Dost, arkadaş...

Enis,
Arapça, Enis (انيس ).
Barışık,
Adeş,
Sevgili, yar.
Dost, Arkadaş.
Birini riyasız ve samimi duygularla seven, her bakımdan kendisine güvenilir kimse, enis. 
Aralarında yakınlık bulunan.

Enis, Dost kelimesinden türetilmiştir. 
Sevilen insan, muhib, yar.
Evlilik dışı ilişki kurulan kadın veya erkek.
Erkek veya kadın sevgili, maşuk, mahbub, maşuka, mahbube.
Ahbab.
Yakın arkadaş. 

Dost,
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı,
Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo.
Sahibine sevgi gösteren hayvan.
Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse
İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan, arkadaş.
Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş.
Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik

Enis kelimesinin diğer farklı anlamları;
Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş.
Yaban horozu anlamında da kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ