Borcunu ödememekte direnme, kafa tutma ...

Temerrüt,
Temerrüd,
Arapça, temerrüd, (ﺗﻤﺮّﺩ) 
Arapça isyan etmek anlamına gelen merade kelimesinden temerrüd kelimesi türetilmiştir.
İnat etme, karşı durma, kafa tutma.
Borcunu ödememekte direnme. 
Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim. 
Ek faiz ödememe durumu. 
Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.

Toprağa gömülmüş, defnedilmiş (ölü) .

Metfun,
Medfun,
Arapça,  (ﻣﺪﻓﻮﻥ) 
Arapça gömmek anlamına gelen defn kelimesinden medfun kelimesi türetilmiştir.
Toprağa gömülmüş, defnedilmiş (ölü).
Gömülü.

Her sene 31 Ekim'de kutlanan bir pagan bayramı ...

Halloween,
Cadılar Bayramı,
Her sene 31 Ekim tarihinde kutlanır.
Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.
Cadılar Bayramı ilk kez İngiltere’de ortaya çıktı. 


Önceleri Paganlar tarafından kutlanan bayram günümüzde seküler bir kutlama halini almıştır. Esasen bayram Hristiyanlarca da kutlanmaktadır.  

Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve, Azizler Günü'nün arifesi anlamında olup kısaltarak, Halloween olarak söylenmektedir.

Bu günde ayrıca ölülerin evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Bu ölüleri evlerden uzak tutmak için dağlarda, tepelerde ateşler yakılıyor. Bu ateşi yakarken de garip maskeler takıyorlardı.  İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı.

İnce anlamlı ve şakalı söz...

Espri,
Fr. esprit 
İnce anlamlı ve şakalı söz.
İnce söz,
Nükte.
Arapça, nükte [ نکته ] ince anlam.

Latince esprit, güldürmek, hoş bir hava yaratmak için söylenen veya düşündürücü bir mana taşıyan ince anlamlı, şakalı söz, nükte. 
Bir eser, söz veya davranışın taşıdığı ince ve derin anlam.

Osmanlılarda kimi devlet görevlilerine üç ayda bir verilen ücret...

Ulufe,
Osmanlılarda kimi devlet görevlilerine üç ayda bir verilen ücret.
Yeniçerilere üç ayda ödenen maaşlara Ulufe denilmektedir.  
Ödenen ulufe dönemleri aşağıda gösterilmiş ve ödendiği ayların sembolleriyle ifade edilmiştir.
Ulufe dönemleri;
  1. Masar [ Muharrem, Safer, Rebiül-evvel ],
  2. Recec [ Rebiül ahır, Cemadül evvel, Cemdül ahır ] , 
  3. Reşen [ Recep, Şaban, Ramazan ],
  4. Lezez [ Şevval, Zilkade, Zilhicce ].

Eski dilde, arama, araştırma ...

Taharri,
Eskimiş, Arapça, taharri,  (ﺗﺤﺮّﻯ) 
Arapça ḥary, Teḥarrі
Arama, araştırma.
Arama, aranma, araştırılma, bir şeyi bulmaya çalışma.

Taharri memuru, Sivil polis.

Yurdumuzun Göller yöresine eskiden verilen ad ...


Hamiteli,
(Hamideli)

Yurdumuzun Göller yöresine eskiden verilen ad.
Akdeniz Bölgesi'nde bulunan;
Göller yöresi, Acıgöl, Akgöl, Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Eğirdir, Gavur, Ilgın (Çavuşçu), Işıklı, Karamık, Karataş, Kovada, Salda, Suğla ve Yarışlı göllerinden oluşan bölgenin adıdır.


Göller Yöresi; Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Denizli topraklarındadır. 
Göller yöresinin sınırlarını; doğuda Beyşehir Gölü, batıda Salda gölü ve Acıgöl, kuzeyde Eber Gölü, güneyde Köprülü ve Güllük Geçitleri oluşturur.

İlk Asyalı, Çinli, Amerikalı uluslararası film yıldızı ve yıldız ...

Anna May Wong,
(3 Ocak 1905 - 3 Şubat 1961) 
Amerikalı aktris, 
İlk Çinli Amerikalı uluslararası film yıldızı.
İlk Asyalı Amerikalı sanatçı. 
Hem sessiz, hem de sesli film, televizyon, sahne ve radyoda eserleri yayınlanan sanatçı.

Los Angeles'ın Chinatown mahallesinin yakınında ikinci nesil Çinli-Amerikalı anne-babadan doğmuş. Erken yaşlarda filmlerde oyunculuk yapmaya başladı. Sessiz film döneminde, renkli filmlerle yapılan ilk filmlerden biri olan Deniz Geçişi Masalı (1922) ve Douglas Fairbanks'ın Bağdat Hırsızı (1924) filminde oynadı. 

Wong bir moda ikonu oldu. 1924 yılında uluslararası bir yıldız kazandı. Hollywood'dan 1920 yılında  Avrupa'ya gitti. 

Önemli filmleri: 
Ejderha'nın Kızı (1931), Şangay'ın Kızı (1937), Şangay Ekspresi (1932), Bağdat Hırsızı (1924),  Deniz Geçişi Masalı (1922).

Wong ertesi yıl Çin'i gezerek, ailesinin atalarını ziyaret ederek ve Çin kültürünü inceleyerek geçirdi. 1930 yılının sonunda Paramount Pictures için birkaç B filminde rol aldı ve Çinli Amerikalıları olumlu bir şekilde tasvir etti. 

Şebnem, çiy...

Jale,
Beşm,
Kırağı,
Şebnem,(Farsça),
Çiy,
Nem, Rutubet,
Kijale,
Sa,
Nüda,


Bağsıra,
Yahçe,

Meteoroloji biliminde yağış kategorisine girmeyen, klimatolojik rasat cetvellerinde meteorolojik hadise değil, müşahede, gözlem  olarak rapor edilen bir doğa olayıdır. İlkbahar veya yaz mevsiminde sabahları cisimlerin üzerinde, bahçedeki bitkilerin yapraklarında su damlacıkları oluşur. Bu damlacıklar yağmur damlası değildir, geceleri havanın soğumasıyla havada bulunan su buharının yoğuşarak oluşturduğu damlacıklardır.Çiy diğer adları şebnem ve jale olan hava olayıdır. Çiy, atmosferik sınır tabakadaki hava parselinin aktüel buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait doymuş buhar basıncından daha yüksek olması sonucu, havadaki su buharının soğuk bir yüzey üzerinde yoğunlaşarak sıvı faza geçmesidir. 

Akışkanların akışını denetlemede kullanılan yay etkili açma-kapama elemanı ...

Supap,
Sibop,
Fransızca soupape,

Akışkanların akışını denetlemede kullanılan yay etkili açma-kapama elemanı.
Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop.

Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem, sibop.

Su, hava vb. akışkan maddelerin tek yönde akmasını sağlayan parça. 
Bir elektrik devresinde akımın sadece bir yönde geçmesini sağlayan düzenek.

Cinsel temasla veya yara yerinden bulaşan ciddi bir bakteriyel hastalık ...

Frengi,
Sifiliz,
Sifiliz hastalığı,
İng. Syfilis,
Frn. Syphilis,
Alm. Syphilis
Treponema Pallidum.

Cinsel temasla veya yara yerinden bulaşan ciddi bir bakteriyel hastalıktır. Vücutta kan yoluyla dağıldığından hayati organlara büyük zararlar verebilir.
Halk arasında "frenklerin hastalığı" anlamında "Frengi" ismi ile de anılmaktadır. 

Sifiliz ilk çıktığında bir "Hristiyan hastalığı" olarak görülmüştür. Frengi, XVI. yüzyılda tüm Avrupa ve Asya kıtalarını kasıp kavuran bir cinsel hastalık olmuştur.
İtalyan, Almanlar, Polonyalılar tarafından Fransız hastalığı olarak anılmıştır.

Dünyada görülen Salgın Hastalıklar için, Veba (Kara Ölüm), Frengi (Fransız hastalığı ya da Sifiliz hastalığı ), Kolera, Cüzzam veya lepra, İngiliz gribi, AIDS, SARS Virüsü, Listeriya (Listeria), Norovirüs, Lejyoner Hastalığı,  Dang Humması (Dengue) hastalıkları sayabiliriz.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ