Aruz ölçüsünde, uzun okunması gereken bir hecenin kalıba uydurmak için kısa okunması...

Zihaf,
Arapça, zihaf, (ﺯﺣﺎﻒ).
Karşıtı, imale, arapça (ﺍﻣﺎﻟﻪ).
Aruz ölçüsünde, uzun okunması gereken bir hecenin kalıba uydurmak için kısa okunması.
Aruz, arapça bir kelimedir. 
Edebiyatta mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım, şiir ölçüsü anlamındadır.
Aruz ölçüsü daha çok divan Edebiyatında kullanılır.  
Aruzla yazılan ilk Türk eseri ise Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig'dir.
Tavil, Aruz ölçüsünün ana kalıplarından birisidir.
Remel, Aruz vezni ölçülerinden biridir.

Aruz çadırın ortasına dikilen direk anlamındadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ