Rimaye, Araplarda silah kullanma ustalığına verilen ad...

Rimaye,
Araplarda silah kullanma ustalığına verilen ad.

Remy, Rimaye,
Silah kullanma
Ok atmayı ve ok atma yarışını ve 
Her türlü atıcılık ve atış yarışlarını ifade eder.


Arabistan dini çok tanrılı bir putperestlik. 
Araplarda, Bir insanın mükemmel sayılabilmesi için üç şart aranırdı. 
  • Belagat, duygu ve düşünceleri açık ve etkili olarak anlatma, 
  • Rimaye, silah kullanma, 
  • Furuiye binicilik.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ