Osmanlılar döneminde Dicle Irmağı’nda kullanılan devlete ait teknelerde çalışan denizcilere verilen ad. ..

Şibane,
Farsça, şebane, bekçi kelimesinden türetilmiştir.
Eskiden, Osmanlılar döneminde, Dicle nehrinde kullanılan devlete ait teknelerde çalışan denizcilere verilen ad. 

Ebudegal, Arap denizcilerin, direk boyları tekne boyundan uzun gemilere verdiği ad.
Bandıra, Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak. 
Girafa, Fırat ve Dicle nehirlerinde kullanılan küçük teknelerin kısa küreklilerine verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ