Milli Emniyet Hizmeti yerine kurulan, Türkiye'nin resmi istihbarat örgütünün kısaltma adı ...

MİT,
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 
İstihbarat teşkilatı.
Kuruluş Tarihi, 22 Temmuz 1965,
Ulus, Ankara
Türkiye'nin resmi istihbarat örgütüdür.
Milli Emniyet Hizmeti yerine, 1965 yılında kurulmuş. 

Önceki örgütler;
Müsellah Müdafaa-i Milliye (1921-1923)
Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (1926-1965)

MİT, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak görev yapar.  Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli teşkilattır.

Devletin milli güvenliği ile ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla, TBMM tarafından 22 Temmuz 1965 tarihinde 644 sayılı kanun ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak kuruldu. MİT, bir Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşarın, kanun ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a karşı sorumlu olması öngörüldü. 

Bu konular ile ilgili olarak, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çıkarıldı. Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ