İdrarda safra pigmentlerinin yokluğu...

Akolüri,
İng. acholuria, 
İdrarda safra pigmentlerinin yokluğu.
Pigment, Boyar madde.

Akolürik sarılık,
Glukuronik asitle birleştirememiş olan safra pigmentinin böbreklerden atılamaması sonucu biçimlenen sarılık.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ