Elleçleme, Lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketleme, streçleme gibi işlemlerin tamamı için kullanılan bir terim ...


Elleçleme,
İng. Handling,
Lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketleme, streçleme gibi işlemlerin tamamı için kullanılan bir terim. 
Bu işlemler Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden yapılır.Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden  istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi, tamiri, havalandırılması, karıştırılması ve benzeri işlemler için kullanılır. Gümrük yönetmeliğinin 63 sayılı ekinde elleçleme işlemlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için, eşya sahibinin yada temsilcisinin gümrük idaresine yazılı olarak müracat etmesi gerekir. Ancak eşyanın antrepo rejimine tabi olması dumunda elleçleme müracatları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri vasıtasıyla  yapılır. 

Geçici depolama yerleri ve antrepolarda, elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için gerekirse ayrı bir bölüm de tahsis edilebilir. Her türlü ürün için ele alınması gereken 4 boyut vardır. 
  1. Hareket,
  2. Miktar,
  3. Zaman 
  4. Hacim. 
Ürünlerin herhangi bir depo veya alan içerisinde kısa mesafeli hareketlerinin verimli bir şekilde hareket, miktar,  zaman ve hacim boyutları ele alınarak ayrıştırılması ve sevk alanına veya araçlarına ilgili ekip ve ekipmanla taşınmasıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ