Kozmetikte ve hekimlikte kullanılan, saydam ve pelte kıvamında karışım...

Jel,
Kozmetikte ve hekimlikte kullanılan, saydam ve pelte kıvamında karışım.

İng. gel.
Pelte,
Peltemsi,
Jelöz,
Kolloidal taneciklerin sürekli bir ağ yapısı oluşturacak şekilde pıhtılaşması ve dağıldığı ortamı hareketsizleştirmesi sonucunda oluşturduğu yarı katı sistem.

Çözünmüş veya çökelmiş maddenin pelte kıvamındaki durumu veya suyunu kısmen kaybetmiş jelöz.


Eski dilde (Bir şeye) uğramış, yakalanmış, maruz kalmış, müptela olmuş ...

Duçar,
(Farsça, دچار ),
(Bir şeye) Uğramış, yakalanmış, maruz kalmış, tutulmuş.
Müptela olmuş, müptela etmiş,
Çatmış.
Duçar etmek, uğratmak,
Müptela etmek, müptela olmak.
İnsanın iradesi dışında yakalanmış, müptela olmuş.
Bir hastalığa yakalanmak.
Bir zararlı işle karşılaşmak.
(Bir şeye) uğramak, çatmak, tutulmak.
Duçar, 

İng. afflicted (with).

“İbis” de denen, leyleğe benzer bir kuş...

Aynak,
İbis,
Anastomus,
Murabut,
Leyleğe benzer bir kuş.
Threskiornithinae alt familyasındandır. İbis uzun bacaklı ve çıplak kafalı kuş türlerinin ortak adıdır. İbis adı Yunancadan gelmiş. Antik Mısır'da hib kelimesinden türetilmiş.  


İbis kuşu, balık, kuş ve suya gelen memelilerle beslenen timsahların yumurtalarını yiyerek bu hayvanın nesline zarar vermektedir. 

Türkiye'de Birecik’e Şubat sonu gelen ve bir aynak türü olan kelaynaklar baharı müjdelediği için bereket sembolü olarak görülürler ve kutsal sayılırlar.

Peru'da yetişen bir ağaç...

Kino Kino,
Kina kina,
Palo Santo,
Bursera graveolen,
Cupuaçu.
Peru'da yetişen bir ağaç.
Kinakina (kiçua dilinde).
Peru’da yetişen Myroxylon toluiferum adlı ağacın adıdır. Bu ağacın kabuğu çizildiğinde, tolu pelesengi denen kokulu bir balsam verir.


Palo Santo, mistik bir ağaç olarak bilinir ve İspanyolca’da, kutsal ağaç anlamına gelir. 

Bursera graveolen, 
Ağaç, narenciye ailesinin bir parçasıdır ve yakıldığında tatlı bir aroması vardır. Meksika, Ucatan Yarımadası, Peru, Venezuela'da vahşi ve doğal ormanlarda yetişir. 

Cupuaçu
Amazon ormanlarında bulunan bu meyve ağacı kısmen Peru'da da yetişmektedir. Ortalama ağırlığı 2 kilogramdır. 

Armut biçiminde küçük bir teknesi ve uzun bir sapı olan telli mızraplı çalgı ..

Kolaşone,
Colascione,
Colachon,
Kolaşone, 
Armut biçiminde küçük bir teknesi ve uzun bir sapı olan telli mızraplı çalgı.
Rönesans'ın son dönemlerinden ve erken Barok dönemlerden kalmış bir çalgı.
Armut biçiminde küçük bir teknesi ve oldukça uzun bir sapı olan telli mızraplı çalgı. 
Armut biçiminde ve ipek telli Vietnam lavtasına ise Tiba denir.

Kolaşone, ud benzeri rezonant gövdeli ve çok uzun boyunlu olup genellikle güney İtalya'da kullanılmıştır. Colascione'nin dutar veya saz gibi enstrümanlarla büyük benzerliğidir. 

Zonguldak ile Sinop arasındaki yörenin antik dönemlerdeki adı ...

Paflagonya,
Paphlagonia,
Paflagonya,
Zonguldak ile Sinop arasındaki yörenin antik dönemlerdeki adı. 
Kuzey Orta Anadolu'nun Karadeniz kıyısı, Bithynia'nın batısı ve doğuda Pontus arasında kalan bölgeye verilen addır. 

Paphlagonia adı, Phineus'un oğlu Paphlagon'dan gelen efsanelerde türetilmiştir. 

Paphlagonia'nın büyük kısmı engebeli dağlık olan bölge, doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, kuzeyde Karadeniz, güneyde Frigya ve Galatya ile çevrilidir.

Günümüzde Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı, Karabük bu bölgededir. Ayrıca Çorum, Bolu, Zonguldak ve Samsun illerinin bir kısmı da bu bölgenin içindedir.

Amenore, Kadında adet görmeme hali...

Amenore,
Kadınlarda adet yokluğu,
Kadında adet görmeme hali.

Amenore, üreme çağındaki bir kadında adet döneminin olmamasıdır. 
Fizyolojik durumları en yaygın olarak hamilelik ve emzirme döneminde görülür.

Özellikle Asyalı kadınlarda görülen ve gözçukuru çevresinde ortaya çıkan mavi ben...

Otabeni,
Ota nevüsü,
Genellikle göz çevresi ve alında izlenen, yenidoğan ve erken çocukluk döneminden beri mevcut mavi-grimsi renkli lekelerdir. 
Özellikle Asyalı kadınlarda görülen ve gözçukuru çevresinde ortaya çıkan mavi ben.
Itobeni,
Ito nevüsü 


Mavi-grimsi renkli doğumsal lekelerdir. 
Bu lekeler ise sırt, omuz ve üst kol bölgelerinde görülür.  

Ciltte gçrülen diğer lekeler:

Çil, 
Ota Nevüsü (Ota Beni), 
Melazma 
Güneş lekeleri, 
Yaşlılık lekeleri, 
Ota nevüsü, (Otabeni) 
Cafe-au-lait (sütlü kahve) 
Bu lekeler ciltte görünen koyu renkli lekelerdir. Dövmeler ciltte insanın kendisinin yaptırdığı ve bir süre sonra artık istemez olduğu edinilmiş cilt içi lekelerdir. 

Mersin’in Mut ilçesinde antik bir kent...

Adrassos,
Adrassus,
Adrasus,
Adrasos
Balabolu,
Cladiopolis,
Anemurium,
Mersin’in Mut ilçesinde antik bir kent.
Balabolu, Adrassus antik kenti. Toros dağlarının tepesindedir. 


Mut’tan yaklaşık 40 km uzaklıkta Mut-Ermenek yolu üzerindedir. Göksu’nun iki kolunun birleştiği yer olan Su Çatıdan sonra Yalnızcabağ Köyündedir.

Cladiopolis Antik kenti, (Mut Öreni):
Selçuklu döneminde bölgenin çok önemli bir yerleşim yeri olan Mut, antik Cladiopolis
kenti kalıntıları üzerindedir. Eski ismi Kardabaunda olduğu sanılan kent, Roma İmparatoru Cladius tarafından kurulmuş ve imparatorun ismi verilmiştir.

Anemurium Antik Kenti:
Mersin’in Anamur ilçesine 6 km uzaklıktaki Anemurium Antik Kenti bir yanını dağlara bir yanını Akdeniz’in tertemiz sularına dayamış görülesi bir yer. Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmese de MÖ. I. yüzyılda Kommagene Kralı Antiochus'un yönetiminde olduğu ve Anemurium adının rüzgarlı yer anlamına geldiği biliniyor.

Olba Antik Kenti:
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Örenköy'de bulunan Olba Antik Kenti, Hellenistik Dönem'de Olba Krallığı'nın merkezi, önemli bir ticaret şehri olmuş.

Soli Pompeiopolis,:
Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeiopolis, Rodoslu kolonistler tarafından kurulan ve Slevkos, Roma, Pers ve Makedon hakimiyetinde kalmış önemli bir liman kenti.

Tiksindirici ...

Tiksinç,
Tiksindirici.
Tiksindirecek durumda olan, 
İğrenç, menfur.

Önemli bir Antibiyotik ...

Amikasin, 
Bir dizi bakteriyel enfeksiyon için kullanılan bir antibiyotiktir. 

Buna eklem enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, menenjit, zatürree, sepsis ve idrar yolu enfeksiyonları dahildir. Çok ilaca dirençli tüberkülozun tedavisinde de kullanılır. 
Damar veya kas içine enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Şeamet, Eski dilde uğursuzluk ...

Şeamet,
Uğursuzluk,
Nuhuset,
Arapça, şeamet, (ﺷﺂﻣﺖ)
Kademsizlik,
Kötülük, 
Bedbahtlık.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ