Teyemmüm, Su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak, kum gibi şeylerle abdest alma...

Teyemmüm,
Tayammum,
Abdest alma,
Arapça teyemmüm,
Arapça, (ﺗﻴﻤّﻢ)

Arapça teymіm sözcüğü, kastetmek anlamındadır. Teymim kelimesinden Teyemmum kelimesi türetilmiştir.
Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda toprak, kum vb. ile kolları ve yüzü meshetmek suretiyle abdest alma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ