Ceres, Roma mitolojisinde hasat tanrıçası...

Ceres,
Demeter; Bereket Tanrıçası ve Eleusis Gizemleri. 
Demeter, Yunan mitolojisinde yer alan bereket, tahıl ve hasat tanrıçasıdır. 
Roma mitolojisinde kendisine Ceres denilirdi. 
Ekinleri, bunların içerisinde özellikle buğdayı simgelemektedir.

Eventus Bonus (Bonus Eventus)
İş yaşamında başarı Tanrısı. Ayrıca Hasat Tanrısı olarak da bilinir. Heykeli Roma'da, Jupiter tapınağının yanında konulmuştur.

Saturnus - Roma Tanrısı Satürnüs çiftçilerin Tanrısı olarak görülmüştür. 
Mitolojiye göre Satürnüs ve karısı hasat Tanrıçası olan Ops ekincileri korurmuş. 
Yunan mitolojisinin etkisi ile sonraları Satürnüs Kronos kişiliği kazanmıştır. Satürnüs'ün İtalya'yı yönettiği devre 'altın çağ' adını vermişler.

Ops,
Roma mitolojisinde bereket Ve toprak ürünleri Tanrıçası.
Roma mitolojisinde hasat tanrıçası.
Mitolojiye göre Satürnüs ve karısı hasat Tanrıçası olan Ops ekincileri korurmuş. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ