Kail, İnanmış, aklı yatmış olan...

Kail,
Mutmain,
İnanmış,
Aklı yatmış olan.
Arapça, kail, (ﻗﺎﺋﻞ) 
İnanmış, aklı yatmış

Eski dilde, Söyleyen.
Arapça kavl sözcüğü, söylemek, kabullenmek, zannetmek anlamında olup buradan türetilmiş.
Razı olmuş, boyun eğmiş.
İnanmış, kabul etmiş.
Söyleyen, diyen, bir sözü nakleden.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ