Jüri, Seçiciler kurulu ...

Jüri, 
Frn. Jury,
İng. Jury,
Alm. Jury,
Lat iurare, 
Yargı heyeti,
Hakem heyeti. 
Müntehib hakimler,
Seçiciler kurulu.
Herhangi bir mesele için hüküm vermek üzere toplanan heyet, cemaat.
Mahkeme etmek, yemin etmek.

Lat ius, iur, yasa, töre, yasak .
Herhangi bir mesele için hüküm vermek üzere toplanan yetkili kurul.
Bir mesele hakkında hüküm vermek için toplanan heyet.
İngiliz yargılama sisteminde yer alan ve diğer bazı ülkelerde de uygulanan, mahkeme esnasındaki konuşmalara ve delillere göre sanığın suçlu olup olmadığına karar verecek olan halktan kimseler topluluğu.
Bir konuda sınama, değerlendirme veya eleme yapmak üzere, alanında yetkin olduğu kabul edilen en az iki kişinin bir araya gelip oluşturdukları karar organı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ