlular, Sami halklardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu ...

Asurlular,

Asur İmparatorluğu,
(MÖ 2025 - 612)
Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu olup 
Sami halklardan oluşmuştur. Devlet ilk başta Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (Assur) şehrinden oluşmuş. Mezopotamya ve Doğu ile olan ticari ilişkiler gelişmesini sağlamış. Anadolu'daki en büyük ticaret kolonileri Kayseri Kültepe'dedir. Başkentleri Ninova'dır. Bugün Asur topraklarının Süryani, Keldani, Nasturi kiliselerinde Hristiyanlık'ın bu bölgede yayılması ile bağlantılıdır.


Süryaniler ayrıca eski Asurlular ile kökensel açıdan akraba olduklarını iddia ederler ve bazen kendilerini etnik olarak Arap yerine Arami olarak tanımlarlar.

Sağlık bilgisi, hijyen...

Hıfzıssıhha,
Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.
Arapça, (ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼّﺤّﻪ)
Arapça,  koruma anlamındaki ḥifẓ kelimesinden türetilmiştir.
Hifẓus-sihha.
İnsan sağlığını korumak için vücudun ve içinde yaşanan çevrenin sağlık şartlarını inceleyen, buna göre tedbirler alan ve bu çalışmalardan bahseden hekimlik kolu, sağlık koruma, sağlık bilgisi, hijyen. 

İzlanda'da halkın kilise vergisini protesto için seçtiği antik sümer tanrılarına inanan din ...

Zuizm,
İzlanda'da halkın kilise vergisini protesto için seçtiği antik sümer tanrılarına inanan din.
İzlanda'da hükumetin herhangi bir dine mensup vatandaşlarından kilise vergisi toplama kararını protesto amacıyla 2013 yılında 4 kişi tarafından Zuizm dini kurulmuş.  


Zuizm dinini 2015 yılında 3000 kişi resmi olarak seçmiştir.  İzlanda'da diğer dini gruplardan farklı olarak, mensupları tarafından ödenen tüm vergileri tekrar kendilerine dağıtmayı vaad etmiş. Zuizm dininin baş rahibi İsak Andri Olafsson'dur.


İzlanda hükümeti, vatandaşlarından ülkede faaliyet gösteren dini kurumlara aktarılmak üzere her yıl  53 sterlin vergi almaktadır.
Med İmparatorluğunun başkenti ..

Ekbatana,

Med İmparatorluğunun başkenti.
Medler;
Azerice: Midiya, 
Farsça: مادها - Mādhā
Günümüzdeki İran'ın Kuzeybatı ve Azerbaycan'ın Güney ve Güneydoğu kesimlerinde yaşamış halk.


Yunanlılar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya adını vermişler. Medler ilk kez Asur kralı III. Salmaneser döneminde (MÖ 858-824) Mada adı ile biliniyorlarmış. 
Babillilerle birleşerek Asur Krallığı'nı yıkan Medler, MÖ 6. yüzyılda Anadolu'dan Afganistan'a kadar büyük bir arazide imparatorluk kurmuşlardır.

Medler’in Asur kaynaklarında Zerdüştlük dinine olan inançlarından bahsedilmiş.

Mardin ilinde, Babil ve Pers döneminden kalma bir ören yeri ...

Dara,
Mardin ilinde, Babil ve Pers döneminden kalma bir ören yeri. Mardin’in 30 km. güneydoğusunda, Oğuz köyündedir. Dara, Eski Mezopotamya'nın en önemli kentlerinden birisidir. 
Büyük İskender ile Pers İmparatoru Darius’un savaşı burada olmuş. İran Hükümdarı ünlü Darayuvaşi tarafından kurulmuş. 


Kent, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasilerin, 15. yüzyılda da Türklerin hakimiyetine girmiştir.

Mezopotamya'da kurulmuş eski bir krallık ...

Akkad,
Akkadlar,
Akadlar,
Asurlular,
Sümerler,
Babiller,
Elamlılar,
Elam, Güneydoğu Mezopotamya'ya verilen addır. Başkentleri Sus'tur. Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.


Akadlar, (MÖ 2350-MÖ 2150)
Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Kurucuları Sargon, başkentleri Agade'dir. En önemli mimari eserleri Zafer Anıtı'dır. 
Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.Akkadlar, Sümerlerden farklı olarak kent krallıklarından ziyade Evren veya Dünya krallığı kavramını Mezopotamya’ya getirmiştir.

Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan en kalabalık şehri ...

Auckland,
Auckland, Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alır. Yaklaşık 1.3 milyon (2011) nüfusuyla Yeni Zelanda'nın nüfusu en fazla olan şehridir.
Auckland, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Waitemata Limanı ve Tasman Denizi'nde yer alan Manukau Limanları arasındadır.  Auckland, yelkenliler şehri olarak bilinir. 


Hauraki Körfezi 
Auckland sahillerindedir. 
Auckland, kozmopolit bir yerdir. Avrupa ve Polinezya kültürlerinin bir karışımı vardır.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında önde gelir. Ama acı bir anısı da unutulmaz. 28.11.1977 tarihinde, Auckland Uluslararası Havalimanı'nı ile Antarktika arasında gidiş-dönüş seferleri yapan McDonnell Douglas DC-10-30 uçağı Erebus Dağı, Ross Adası, Antarktika'da yere çakıldı. Bu kazada 257 kişi hayatını kaybetti.

Başkent ve önemli şehirleri; 
Wellington,(Başkent),
Auckland,
Christchurch,   
Dunedin,
Hamilton,
Invercargill,
Manukau,
Napier, Nelson, North Shore, North Porirua,
Palmerston,
Tauranga,
Waitakere,
 


Şanlıurfa yöresinde dostlar arasında düzenlenen eğlenceli toplantı ...

Sahaniye,
Şanlıurfa yöresinde dostlar arasında düzenlenen eğlenceli toplantı.
Şanlıurfa'ya özgü bir toplantı ve eğlence biçimidir. Genelde orta yaş arkadaşlar arasında yapılır. Toplantılar için sıklıkla Perşembe, Cuma veya Cumartesi günü seçilir.

Ülkemizde yapılan eğlenceli toplantılara verilen isimler;
Barana Sohbetleri (Balıkesir),
Cümbüş (Ankara),
Delikanlı Örgütü (Ankara),

Erfene/Arfane (Ardahan),
Erfane/Gezek (Bursa),
Gençler Heyeti (Niğde), Gezek (Kütahya, Bursa, Afyon),
Kef/ Keyif (Antalya, Isparta), Kürsübaşı Sohbeti (Elazığ),
Muhabbet (Ankara),
Oda Teşkilatı (Kırşehir, Yozgat, Karabük, Balıkesir, Manisa),
Oturmah (Van),
Sahaniye (Şanlıurfa), Sıra Yarenleri (Konya),
Sıra Gecesi, /Herfene (Şanlıurfa, Erzincan)
Velime Geceleri(Diyarbakır).
Yaran Sohbeti (Çankırı), Yaren Teşkilatı (Kütahya),

Arsız, edepsiz ...

Yırtlaz,
Arsız,
Edepsiz.
Utanmaz,
Yaramaz,
Azgın.
Küstah, pervasız.

Güney Amerika'da manyok adlı bitkinin zehrini almak için kullanılan, dallardan örülmüş silindir biçimle aygıt ...

Tipiti,
Güney Amerika'da manyok adlı bitkinin zehrini almak için kullanılan, dallardan örülmüş silindir biçiminde aygıt.
Manyok,
(Cassava).
Taro,
Manyok yaprakları yanda görülmektedir.
Manyok çeşitli yetiştirme koşullarına, toprak çeşidine ve gübre miktarına adapte olabilen çok dayanıklı bir ekindir

Polonya'da cücelerin şehri olarak bilinen kenti ...

Wroclaw,

Almanca, Breslau
Çekce, Vratislav
Latince, Vratislavia, Wratislavia
Yidiş, Brasloi,
Polonya'da bir kent.
Polonya'nın 4. büyük kenti olup 
Aşağı Silezya' nın başkentidir. Bronz cüce heykelleri ile ünlüdür. 


Bu heykellerin hikayesi siyasi ve sanatsal bir akıma dayanır. 1980 yıllarındaki duvar yazılarından doğmuştur. Muhalifler yazılarının yanına cüce resmi de çizerlermiş. Bu nedenle cüceler şehri olarak anılır. Wrocław, batı Polonya'daki Oder Nehri üzerindedir. Zarif şehir evleri ile kaplı ve modern bir çeşmeye sahip Pazar Meydanı ile bilinir. Ayrıca meydanda, büyük astronomik saati ile Gotik Eski Belediye Binası bulunmaktadır. Dev kubbesi ve uzun kulesi ile Centennial Hall oditoryumu nehrin karşısına uzanır. 

Polonya'nın diğer önemli şehirleri;
Varşova (Başkent)
Gdansk,
Sopot,
Wroclaw
Krakow,
Poznan.
Katoviçe,

İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan usta, mimar ...

Tiridat,

İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan usta, mimar.
Ayasofya, Büyük Katedral (Fethiye Cami).
Yazıtlara ve tarihçilere göre kilisenin temelleri Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından M.S. 990 yılında atılmış. Kral Sembat öldükten sonra kiliseyi eşi kraliçe Katranide tarafından 1001 yılında bitirilmiştir. 


Kilisenin mimarı aynı yüzyılda İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan Tiridat ustadır.
Kilisenin planı haç şeklinde olup ortadaki alan kemerleri taşıyan dayanıklı sütunlar ile sınırlıdır.
Bazilikal haç planlı binanın üç giriş kapısı vardır. Bu kapılardan batıdaki halkın giriş kapısıdır. Kuzeydeki patrik kapısı, güneydeki ise kral kapısıdır. Kilise kemerli dar ve yüksek pencereler ile aydınlatılmıştır. 
2020 yılında Cumhurbaşkanı, R.Tayyip Erdoğan tarafından  cami  olarak kullanıma açıldı.

Coğrafi konumu altıgeni andırdığı için Fransa’ya verilen bir ad...

Heksagon,
Heksagone,
Felemenk, 
Hollanda, Belçika ve Kuzeydoğu Fransa'ya eskiden verilen ad, Felemenk.
Felemenk, Altıgenin fransızcasıdır. 
Fransa anlamında da kullanılıyor.
Haritada, Fransa altıgene benzediginden dolayı heksagone deniyor.
Coğrafi konumu altıgeni andırdığı için Fransa’ya verilen bir ad.
Fransa,
Fransa Cumhuriyeti
Başkent, Paris


Yüzölçümü, 674.843 km²
Nüfusu,  63.587.700 (2006)
Resmi dili, Fransızca'dır. 
Dini, Roma Katolikleri
Para birimi, Euro, Franc

İdari bölümler (22 bölge);
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comte, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes

Limanları: 
Bordeaux, Boulogne, Cherbourg, Dijon, Dunkerque, La Pallice, Le Havre, Lyon, Marseille, Mullhouse, Nantes, Paris, Rouen, Saint Nazaire, Saint Malo, Strasbourg

Oğuz Kağan Destanına göre Moğolistan'da bulunan ve Türk egemenliğinin simgesi sayılan bölge ...

Ötüken,
Ötügen,
Ötüken bölgesi şuan Rusya ve Moğolistan arasında bir konum almaktadır. Oğuz Kağan Destanına göre Moğolistan'da bulunan ve Türk egemenliğinin simgesi sayılan bölge. Türk, Moğol, Altay ve Orta Asya tarihnde Türkler için kutsal başkenttir.  Ötüken, Göktürk devletinin de başkentliğini yapmıştır. 


Türklerin, Dünya’ya dağıldığı yerin adı olarak kabul ediliyor.  Ötüken dağının Nama (Namı ya da Namu) adında bir koruyucu ruhu olduğuna inanılıyor.
Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ