Yaradılış, huy, karakter...

Seciye,
Seciyye,
Arapça Seciyye,  (ﺳﺠﻴّﻪ)
Yaradılış, huy, karakter.
Yaratılış, tabiat, tıynet, karakter, ıra.

Özüne, sözüne güvenilir, sağlam karakterli kimselere seciyeli denir.
Karakteri güven vermeyen, güvenilmez, karaktersiz kimselere seciyesiz denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ