Borçlunun ödeme gücünü kaybetmesinden dolayı borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesine verilen ad ...

Moratoryum, 
Moratoryum, borçlunun ödeme gücünü kaybetmesinden dolayı borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesine Moratoryum adı verilir. 
İng. Moratorium,
Frn. Moratoire,
Alm. Moratorium.

Latincedeki geciktirme anlamına gelen mora kelimesi ve moratorius sözcüklerinden türetilmiştir. Vadesi gelmiş borçların yasayla, mahkeme ilamıyla, anlaşma ile ertelenmesine moratoryum denilir. Bu süreç genellikle borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması, borçların vadelerinin uzatılması ile sonuçlanır.

Bu durum genellikle devletler için dış borçlarından kaynaklı söz konusudur. Ayrıca uluslararası hukukta devletler tarafından bir durumun hatırlatılması amacıyla ilan edilen kararlara da moratoryum denilir.


Devletler de içine düştükleri yoğun döviz dar boğazı dolayısıyla dış borçların anapara ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan edebilirler. Moratoryumda borç ortadan kalkmaz, ödemeler ertelenir, faiz oranları yeniden belirlenir.

Osmanlı İmparatorluğu 1875 yılında moratoryum ilan etmiş ve 1881’de Duyun-i Umumi idaresi kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de 1958 yılında moratoryum ilan etmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ