Tarmar, Eski dilde dağınık, karışık, perişan ...

Tarumar,
Tarmar,
Eski dilde tarumar. 
Farsça tarmar.
Dağınık, karışık, perişan.
Arapça, (ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ) 
Perişan, karmakarışık, darmadağınık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ