İndi, Herkesçe kabul edilebilecek bir temele değil de kişisel görüşe dayanan ...

İndi,
Herkesçe kabul edilebilecek bir temele değil de kişisel görüşe dayanan.
Herkes tarafından kabul edilebilecek bir temele bağlanmayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan.

Kişisel özellik.
Nitelik, 
Hasep.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ