Mutasyon ...

Değişinim,
Tebadül, 
Arapça, (ﺗﺒﺎﺩﻝ) bedl kelimesinden türetilöiştir. Bir şeye karşılık değiştirmek anlamına gelen tebadul kelimesidir. 
Değişme.

İngilizce: Mutation, 
Fransızca: Mutation, 
Almanca: Mutationen, 
Latince: Mutare, Değişmek demektir.
Gen değişinimi.
Mutasyona sahip bir organizma, mutant olarak adlandırılır.
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi.
Bir karakterin birdenbire ve kalıtsal olarak değişmesi.
Bir karakteri meydana getiren gendeki değişiklik. 
Mutasyon sonucunda ana ve babadan bir ya da birkaç karakter bakımından değişik yavrular meydana gelir.
Herhangi bir canlının veya canlı hücresinin kalıtım dokularında ve yapısal özelliklerinde kendiliğinden veya bir dış etkene bağlı olarak gerçekleşen düzensiz değişmeler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ