1564-1642 yılları arasında yaşamış, İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi...

Galileo Galilei,
D. 15 Şubat 1564 Pisa, İtalya 
Ö. 8 Ocak 1642 Arcetri, İtalya,
77 yaşında, ateş ve kalp çarpıntısı nedeniyle ölmüştür. 
İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi.
Gözlemsel astronominin babası, Modern fiziğin babası,  Bilimin babası  olarak bilinir.
Pisa Üniversitesi, Padova Üniversitelerinde çalışmış.
Kinematik, Dinamik, Teleskop, Günmerkezlilik konularında faaliyetleri olmuş. 
Nicolaus Copernicus ve  Aristo'dan etkilenmiştir.
Güneybatı Avrupa'nın İber Yarımadası'nda yer alan İspanya'nın yerli halkına ispanyol denir. 


Bunun yanı sıra, en büyük kısmı Latin Amerika'da olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde İspanyol kolonizasyoncuları soyundan gelen önemli sayıda İspanyol yaşamaktadır. İspanya'nın resmi dili, İspanyolca (Kastilyaca) dır. İspanya'nın kuzeyindeki Kastilya bölgesinin Orta Çağ lehçesine dayanarak oluşturulmuş standart bir dildir. İspanya'da  yoğun olarak konuşulan bölgesel diller; Baskça, Aranca, Katalanca, Galiçyaca, Romen dilleri de konuşulmaktadır. 

Gözlemsel astronomiye katkılarının arasında Venüs'ün evrelerinin teleskobik kanıtı, Jüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi, güneş lekelerinin gözlemi analizi bulunmaktadır. Galileo geliştirilmiş bir askeri pusulayı icat etmiştir.  

Eserleri;
 • Küçük Denge (1586)
 • Hareket Üzerine (1590)
 • Mekanik (1600 civarı)
 • Sidereus Nuncius (1610)
 • Süzülen Cisimler Üzerine Söylem (1612)
 • Güneş Lekeleri Üzerine Mektuplar (1613)
 • Grandüşes Christina'ya Mektup (1615, basım 1636)
 • Gelgitler Üzerine Söylem (1616)
 • Meteorlar Üzerine Söylem (1619)
 • Il Saggiatore (1623)
 • İki Ana Dünya Sistemi Üzerine Diyalog (1632)
 • İki Yeni Bilime Dair Söylem ve Matematiksel İspatlar (1638)

Hakkari'deki Cilo Dağı'ında çok büyük bir buzul kütlesi ...

Suppa durak,
Uludoruk,
Hakkari'deki Cilo Dağı'ında çok büyük bir buzul kütlesi.
Spihane (Erinç)
Suppa Durak buzul kütlesi,
Eski Cilo dağları, 
Hakkari dağları, Toroslar'ın Türkiye sınırları içindeki en Doğu uzantısıdır. 


Büyük Zap vadisinin hemen Doğusundaki kesimi cilo, sat dağlarıdır. Cilo dağı (4135 m), Türkiye'nin ikinci yüksek dağıdır. (Uludoruk tepesinin, eski adı, Reşko ya da Gelyaşin tepesidir. 

Burada, hemen tümü doruk çizgisinin Kuzeyinde olmak üzere 20 kadar buzul vardır. Uludoruk tepesinin kuzeydoğusundaki Uludoruk buzulu, Türkiye'nin en uzun buzuludur (4 km). Bunu, büyüklük yönünden, 7 km kadar daha Batıdaki Suppa Durak buzulu izler.

Geniş bir turizm potansiyeli olan yöre, göçerlerin yazlık yerleşmeleri (zoma) dışında boştur.

Beşe, Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında bahar aylarına verilen ad...

Beşe,
Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında bahar aylarına verilen ad.

Beşe sözcüğü, 
Özellikle yeniçeriler arasında ileri gelen anlamında kullanılan bir sözdür.
Kimi Türk boylarında büyük çocuk demektir.

1913-1996 yılları arasında yaşamış, sadece sayıları seven acaip bir adam olarak tanınan Macar matematikçi ...

Paul Erdös,
Paul Erdős,
Macarca: Erdős Pál,
D. 26 Mart 1913 Budapest, Austria-Hungary
Ö. 20 Eylül 1996 Warsaw, Poland
83 yaşında hayatını kaybetmiş ünlü bir Macar matematikçi.
Mezun olduğu okul, Kraliyet Macar Pázmány Péter Üniversitesi
Biyografisini yazan  yazar, Hoffman tarafından sadece sayıları seven adam olarak isimlendirilmiştir.


XX. yüzyılın ünlü matematikçilerdendir. Yaşamı boyunca yaklaşık 1.500 matematiksel makale yayınladı. İyi bir matematiksel varsayım üreticilerindendir. Ayrıca ekzantirik yaşantısı ile de dikkat çekmiştir. Time dergisi onu oddball - acaip biri olarak tanımlamış. 

Tüm hayatını matematiğe bağlamış. Ölümü bile Varşova'daki bir konferansta, bir geometri problemini çözdükten sonra gerçekleşmiş.

Ayrık matematik, Grafik teorisi, Sayı teorisi, Matematiksel analiz, Yaklaşım teorisi, Küme teorisi ve Olasılık teorisi ile ilgili problemler ile uğraşmıştır. Çalışmalarının çoğu, daha önce çözülemeyen birçok sorunu çözmüş ve ayrık matematiğe odaklanmıştır.

Matematiğin sosyal bir aktivite olduğuna inanan biri olarak gezici bir yaşam tarzı şeklinde yaşamış. Çalışmalarının sonunda ortak yazarlarla birlikte bir sayı üretmiştir. Bu sayı,  Erdős number, Erdös sayısı olarak tanımlanmıştır.

Erdös sayısı. 
Paul Erdös'e makale yazma uzaklık endeksi olarak düşünülebilir. Ya da yakınlık derecesini belirten sayıdır.

Matematikçi Paul Erdös ile makale yazanların Erdos Sayısı 1 iken, Erdos ile makale yazmış biri ile makale yazanların sayısı 2'dir. Erdös'ün kendisi içinse sıfırdır. Paul Erdös, 485 matematikçi ile  beraber makale yazmış. Bu şanslı 485 kişinin Erdös sayısı 1’dir.  Eğer Erdös sayısı 1 olan gruptan biri ile bir makale yazmışsanız, o zaman Erdös sayınız 2 olur. Erdös sayısı 2 olan gruptan biri ile makale yazmışsanız Erdös sayınız 3’e çıkar. 

Erdös sayısı 1 olan bir Türk matematikçi yok ama 2 sayısına ulaşan epeyce matematikçi isim var.

Aldığı ödüller;
Wolf Prize (1983/1984)  
AMS Cole Prize (1951) 

Kuran ve hadislerin açık anlamlarından başka hiçbir yorum kabul etmeyen ve kıyasa yer vermeyen Sünni mezhep...


Zahiriye,
Davudiye,
Zahirilik,
Davud bin Ali bin Halef el-İsbahani,
D.  815 Küfe – Ö. 883 Bağdad,
Davud ez-Zahiri olarak fıkhi ve kelami mezhep.
Bu mezhep Zahiriye, Davudiye adıyla anılır.
Kuran ve hadislerin açık anlamlarından başka hiçbir yorum kabul etmeyen ve kıyasa yer vermeyen Sünni mezhep.

İslami hükümleri Kuran ve Sünnetin zahiri anlamlarını temel alarak yorumladığı için Zahiriye olarak adlandırılır. Bu yaklaşımı ile yalnız fıkıh alanında değil, kelam alanında da diğer mezheplerden ayrılır. İbn Hazm, mezhebi geliştirerek sistemleştirmiştir.

Zahiri mezhebi bir İslam dini fıkıh mezhebidir. Zahiriye mezhebi, ayet ve hadislerin zahir yani görünen anlamlarından başka hiçbir delili ve kıyası kabul etmez. Yani temel kaynak k
itap ve sünnettir. Sünnet de Kuran gibi Allah'ın bir vahyidir. Allah'tan başka bir varlığa ibadet edilemez.  Müslümanların bir halife seçmeleri vacibtir.

Hakkında nas bulunmayan bütün şeyler mübahtır. Bu ilke, Zahiriye mezhebinin bazı garip sonuçlara ulaşmasına yol açmıştır. Büyük günah işleyen kişi kafir sayılmaz. Bunlar tevbe ederlerse günahları bağışlanır.

Yine mezhebin uygulamaları arasında mirasın paylaşılması sırasında hazır bulunan, ancak varis olmayan akrabalara razı olacakları ölçüde pay verilmesi gerekir. Evlilikte, Hakim, sağlık nedenleri ve geçimsizlik gibi gerekçelerle evliliğe son veremez.

Zahiriye mezhebi, döneminde Endülüs'te güç kazanmış. Günümüzde takipcisi kalmamıştır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşayan bir maymun cinsi...

Lesula,
Cercopithecus Lomamiensi,
Baykuş yüzlü maymun.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşayan bir maymun cinsi. Başkent, Kinşasa’da görülmüş. Afrika'da yeni bir keşfedilen bir maymun türü. Lesula adı verilen bu tür utangaç,  parlak tüylü maymun, farklı anatomik özellikleriyle dikkat çekiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan bu tür, Dünya Doğayı Koruma Birliği-IUCN tarafından öncelikli koruma listesine alınmış.

Orta Afrika' da Kongo’nun balta girmemiş ormanlarında, nemli bölgelerde yaşayan bu maymun türünün en büyük düşmanları Crowned Kartalı ve insanlardır. 

Gruplar halinde yaşayan Lesula’lar, ağırlıklı olarak meyve ve yaprakları olan bitkilerle besleniyor. Lesula maymun türünün erkekleri yedi kiloya kadar ulaşırken, dişileri iki katı büyüklüğündeler.

Erkek türlerinin cinsel bölgelerinin mavi olması ile dişiler tarafından kolayca fark ediliyor.

Yam, Batı Samilerinin okyanus, ırmak, göl ve pınar tanrısı...

Yam,
Batı Samilerinin okyanus, ırmak, göl ve pınar tanrısı.

Adad, 
Samilerin fırtına ve yağmur tanrısı Adad'dır.

Samiler,
Nuh’un, Tufandan sonra Ham, Sam ve Yafes adında üç oğlu vardı. Nuh Tufandan sonra bütün insanlar bu üç oğlundan türeyip, her tarafa dağıldılar. Sam’dan Araplar, Asuriler, Finikeliler, İbraniler, Rumlar ve Süryaniler türeyip, bütün Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkelerine yayıldılar. Mezopotamya ve Doğu Akdeniz’e hakim olup, devlet kurdular. 

Sam’dan türeyen kavimlere Sami ırkları, dillerine de Sami dilleri denir. Sami dilleri, Akkatça, Aramice, Arapça, Habeşçe ve İbranicedir.

Bakide, Kırmızı, sarı ya da eflatun renkli yakut...

Bakide,
Bakend,
Pakend
Farsça, yakut, Bakide.
Kırmızı, sarı ya da eflatun renkli yakut.
Yakut,
Arapça, یاقوت ,
Arapça çoğul anlamında tevakit یواقيت  olarak kullanılır.


Farsça bakide, bakend, pakend.
Rusça, razjigat, sjigat.
Kazakça, lağıl.
Kırgızca, cakut,
Azerice, yagut,

Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşıdır. Yakut yeryüzünün en eski ve en değerli taşlarından biridir  jeolojide Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş. En meşhuru kırmızı renklisi olan, pembe, erguvan vb. renklerde, sadece elmasın çizebildiği çok değerli taş, billurlaşmış alüminyum oksit'tir. Yakut çok uçuk pembeden koyu kırmızı renge kadar değişik renklerdedi. Nadir bulunan bir taştır. Mora yakın güvercin kanı renginde olan yakut en değerli olanıdır. İçerisindeki elemente bağlı olarak beyaz, sarı, mavi renkli de vardır. Ateşe dayanıklıdır, erimez. Mohs Sertlik Skalası’na göre sertlik derecesi 9’dur ve elmastan sonra yeryüzünde bulunan en sert mineraldir.

Yakut-i adi, zımpara taşı,
Yakut-i ciğer, kırmızı-siyah yakut,
Yakut-i ahmer, behramen, kırmızı yakut,
Yakut-i asfer, sarı yakut,
Yakut-i kebud, bezadi, mavi ya da gök yakut.
Bakide, Kırmızı, sarı, eflatun renklerde olan yakut.
Bedahş, bedahşan yakutu,
Yakut-i zerd, sarı yakut.
Arapça yakut kelimesinin bir diğer anlamı dudak demektir.

Tamarillo, “Ağaç domatesi” de denen, yumurta büyüklüğünde bir meyve ...

Tamarillo,
Solanum Betaceum,
Tomate de árbol, 
Tomate de yuca, 
Ağaç Domatesi.
Manyok Domates,
Tamamoro domatesi,
Hollanda patlıcanı,
Yumurta büyüklüğünde bir meyve.

Tamarillo, Solanaceae (gece gölgesi) ailesindendir. Çiçekli bir bitkidir. Küçük bir ağaç veya çalıdır. 


Yumurta şeklinde yenilebilir meyveleri vardır. Tamarilloya ağaç domatesi de denir. Güney Amerika'da İspanya domatesi, tamamoro ve sakhatomat domatesi olarak Endonezya'da ise Hollanda patlıcanı olarak biliniyor. 


Özellikle Yeni Zelanda, Ekvador, Avustralya ve ABD'de yetiştirilir.

Auschwitz-Birkenau, Naziler tarafından Polonya’da kurulmuş büyük bir toplama kampı.

Birkenau,
Auschwitz-Birkenau
Naziler tarafından Polonya’da kurulmuş büyük bir toplama kampı.
II. Dünya Savaşı'ndaNazi Almanyası tarafından kurulan en büyük toplama kampı.
Toplama kampı zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve imha kampı.

İlk doğum ana kamp Auschwitz I Polonya'nın Krakow'daki 60 km içinde, küçük bir şehir olan Oświścim'in bulunduğu, Auschwitz II Oświęcim'in 3 km'deki Brzezinka (Birkenau) köyünde, I.G. Farben, Krupp, Siemens gibi fabrikalar için yapılan Auschwitz III, Oświęcim orada Monowice (Monowitz) köyünde hedefliyor.

Auschwitz-Birkenau'ya tüm Avrupa'dan 1,3 milyon insan yerleştirildi. Gaz odalarına gönderilirken, saç kesme, ceset toplama, yakma gibi durumlarda kendileri yapıyorlardı. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Auschwitz, eski adıyla Oscwinchim, yarısı Yahudi olan 14 bin yaşında yaşadığı sakin bir kasabaydı. Auschwitz ismi, Holokost dilinde kurban olanların ve tarihinde II. Dünya Savaşı'ndaki Nazi dehşetinin simgesi olmuştur. Bu kamplarda, Yahudi, Roman, eşcinseller gibi Nazilerin düşman ilan ettikleri genel olarak orada olup 6 milyon kişi ölmüş.

Auschwitz'in ünlü sloganı,
"Arbeit macht frei - Çalışma insanı özgürleştirir."

Nazi Toplama Kampları


Idlal, Doğru yoldan çıkarma, saptırma,

Idlal,
idlal,
Azuv,
Dalalet,
İnhiraf,
Mulhit,
Avd,
Dall,

Idlal, 
Izlal,
Arapça, Dalal, (ﺍﺿﻼﻝ) 
Arapça yoldan sapmak, hata etmek anlamında dalal kelimesinden türetilmiştir.

Doğru yoldan çıkarma, saptırma, dalalete düşürme, azdırma.
Idlâl etmek, Yoldan çıkarmak, saptırmak, azdırmak.

Idlâl, dalâlete düşürme, doğru yoldan çıkarma,
Azdırma, 
Izlâl, Arapça اضلال    
Hak dininden, iman ve islamiyetten saptırmak. 
Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.
Saptırma, azıtma.
Naz etmek.
Çok nazlanmak.
Saptırma, sapma, sapıtma.
Doğru yoldan ayırma, yolunu şaşırtma.
Sapıklığa sürükleme.

İstidlal,
Arapça, استدلال 
Delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında yargıda bulunma.

Akikaze, II. Dünya Savaşı yıllarının ünlü bir Japon savaş gemisi...

Akikaze,
II. Dünya Savaşı yıllarının ünlü bir Japon savaş gemisi.
Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri,

Japonca, 大日本帝国海軍, 
Akikaze (秋風), Asakaze (朝風), Akizuki (秋月), Ayanami (綾波), Akatsuki (暁), 

Asanagi (朝凪), Arashi (嵐), Atago, 
Fubuki (吹雪),

Harusame (春雨), Harukaze (春風), Hatakaze (旋風), Hayate (疾風),

Isokaze (磯風) 
Kamikaze (神風), Kawakaze (江風), 

Mutsuki (睦月), Minekaze (峯風), Matsukaze (松風)  
Nagato (長門), Naniwa (浪速),
Oite (追風), Ogikaze (萩風),
  
Tokitsukaze (時津風) 
Urakaze (浦風), Umikaze (海風),  
Wakamiya,

Yamato (大和), Yamakaze (山風) , Yashima, 
  

JAPON SAVAŞ GEMİLERİ

Doğal hidratlı demir oksit...

Limonit,
Limonite (2Fe203.3H20)
Doğal hidratlı demir oksit.
Yumuşak, kolay ufalanır bir yapıda olan limonit % 58-59 oranında demir oksit içerir ve sarıdan turuncu ve koyu kızıla kadar renkleri vardır. Demirin bileşik şeklinde bulunduğu minerallerin sayısı çok fazladır. Bir çok mineral az yada çok oranda demir içerir. Bu mineraller demirin oksijen, karbon, kükürt ve hidrojen ile yaptığı bileşiklerdir.


Manyetit (Fe304),
Hematit (Fe203),

Limonit(2Fe203.3H20),
Pirit (kübik-FeS2)
Markazit(ortorombik-FeS2)

Tor, Burularak esneklik sınırı ve dayanımı yükseltilmiş özel beton çeliği...

Tor,
Tor çelik,
Burularak esneklik sınırı ve dayanımı yükseltilmiş özel beton çeliği.
Soğukta burularak esneklik sınırı ve dayanımı yükseltilmiş özel beton çeliği.


Lata, Osmanlılar döneminde ulema sınıfından olanların giydiği uzun üstlük...

Lata,
Osmanlılar döneminde ulema sınıfından olanların giydiği uzun üstlük.

İsis, Eski Mısır inanışında ana tanrıça...

İsis,
Eski Mısır inanışında ana tanrıça.

Eris, Yunan mitolojisinde kavga tanrıçası...

Eris,
Yunan mitolojisinde kavga tanrıçası.

Lezez, Yeniçerilere verilen üç aylık maaşın dördüncü bölümü ...

Lezez,
Yeniçerilere verilen üç aylık maaşların dördüncü bölümü.
Tarihte, Yeniçerilere verilen üç aylık maaşın dördüncü bölümü.
Ulufe, 
Arapça, ulufe, maaş,   علوفة 
Osmanlılar’da saray hizmetlileriyle yeniçeri ve kapıkulu askerlerine ödenen düzenli maaş.

Yeniçerilere üç ayda ödenen maaşlara Ulufe denilmiş. Ödenen ulufe dönemleri aşağıda gösterilmiş ve ödendiği ayların sembolleriyle ifade edilmiştir.

Ulufe dönemleri;
Masar [ Muharrem, Safer, Rebiül-evvel ],
Recec [ Rebiül ahır, Cemadül evvel, Cemdül ahır ] , 
Reşen [ Recep, Şaban, Ramazan ],
Lezez [ Şevval, Zilkade, Zilhicce ].

Orans, Hıristiyan sanatında, dua eder durumda betimlenmiş insan figürü..

Orans,
Hıristiyan sanatında, dua eder durumda betimlenmiş insan figürü.

Örme yün ceket...

Kardigan,
Cardigan,
İng. Cardigan,
Yün ceket,
Hırka,
Köpen,
Boza,
Örme yün ceket.
Hırka,

Çekilerek balık avlamaya yarayan daire şeklinde el ağı...

Trata,
Rumca, Trata,
Torbalı balık ağı.
Çekilerek balık avlamaya yarayan daire şeklinde el ağı.

Çekilerek balık avlamaya yarayan, genellikle daire şeklinde el ağı. 
Torbalı balık ağı.

İng. shallop,
Balıkçılık için yapılmış luvarlı küçük tekne.

Cezayir’de bir dağ kütlesi ve yayla...

Ahaggar,
Hoggar,
Hoggar Dağları,
Arapça,  Agahhar, جبال هقار 
Ahaggar Dağları olarak da bilinen Idurar n Ahaggar , 
Tuareg dilinde, Idurar Uhaggar,
Cezayir’de bir dağ kütlesi ve yayla.
Cezayir’in güneyi boyunca, Cezayir’in güneyindeki Orta Sahra’daki bir yayla bölgesidir. Dağlar yaklaşık 550.000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

Arapça'da Hogar. 

Güney Cezayir'deki Sahra Çölü'nün ortasında volkanik bir dağ topağıdır. En yüksek dağ Tahato (2918 m). 
Kuzeydoğu kesiminde Tassili Nager'in kalıntıları vardır. Antik çağlardan beri Sahra ticaretinde önemli bir rol oynamış.

Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiir ...

Epigraf, 
Ön söz,
Özet,
Eski dilde  Dibaçe,
Mimaride , Kitabe demektir.

Epigraf,
Kelime anlamı yazı, kısa not, başlık açıklaması, yönlendirici açıklama, alıntı yazı vb. dir.
Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiirdir.
Başka eserden  yapılmış alıntı, dibnot,  kurmaca eserlerde  eserin içeriğine uyumlu başka eserden  alınmış alıntılar koymak manasına da gemektedir. 

Ön söz, özet ya da aynı alandaki başka metinlere gönderme amacıyla kullanılabilir. Kurgu eserlerde, eserin içeriğine uyumlu kurgulanmış epigraflar kullanılabilir. Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya (kitabe) bir kitabın, bir kitabı meydana getiren bölümlerin başına konan, o kitapta veya bölümdeki yazılanları özetler mahiyette sözler, şiir parçaları, atasözleri, vecizeler.

Mimari eserlerde epigraf ya da kitabe eseri yapanların yaptıranların , yapım tarihinin  ve  yapının özelliklerini belirten binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya denir.

Epigram;
Eski Yunan'lılarda mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli.
Eski Romalılar'da çok kısa hiciv manzumesi.

Türk kültüründe de  sık rastlanılan bir unsurdur.
Ölen kişilerin mesleğini sembolize eden işaretler taşır, mezar taşlarının üzeri kavuk, sarık, fes,  sikke,  ferace, gibi diğer başlık ve serpuş şekilleri yapılır.


Bu taşların  üzerine  ölenin doğum ölüm, tarihleri, aile künyesi,  dua veya kısa bir  tanıtım yazısı konulabildiği gibi ölen kişiye veya başkasına ait bir dörtlük veya beyitte yazılırdı.

Eski Mısır inanışında ana tanrıça...

<strong>İsis,</strong>
Eski Mısır inanışında ana tanrıça...

Şoson, Ayakkabı üzerine geçirilen, kauçuktan yapılmış bir tür kılıf...

Şoson,
Ayakkabı üzerine geçirilen, kauçuktan yapılmış bir tür kılıf.
Kumaştan ya da yumuşak, ince deriden yapılmış, genellikle düz topuklu, ayağı bütünüyle kaplayan ayakkabı.

Lastik, ayakkabı üzerine giyilen kauçuktan pabuç.

Sank, Kuş pisliği ...

Sank,
Sankı,
Sağı,
Çımkırık,
Kuş pisliği,
Kuş boku,

Bazı makinelerde para yerine kullanılan küçük metal parça.

Jeton,
Bazı makinelerde para yerine kullanılan küçük metal parça.

Türkiye’de çay tarımının başlamasına ve gelişmesine öncülük eden tarım mühendisimiz...

Zihni Derin,
Türkiye’de çay tarımının başlamasına ve gelişmesine öncülük eden tarım mühendisimiz.

Çim motoruyla çalışan, dört tekerlekli ve küçük yarış arabası.

Gokart,
Çim motoruyla çalışan, dört tekerlekli ve küçük yarış arabası.

Paraguay’da yetişen ve “şekerotu, tatlıot” gibi adlar da verilen bir bitki...

Stevya,
Paraguay’da yetişen ve “şekerotu, tatlıot” gibi adlar da verilen bir bitki.

Öceş, İddia, bahis, lades ...

Öceş,
İddia, bahis, lades.

İddia,
Arapça, iddia, (ﺍﺩّﻋﺎﺀ)
Arapça iddia, dava, istemek kelimesinden türetilmiştir.
İleri sürülen ve savunulan düşünce,
Dediğinde direnme, inat.
Sav,

Lades
Farsça, Lades,
Farsça yad + dest, hatırımda anlamındadır. bir oyun.

Lades oyunu,
Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasından sonra, iki kişi tarafından bahis tutuşulan, birinin bir şeyi "aklımda" demeden ötekinden almasıyla yenik sayılması kuralına dayanan bir oyun.

Lades kemiği, Kuşlarda göğüs kemiği üstünde ve iki kanat arasında bulunan V biçiminde ince kemik. 

Bahis,
Arapça, bahis, (ﺑﺤﺚ) 
Arapça baḥs̱ kelimesinden türetilmiştir.
Bir konu üzerinde, kazanan tarafa kaybeden tarafın önceden kararlaştırılan bir şeyi vermesi esasına dayanan sözleşme, iddia.
Bahis kelimesinin bir çok anlamından birisi de, görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma.

Ayrıca başka anlamları;
Karşılıklı konuşma, söz, sohbet, lakırdı.
Üzerinde konuşulan, tartışılan konu, mevzû, mesele.
Bir kitapta belli bir konu hakkındaki bilginin toplu halde bulunduğu bölüm, fasıl, mephas.


Eski dilde, bir konu üzerinde karşılıklı görüşme, fikir alış verişinde bulunma ...

Müzakere,
İng. Negotiation, Dicussion, 
Frn. Négociation
Alm. Verhandlung
Arapça muẕākere, (ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ)
Tartışma, 


Müzareke,
Görüşme,
Anlaşmaya varma.
Bir iş hakkında konuşmak, bir iş için önceden danışıp görüşmek.
Bir konu üzerinde karşılıklı görüşme, fikir alış verişinde bulunma.
Öğretmen tarafından yapılan sözlü sınav, sözlü.
Öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları soru-cevap şeklindeki ders veya sınav hazırlığı.


Müzakere kelimesi, Arapça, hatırlamak, bildirmek anlamındaki zikr kelimesinden türetilmiştir. 
Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma   
Sözlü sınav.
Etüt.  
Münakaşa,
Talebenin derse çalışması, 

Ayvaz, Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalıştırılan uşak...

Ayvaz,
Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalıştırılan uşak.
Eskiden büyük konaklarda yemek taşımak, alış verişe, mutfak işlerine yardım etmek, şamdanları, mumları, mangalları hazırlamak gibi hizmetlere bakan uşak.

Ayvaz,
Diğer anlamları;
Gemilerde hekim yardımcılığı ve eskiden savaş gemilerinde cerrah yamaklığı yapan kimse.
Hoyrat, kaba.
Saçsız, kel, 
Sağır, 
Karşılık, bedel, 
Koca, erkek eş.

Mantivar, Çiçekleri güzel kokulu ve sarı renkli bir kır bitkisi ...

Mantivar,
Ayvadana,
Çiçekleri güzel kokulu ve sarı renkli bir kır bitkisi.

Tiba, Vietnam müziğine özgü telli bir çalgı...

Tiba,
Vietnam müziğine özgü telli bir çalgı.
Vietnam’a özgü armut biçiminde ve ipek telli bir tür lavta.

Kameriye, Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde süslü çardak...

Kameriye,
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde süslü çardak.

Eğik, meyilli ...

Şev,
Şib,
Hamide,
Eğik, meyilli.
Rampa,
Farsça şib,
Eski dilde, İnişli yer, bayır.  2
Eğik, meyilli.
Eğri, çarpık.

Şev, kelimesi Farsça  Gece, Leyl anlamındadır.

Bemo, Endonezya’da dolmuş olarak kullanılan üç tekerlekli araba...

Bemo,
Endonezya’da dolmuş olarak kullanılan üç tekerlekli araba.

Gicimik, Uyuz hastalığı ...

Gicimik,
Urret,
Uyuz Hastalığı.

1898-1986 yılları arasında yaşayan, Türkiye’nin ilk afiş ve grafik sanatçısı...

İhap Hulusi Görey, 
(D. 1898 - Ö. 1986) 
Türk grafik sanatının kurucusu ve reklamcılığın ilk büyük ustası . 
1898-1986 yılları arasında yaşayan, Türkiye’nin ilk afiş ve grafik sanatçısı.  
1898 yılında Mısır, Kahire şehrinde doğdu. Kahire' de  ilk ve orta okulu İngiliz okullarında bitirdi.  
 Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen İhap Hulusi, 1920 yılında Almanya' ya gitti. 


Münih'de Heimann Schule atölyesinde üç yıl resim eğitimi aldı. Kuntsgewerbe Schule'de  afiş eğitimi aldı.  

Akbaba'da Münif Fehim ve Ramiz'le birlikte çalıştı. Suluboya çalışmaları ve modern hat sanatı ile ilgili çalışmalar da yapmıştır.           

1929 yılında İstanbul'da ilk atölyesini kurmuştur. Eski adıyla Tayyare Piyangosu, bugünkü Milli Piyango idaresinin çekiliş biletlerinin çizimlerini yapmıştır. Tekel İdaresi (Reci Dairesi) için 35 yıl ürünlerinin etiketi üzerine eserler vermiştir. 1930 yılından günümüze kadar hiç değişmeden gelen Kulüp Rakı etiketi hala kullanılmaktadır. 

Latin harfli ilk Alfabe kitabının kapağını çizmiştir. Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi, Garanti, Sümerbank, Emlak Kredi, Türk Ticaret Bankası, Maliye Bakanlığının tahvilleri, Türk Hava Kurumu, Kızılay, Yeşilay, Tariş, Zirai Donatım Kurumu ve birçok özel kuruluşa bir çok eser vermiştir. Beykoz Kunduraları, Köy Halk Kıraatı tanıtım afişi gibi Cumhuriyet tarihinin afiş ve grafik tasarımlarını yapmıştır. 
Kodak ve Bayer'in afiş ve etiketleri, Devlet Demir Yolları ve şehir hatları vapurlarına ait ilanları, ünlü İngiliz viskisi John Haigh'ın, İtalyanların Cinzano ve Fernet Branca'sının afiş ve etiketlerini yapmıştır.

İhap Hulusi Görey, 27 Mart 1986'da İstanbul'da Poyrazlı Köşk olarak bilinen evinin bulunduğu Kınalıada' da hayata gözlerini yumdu.

Dut kurusu ...

Çemiç,
Hışik,
Dut kurusu.
Üzüm kurusu,
İri leblebi,
Çemiç, Dut üzüm kurusuna verilen ad. (Tokat ve Erzincan yöresinde).
Kiraz kurusu,


Çemiç, Halk ağzında, Ermenice Dut veya üzüm kurusu.
Çemiç, Kiraz kurusu (Ordu yöresinde).
Çemiç, İri leblebi (Erzincan yöresinde).

Çemiç, Bir yaşındaki erkek keçi'ye de denir.

Dut, demir bakımından zengin, idrar söktüren, ödem gideren, bağırsak kurtlarına karşı etkili bir meyvedir. Taze dut toplandıktan sonra bir kaç saatte kimyasal değişime uğradığından, hemen tüketilmesi gerekir. Kış aylarında tüketilmek için, güneş altında kurutulan dutlarda uğradıkları değişim nedeniyle özellikle egzamaya karşı mucizevi bir etki göstermektedir.
Kalsiyum ve demir deposu olan dut kurusu, B1, B2 ve C vitamini açısından da oldukça zengindir. Kan yapan ve enerji verir.
Dut kurusunun faydaları şunlardır. Egzama oluşumlarını tedavi eder. Damar sertliğini önleme etkisi vardır. Vücuda kuvvet verici bir besin olup kansızlığı önler. Ateş düşürücü etkisi vardır. Aç karnına tüketildiğinde, bağırsak kurtlarının düşürülmesine, idrar söktürmeye ve öksürüğe iyi gelir. Karaciğeri kuvvetlendirici etkisi vardır. Aç karnına yendiğinde bağırsak kurtlarının düşürülmesinde etkili olur.

Halk dilinde nisan ayına verilen ad ...

Açaray,
Nisan ayı, 
Abrul.
April,
Abril,

Mart ile Mayıs ayları arasındaki ay,
Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 4. ayı olup 30 gün çeker. 
Nisan sözcüğünün, Arapça (nisan), Süryanice (nisanna), 
Sümerce, nisag ilk meyveler anlamında kullanılmış. 

Akadca (nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir. 
Abrul ayı da denir.

Barista, Kahve Barmeni ...

Barista,
Kahve Barmeni.
İtalyanca, barista del caffè,
İtalyanca bir sözcük olan barista, İtalya’da soğuk ve sıcak bütün içecekleri hazırlayıp servis edenlere deniyor. 


Dünyanın pek çok yerinde aynı sözcük sadece espresso ve kahve yapıp sunan anlamında kullanılıyor. 

Espresso makinesinde çalışan, espresso ve espresso bazlı içecekler yapabilen kişidir.  Barista, kahvenin çekirdeğinden yapılışına, köpüğünden koyulacağı bardağa ve yapıldığı makineye kadar her şeyini bilmelidir. Hatta bilgi sahibi olmak yeterli değil, deneyimli olmalıdır.    

İyi bir Barista'nın önerisine göre iyi bir espresso hazırlamak çok kolaydır. Espresso kahve makinasından 24-30 saniye arasında akması lazım. Yavaş akarsa kahve yanar. Hızlı akarsa demlenemez,  aromasını alamaz. Espresso kahvenin köpüğü azsa, tadı ekşi ya da acımtırak ise bayat olabilir. Kahve tozunu elimize aldığımızda birbirine yapışıyorsa taze olduğunu gösterir dağılıyorsa bayattır.    

Kahve çekirdek olarak saklanmalıdır. Mümkün değilse tüketebileceğimiz kadar almalıyız. Aksi takdirde öğütülmüş kahve 2 saat içerisinde bayatlamaya başlar.  Çekirdek kahve ise 15 gün içinde tüketilmesi faydalıdır. Çekirdek kahve, kapalı paketlerde 2 yıl saklanabilir. Çekilmiş kahvenin düşmanı nemli ortamdır.

Ojit, Yanardağ kütlelerinde bulunan mineral bir madde ...

Ojit, 
Yanardağ kütlelerinde bulunan mineral bir madde.

Kolemanit, Hidratlı doğal kalsiyum borat ...

Kolemanit, 
Hidratlı doğal kalsiyum borat.

Nesnas, Yarısı insan, tek gözlü ve tek elli masal yaratığı ...

Nesnas,
Yarısı insan, tek gözlü ve tek elli masal yaratığı.
Nesnas, yarı insan, tek elli ve tek ayaklı olup sıçrayarak yürüyen efsanevi bir yaratık ve şıkk ya da şakk, cinler topluluğunda yer alan, yarı-insan biçiminde efsanevi bir yaratıktır.

Gece Masallarından yarı insan yarı cin, Hilekar, Nasnas.
Yarı insan yarı cin, tek kol, tek bacak, tek göz ve yarım kalp. Bu yaratık şekil değiştirir ve hiç konuşmaz. Ama çok hilekardır.

Bazı masallarda bahsedilen Nasnas, bir cin olan Shigg ve insandan olduğuna inanılan bir melezdir. Yarı insan yarı yaratık görünüşü vardır. Görünüşte canavar olan bir yarım yaratık olan cinlerin, iblis ruhu vardır. 

Bir masal yaratığına, Canavar denir. 
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığına, ise Dev denir.

Nezik, Kars yöresine özgü, kaymakla yoğrularak sac üzerinde pişirilen bir tür börek ...

Nezik,
Kars yöresine özgü, kaymakla yoğrularak sac üzerinde pişirilen bir tür börek.
Kars yöresine özgü, sac üzerinde pişirilen bir tür ekmek.

Yoma, Denizcilikte kullanılan, üç ya da dört kollu halat ...

Yoma,
Denizcilikte kullanılan, üç ya da dört kollu halat.

"Sarıkız" da denen bir fasulye cinsi ...

Oturak,
Sarıkız da denen bir fasulye cinsi.
Fasulye 
(Phaselus vulgaris) cinsleri,
Alapakla,
(Tanesi siyah beyaz olan), 
Anapa,
Ayşekadın,
Battal, Barbunya, Bombay,
Boncuk,
Bodur,


Sarıkız, (Oturak)
Oturak fasulyesine, Yer fasülyesi de denir
Börülce,
Cilban,
Çalı,
Dermason,
Ferasetsiz,
Horoz,
Kara fasülye,
Libye,
Metre Fasulye, (Uzun sebzesi olan)
Sarıkız (Oturak),
Selanik, Sırık, Soya
Şeker,Fasulye, Rumca.
(Phaselus vulgaris)
Rumca Fasulye demektir. Bitki bilimi Fasulyegillerden, barbunya, çalı, ayşekadın, horoz vb. türleri bulunan bitkidir. Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ