Recül, Bir işin ustası olan kimse...

Recül,
Arapça, recul, (ﺭﺟﻞ) 
Erkek,
Yetişkin erkek,
Eski dilde Yetişmiş, ergin erkek.
Arapçada recül,
Bir işin ehli. 
Er kişi, Adam.
Erbab, Erbap.
Feriştah,
Abesi,
Bir işin ustası.
Bir işin ustası olan kimse.
Bir işi en iyi yapan kişi, usta.
İşin ehli olan kimse, bilgi ve ihtisas sahibi, erbap.

Bir hekimin ustalığı, mahareti, Hazakat, 
Becerikli, usta, Mahir,
Bir işi ustalıkla yapan, usta, mahir, sanatkar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ