Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomiye verilen ad ...

Slumpflasyon,
Enflasyon içinde küçülme.
Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon hali var demektir. Dünyadaki ekonomik krizlerin en zorudur. Bu durumda bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmak ve  sonra da büyümeye döndürmek gerekiyor. Bu durum oldukça zor bir ekonomi politikasıdır.Bir ekonomi GSYH reel olarak küçülürken enflasyon da ortaya çıkıyorsa o ekonomi slumpflasyon ile karşı karşıyadır.

Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir.

Ekonomik politikaların zorluğuna göre kriz durumları;
(En kötüden daha az kötüye olacak şekilde sıralaması ); 
  1. Slumpflasyon, 
  2. Depresyon, 
  3. Resesyon, 
  4. Deflasyon, 
  5. Stagflasyon 
  6. Enflasyon. 
Bunların bir bölümü çoğu kez bir arada olabilir ya da zaman içinde birinden ötekine dönüşbilir. Slumpflasyon, ekonomik krizin en derin halidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ