Dişi koyun ...

Marya,
Yunanca, margia.
Marye,
Dişi koyun, Dişi hayvan. 
Dayine,
Tubale,
İng. ewe, female sheep 


Koyun (Ovis), 
Caprinae alt familyası içinde bir gruptur. Ev hayvanı olarak tanıdığımız koyunun yanında birçok yabani türleri vardır.

Dünyanın hemen hemen her yerinde evcil ve yabani olarak yaşar. Boynuzlugiller ailesinden, tıknaz vücutlu, çift tırnaklı, geviş getiren memelilerdendir.  12-15 yıl yaşayabilen koyun, eti, sütü, yünü ve derisi için beslenirler.  geviş getiren bir memeli. Erkeğine koç, dişisine marye, yavrusuna kuzu, bir yaşındakine toklu, iki yaşındakine şişek, üç yaşındakine ise ögeç denir. 

Marya kelimesinin diğer anlamı:
Ağdan çıkarılıp denize atılan veya tayfaya bırakılan karışık türde ufak balık. 

Koyun kelimesinin diğer anlamları:
Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse, sürü. 
Kollar arası, kucak, 
Koruyucu, şefkatli çevre. 
Göğüsle giysi arasına da koyun denir.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ