Köy muhtarı yardımcısı...

Kizir,
Farsça Gizir,
Köy muhtarı yardımcısı.

Halk dilinde;
Köy muhtarı yardımcısı.
Köy kahyası.
Köy bekçisi.

Kizir kelimesinin esas anlamı Farsçadan gelmektedir. 
Farsça, gizіr, zabıta memuru anlamındadır. Buradan türetilmiş olup kizir olarak türkçeye geçmiştir.
Bizde daha ziyade köy muhtarı yardımcısı olarak  kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ